Hopp til innhold

Dømt til betinget fengsel for å ha bestilt sexdukke utformet som barn

Det er fortsatt uklart om innføring av sexdukker i barnestørrelse er straffbart. Det er behov for en rettslig avklaring, mener både Kripos og Redd Barna.

sexdukke-beslag

Tollvesenet har de siste årene avdekket at flere nordmenn har bestilt slike dukker i barnestørrelse.

Foto: OLA MJAALAND / NRK

En mann i 40-årene fra Senja i Troms ble fredag dømt for å ha skaffet seg en sexdukke utformet som barn. Han er den fjerde mannen som er dømt siden Kripos slo alarm om det de mente var en ny trend i 2016.

NRKs gjennomgang viser at domstolene har ulik praksis for straffutmålingen. Årsaken er uklart regelverk og mangel på tidligere rettspraksis.

Tidligere sedelighetsdømt

Ifølge den ferskeste dommen bestilte tiltalte dukken på nett fra Kina. Han nektet straffskyld da saken gikk for Senja tingrett i desember. Mannen hevdet han bestilte en ordinær dukke som han skulle bruke til modell i forbindelse med portrettfotografering og landskapsfotografering i tilknytning til hans fotohobby.

Mannen er tidligere dømt for seksuelt overgrep mot barn under 16 år.

Retten fester ikke lit til forklaringen i Senja tingrett og konkluderer med at handlingen rammes av straffeloven § 311 (se faktaboks):

«Retten anser at en slik barnesexdukke å være samfunnsskadelig ved at den bidrar til holdninger som går i retning av å gjøre seksuelle overgrep mot barn mindre betenkelig», skriver tingrettsdommer Frank Kjetil Olsen i dommen.

Uklart regelverk

Siden Tollvesenet gikk til aksjon og Kripos slo alarm i 2016 har Tollvesenet beslaglagt rundt 40 sexdukker utformet som barn.

  • Les også:

Én person siktet i Troms

Det Kripos mener er en straffbar handling og et springbrett for pedofile, har imidlertid blitt en juridisk nøtt for politidistriktene og domstolene.

– Dukkene er en type seksualisert materiale av barn som ikke er spesifikt nevnt i forarbeider og lovanvendelsen, og har ikke vært prøvd i Høyesterett. Det er ønskelig å få avklart slike spørsmål, sier leder av Voldtektsseksjonen i Kripos, Emil Kofoed.

Emil Kofoed

Sjef i Kripos, Emil Kofoed forteller at de forholder seg til at det er straffbart å bestille slike dukker, men at de ønsker en tydelig rettslig avklaring for å unngå usikkerhet i disse sakene.

Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Han legger til at inntil det er avklart forholder de seg til at dukkene er å regne som fremstillinger som seksualiserer barn, og dermed straffbare etter §311 (se faktaboks).

Fire tingretter har konkludert med at handlingen er straffbar og rammes etter § 311. Samtidig fremgår det av dommene at det finnes lite rettspraksis på området. Det får også betydning for straffeutmålingen.

Strafferammen for § 311 er fengsel i tre år.

Fredrikstad tingrett kom frem til at riktig nivå for anskaffelsen isolert sett er inndragelse og «forholdsvis høy bot». I Stavanger tingrett ble en 23-åring dømt til tre måneder i fengsel for anskaffelsen av dukken og besittelse av overgrepsfilmer. Senja tingrett og Øst-Finnmark satte straffen fra 45 til 60 dagers betinget fengsel.

På Senja ble tiltalte i tillegg dømt til fem måneder i fengsel for besittelse av utgangsstoffer for eksplosiver og brudd på våpenloven.

Fikk medhold i Høyesteretts ankeutvalg

Dommen fra Øst-Finnmark ble anket videre til Hålogaland lagmannsrett, som nektet å fremme anken. Dermed gikk saken til høyeste rettsinstans.

Mannen som i tingretten ble dømt til 60 dagers betinget fengsel la i anken til Høyesteretts ankeutvalg vekt på at det ikke er avklart i rettspraksis om innføring av en seksualisert dukke i barnestørrelse er straffbart.

Ankeutvalget er enig, og konkluderer i sin avgjørelse fra 4. desember at det ikke var forsvarlig av lagmannsretten å ikke uttale seg om lovforståelsen.

Thale Skybak

Thale Skybak i Redd Barna mener det er behov for en rettslig avklaring, nettopp fordi organisasjonen frykter en sammenheng mellom å ha slike dukker og seksuelle overgrep mot barn.

Foto: Jannicke Møller Andersen / NRK

Lovgiver, Stortinget, ba i fjor regjeringen utrede behovet for å tydeliggjøre straffeloven § 311, slik at import av seksuelle dukker utformet som barn blir kriminalisert. Justis- og beredskapsdepartementet konkluderte med at det ikke er nødvendig å endre loven på nåværende tidspunkt, og viste i sitt svar til dommen i Fredrikstad tingrett – som var den første av sitt slag i Norge.

Tidligere har NRK fortalt at juseksperter mener det er verdt å diskutere om lovverket går for langt.

Vil ha avklaring og mer forskning

– Vi kommer til å følge rettssakene som kommer fremover og se hva som blir resultatet i domstolene. Det er absolutt behov for en rettslig avklaring, sier Thale Skybak i Redd Barna.

Organisasjonen er bekymret for at dukkene som de mener fremstiller barn på en seksuell måte skal bidra til å senke terskelen for seksuelle overgrep mot barn.

– Det som er helt åpenbart er at det trengs mer forskning på om det er en sammenheng mellom det å ha slike dukker og seksuelle overgrep av barn.

Kripos mener det å bestille seksualiserte dukker utformet som et barn er en indikasjon på at de som bestiller dukkene har seksuell tiltrekning til barn, samt at dukkene øker risikoen for overgrep.

– Jo mer naturtro dukken og simuleringen av overgrepet er, jo større er risikoen for at man opphisses seksuelt og begår reelle overgrep når man er sammen med virkelige barn, sier Emil Kofoed.

Politiadvokat Bjørn Rudningen Thune

Politiadvokat Bjørn Rudningen Thune var aktor i en sak der en 23-åring ble dømt for å ha bestilt en dukke som den på bildet på skjermen.

Foto: Kamilla Marie Johnsen / NRK