Mann siktet etter sexdukke-bestillinger

Sexdukker fremstilt som barn som Tollvesenet har beslaglagt, er blant annet bestilt fra folk i Troms og Finnmark. Nå er én person siktet i saken.

Personer i troms og Finnmark har bestilt sexdukker fremstilt som barn.

SE VIDEO: Politimester Ellen Katrine Hætta var fredag med i NRK Nords nettsending.

NRK kjenner til at sak er sendt til politiet i de to fylkene. Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark, bekrefter at etterforskere fra politiet er på saken.

Også politiet i Troms bekrefter saken overfor NRK:

– Vi etterforsker denne type sak, sier Einar Sparboe Lysnes ved Troms politidistrikt.

Det ble tidligere i dag kjent at Kripos slår alarm etter at Tollvesenet de siste månedene har beslaglagt 21 slike sexdukker. Tre av disse er bestilt av folk i Troms og Finnmark, bekrefter Tollvesenet til NRK.

De opplyser at det gjelder to personer i Troms og én i Finnmark.

Beslaglagte sexdukker

SEXDUKKER: Det ble tidligere i dag kjent at siden høsten 2016 har Tollvesenet avdekket flere tilfeller hvor norske borgere bestiller og importerer sexdukker fremstilt som svært naturtro barn.

Foto: Nadir Alam / NRK

En person siktet

Fredag ettermiddag sender politiet i Finnmark ut en pressemelding om at en mann bosatt i fylket er siktet i forbindelse med tolletatens beslag av sexdukker utformet som barn. Finnmark politidistriktet har etterforsket saken i noen uker.

– For politiet er det viktig å få kartlagt mannen særlig med tanke på om han kan ha begått andre straffbare forhold, sier politimester Ellen Katrine Hætta.

Einar Sparboe Lysnes

BEKREFTER: Einar Sparboe Lysnes bekrefter at Troms-politiet etterforsker saken.

Foto: Petter Strøm / NRK

Hætta deltok tidligere i dag, fredag, i NRK Nords direktesending på nett, der hun sa følgende:

– Disse dukkene er veldig virkelighetsnære og etter vår oppfatning bryter de ned en terskel. Vi ser veldig alvorlig på saken, og tar saken på største alvor.

Politiet anser folk som bestiller slike dukker for å kunne ha begått overgrep mot barn tidligere, eller at de kan utgjøre en risiko for å begå overgrep mot barn i fremtiden. Derfor er det viktig å oppdage tilfellene tidlig.

– Vi skal gjøre vårt ytterste for å forhindre at denne type kriminalitet brer om seg, sier hun.

– Hverken kunstnerisk eller vitenskapelig

Siden høsten 2016 har Tollvesenet avdekket flere tilfeller hvor norske borgere bestiller og importerer sexdukker fremstilt som svært naturtro barn.

Politimesteren i Finnmark sier at hun anser dukkene som overgrepsmateriale:

– Vi kan ikke se for oss noen kunstneriske eller vitenskapelige formål med å ha slike dukker. Vi tror det kan være med på å senke en terskel hvor man i fremtiden vil begå kontakt-overgrep, sier Hætta.

Noen av mottakerne er tidligere domfelt for seksuallovbrudd, flere har tilgang til barn via jobb eller familie, og flere har hittil vært ukjente for politiet for lignende forhold.

NRK Troms meldte tidligere i ettermiddag, fredag, at samtlige av dukkene var bestilt fra folk i Troms og Finnmark. Det viser seg at dette ikke stemmer.