Hopp til innhold

Mener kvinner må ta mer initiativ for å bli fiskere

Fersk rapport peker på en mannsdominert kultur, men kvinner må selv ta initiativ for å komme inn i fiskerinæringen, sier tidligere leder i Norges Fiskarlag.

Reidar Nilsen vil ha flere kvinner inn i fiskerinæringen.

Reidar Nilsen holder til på Sørøya i Finnmark. Han vil at flere kvinner skal bli fiskere.

Foto: Carolyn Hannigan / NRK

– Man kan legge til rette i det uendelige, men jeg tror jentene til syvende og sist må ta tak i dette selv, sier Reidar Nilsen.

Han var leder i Norges Fiskarlag i 12 år og kjenner igjen problematikken fra da han ga seg for åtte år siden: Det er for få kvinner i fiskerinæringen.

Nå mener Nilsen at kvinnene selv må bane vei for at flere kvinner skal bli fiskere.

Kun 3,9 prosent av alle fiskere i Norge er kvinner. Selv om dette er en liten økning fra da han selv var leder, ønsker Nilsen seg enda flere kvinner i næringen. Ifølge en rapport fra Nofima er en mannsdominert kultur blant hovedårsakene til at kvinnene uteblir.

– Fiskerinæringen er ikke den første næringen som er mannsdominert, der noen er nødt til å bryte barrierer.

Nilsen mener at noen må ta det første steget, i stedet for å vente på at den mannsdominerte kulturen skal forsvinne, «for det gjør den ikke av seg selv», ifølge den tidligere Fiskarlag-lederen.

Etterlyser holdningsendring

– Det handler om å skape en kultur som gjør det lettere for oss kvinner å velge dette yrket, sier Ida Marie Grape.

Hun er fisker og skulle ønske hun var mer ønsket av aktuelle arbeidsgivere, da hun selv tok de første stegene inn i næringen.

– Jeg forstår at de ofte søker folk med erfaring, men det er også viktig å satse på nykommere, og da spesielt på jenter.

Ida Marie Grape er fisker i Troms

Ida Marie Grape skulle ønske hun var mer ønsket av sine aktuelle arbeidsgivere.

Foto: Veronica Turnage / NRK

Grape mener det finnes flere tiltak som kan gjøre det lettere for kvinner å ta initiativ selv, som at bedrifter driver rekrutteringsarbeid rettet spesifikt mot jenter.

Det å føle seg ønsket og få en utstrakt hånd, kan gjøre at avgjørelsen om å bli fisker blir lettere, mener Ida Marie Grape.

– Én annen idé kunne vært en slags prøveperiode; et opplegg for dem som er nye og ønsker å ta det første steget – uten å måtte binde seg økonomisk.

I rapporten fra Nofima foreslås det blant annet å vurdere positiv særbehandling ved tildeling av læringskvoter, på videregående nivå. Slik kan flere få prøvd seg som fiskere i en ung alder.

Ifølge en pressemelding fra regjeringen, er det planlagt at strategien for å få flere kvinner inn i yrker skal komme i august.

Ta kontakt

Slik bransjen er lagt opp nå, derimot, er den unge fiskerens beste tips til sine mulige kvinnelige kollegaer, følgende:

– Ikke vær redd for å ta kontakt med folk og spør hvordan det er og hva man kan forvente. Vi finner mye støtte i hverandre, man må ikke være redd for å starte den samtalen, sier Ida Marie Grape.