Hopp til innhold

Antall fiskere synker, men Emma (21) er en del av en positiv utvikling

Den unge fiskeren ønsker seg flere kvinnelige kolleger. Nå skal regjeringen lage en ny strategi for å friste jenter inn i yrket.

Fisker Emma Krogh Pedersen

Emma Krogh Pedersen er en ivrig yrkesfisker og en av 96 kvinnelige fiskere i landets nordligste fylke.

Foto: Kari Krogh

– Det blir mer og mer akseptert å være kvinnelig fisker.

Det sier Emma Krogh Pedersen, som jobber som yrkesfisker i Kjøllefjord i Øst-Finnmark. Hun er 21 år gammel og eier allerede egen sjark.

– Forholdene i Finnmark er flotte. Det er god tilgang til gode fiskefelt, sier Krogh Pedersen.

Under årets torskefiske trengte hun nesten ikke å forlate fjorden for å få fangst.

Krogh Pedersen tror at den nære tilgangen til fisk er en av grunnene til at 1 av 4 kvinnelige fiskere i Norge holder til i nettopp Troms og Finnmark.

– Man trenger ikke være borte i flere uker, slik som mange fiskere andre steder i landet må. Her går man ut på natten og kommer inn på ettermiddagen, sier Krogh Pedersen.

Fisker Emma Krogh Pedersen

Emma synes fiskeforholdene i Finnmark er flotte og liker at hun kan dra ut å komme hjem samme dag.

Foto: Kari Krogh

Finnmark har spesielle forhold

9279 personer er registrert som yrkesfiskere i B-manntallet – de med fiskeri som hovedinntekt – ved utgangen av mai i år. 325 av dem er kvinner.

Tall fra 1983 og frem til 2019 viser at mannlige fiskere i Norge så å si har halvert seg, mens de kvinnelige fiskerne holder en strak graf og har faktisk gått opp 0,6 prosent.

I dag er det 96 kvinnelige fiskere i landets nordligste fylke.

Siri Gerrard, professor emeritus ved UiT Norges arktiske universitet, er en av få som har forsket på kvinner i fiskerinæringen.

Professor Siri Gerrard på sitt kontor i Alta

Professor emeritus Siri Gerrard mener muligheten for å fiske året rundt i nærheten av hjemmet er en viktig faktor for at det er forholdsvis flere kvinnelige yrkesfiskere i nord.

Foto: Marte Lindi

Hun mener Finnmark har spesielle forhold som gjør at mange flytter opp, kun for å drive med nettopp fiske.

– Det at fisken er nært land og at kvinner kan fiske fra båter de behersker og kan være skipper på, spiller en viktig rolle i hvorfor det er forholdsvis flere kvinnelige fiskere i nord, sier Gerrard.

Hun poengterer at det også er viktig for kvinner å kunne ha et godt familieliv ved siden av fiske, noe de kan når fiskefeltene er så nære.

Småbåthavna og Polar Seafood i Kjøllefjord

Emma Krogh Pedersen har båten sin i småbåthavna i Kjøllefjord i Øst-Finnmark.

Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Likestilling i fiskerinæringen

Forskeren skulle ønske at fiskerinæringen var mer likestillingsvennlig, og at kvinner ble mer sett og tilrettelagt for, slik som i mange andre næringer.

– Det legges veldig lite vekt på kvinner i offentlige utredninger og stortingsmeldinger som angår fiskeriene. Det er akkurat som om kvinnelige fiskere ikke eksisterer, sier Gerrard.

Det er nettopp fordi det er så mannsdominert, mener fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen. Nå skal regjeringen utarbeide en ny strategi for å bedre likestillingen i fiskeriene.

– En ting som gjerne trekkes fram er at yrket tradisjonelt har vært fysisk krevende og derfor vanskelig å kombinere med svangerskap og fødsel. Det er likevel gledelig at vi i de senere årene har sett en liten økning i andel kvinnelige fiskere, sier han.

Ministeren trekker fram flere tiltak som allerede er gjort for å gjøre det mulig for kvinner å jobbe med fisk. Blant annet kan de ha lengre pause i forbindelse med fødsel, uten at fartøyet mister tilgang til å delta i fiske.

Likevel ønsker han seg flere gode rollemodeller, og han håper flere jenter søker seg inn på maritime fag på videregående skole.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H)

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen tror det er viktig for fiskerinæringen å legge til rette for mangfold.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Mannsdominerende yrke

– Jeg håper flere kvinner vil velge fiskeriyrket. Vi trenger flere flinke folk som kan løfte næringen videre, sier minister Ingebrigtsen.

For Emma i Kjøllefjord var valget å bli yrkesfisker et helt naturlig valg, med både en mor og bestemor som hjalp til både ute på havet og på land.

– Jeg kommer fra en familie hvor kvinner har vært involvert i fiskeriene hele tiden, sier hun.

Men hun vil presisere hvor viktig det er å be om hjelp.

– Fiskenæringen er et mannsdominerende yrke og det kan være skummelt for kvinner å ta steget å bli fisker, fordi man føler man ikke er tøff nok til å drive på med det. Men man må bare tørre å spørre om hjelp, avslutter Krogh Pedersen.

Fisker Emma Krogh Pedersen

Det er et mannsdominerende yrke, og Emma skulle ønske det kom flere kvinner inn i fiskerinæringen.

Foto: Kari Krogh