Hopp til innhold

Andreas (20) deler fellesdusj og toalett med seks kolleger i Forsvaret: – Får ikke egentid

Flere frykter kummerlige boforhold og mangel på leieboliger for ansatte i Hæren bidrar til mer pendling, dårligere forsvarsevne og at flere vil slutte i jobben.

Boforhold Skjold leir, tillitsvalg

Andreas Urdal, NOF-tillitsvalgt i Ingeniørbataljonen i Skjold leir, viser med et ark at ventilasjonsanlegget ikke er i toppform.

Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

– Det er så å si ingenting som kommer gjennom her.

Visekorporal Andreas Urdal (20) legger et A4-ark opp mot ventilasjonsanlegget på rommet sitt. Arket faller ned.

Det er knapt luft fra anlegget, og det merkes når man kommer inn i bygget han og hans kolleger skal kalle hjem i et års tid.

– Her er det felles dusj, og man må gå ned to trappeetasjer for å gå på do. Man får ikke egentid. Det sliter på, folk blir irriterte og frustrerte, sier Urdal.

Skjold leir

De ansatte kan velge mellom felles toalett og urinal. Urinalet er det få som ønsker å bruke.

Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Han er NOF-tillitsvalgt i Ingeniørbataljonen i Skjold leir i Øverbygd i Indre Troms, hvor boligmangelen lenge har vært prekær.

Nå har det gått fra vondt til verre. For mens Forsvarsbygg skal renovere den såkalte «nymessa» i leiren, har Urdal og 49 kolleger flyttet til midlertidige boliger.

Seks kolleger deler fellesdusj

De fleste syns det er godt å komme hjem etter en lang arbeidsdag, lage seg middag, ta en varm dusj og slappe av i sofaen.

Men det er ikke mye «hjem, kjære hjem» for Urdal og flere av hans kolleger.

– Jeg sto heldigvis med håndkle rundt meg, men jeg har selv opplevd at den ene franske dama som jobber her kom inn mens jeg var ferdigdusja og skulle skifte, sier han.

Kummerlige forhold i Skjold leir

I herredusjen er det satt opp skillevegger for å gi de ansatte privatliv.

Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Det er to dusjrom i bygget. Ett for menn og ett for kvinner. Her må man belage seg på å dusje samtidig som andre etter endt arbeidsdag.

Man kan ikke låse, så da risikerer man at noen av det motsatte kjønn kommer inn ved en feiltakelse.

Kummerlige forhold i Skjold leir

Dusjen i kvinnegarderoben er så smal at det nesten ikke er mulig å skille dem.

Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Privatliv får de bare på eget rom. Men bygget er så lytt at man kan høre hverandre prate gjennom flere vegger.

Som ansatte i Forsvaret betaler de for å ha et tilfredsstillende bosted å komme til etter jobb. De som bor på «nymessa» betaler 2400 kroner i husleie.

– Dette tilsvarer utilfredsstillende bolig for de ansatte. Vi har bedt om kompensasjon, sier Urdal.

Dopapir på vent i boligkvarteret ved Skjold leir

Urdal er en av mange som har dopapiret klart på rommet på forsvarshybelen. De skulle helst sett at hjemmet deres hadde egne toaletter.

Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Han er redd boligsituasjonen vil gå ut over forsvarsevnen. Det både fordi de blir utslitt av bosituasjonen, og fordi flere velger å bli pendlere.

Kummerlige boforhold i Skjold leir

50 personer deler på fire vaskemaskiner. Etter øvelser må de vente i kø på å få rengjort tøyet sitt.

Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Etterslep på en halv milliard i året

Boligmangel er en utfordring ikke bare i leiren, men også i kommunen. Det er ikke nok utleieboliger på markedet.

Målselv kommune forsøkte for noen år siden å få til et boligsamarbeid med Forsvaret. Planen var å bygge et leilighetskompleks i Øverbygd, som Forsvaret kunne leie. Det er nå lagt på is, sier varaordfører Bengt-Magne Luneng (Sp).

– Jeg tenker det ville vært en god tanke å ta det opp igjen. Det ville gagnet kommune og avhjulpet situasjonen de forsvarsansatte står i, sier han.

Kummerlige boforhold Skjold

Varaordfører i Målselv, Bengt-Magne Luneng (Sp).

Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Både Forsvaret og Forsvarsbygg sier til NRK at leieboliger flere ansatte i Skjold leir og andre steder i landet har, ikke er av den standarden de ønsker.

Forsvarsbygg sier de kontinuerlig jobber med utbedring av Forsvarets bygnings- og boligmasse.

– Det er behov for ei økning, som vi jobber med. Den er vi og Forsvaret omforent om.

Det sier regionsjef i Forsvarsbygg, Signe Woldseth Søreng.

Regionsjef i Forsvarsbygg Nord, Signe Woldseth Søreng.

Regionsjef i Forsvarsbygg Nord, Signe Woldseth Søreng.

Foto: Forsvarsbygg

I 2022 brukte de på landsbasis 769 millioner kroner på vedlikehold på bygg.

Likevel er det årlig renoveringsetterslep på en halv milliard kroner.

Samtidig skal Forsvaret bygges opp, og det vil bli behov for flere boliger for forsvarsansatte flere steder i landet.

Søreng sier de håper på ei boligsatsing i den nye langtidsplanen for forsvaret (LTP).

– Blir det ei økning i antall ansatte, forutsetter det også at vi har boliger eller kvarter å tilby dem, sier hun.

Kummerlige boforhold i Skjold leir

25 ansatte deler på ett lite tekjøkken, med ett kjøleskap.

Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Erkjenner utfordringene

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier til NRK at de erkjenner at det er et stort behov for å øke antallet og forbedre boforholdene for ansatte og soldater.

Behovet er størst der hvor Forsvaret skal bygge seg opp og det ikke er større befolkningssenter i nærheten. Gode boforhold er svært viktig for å beholde, men også rekruttere personell til Forsvaret, sier han.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener at boliger og kvarter må bli prioritert i ny langtidsplan for Forsvaret.

Foto: Malin Straumsnes / Malin Straumsnes

Kristoffersen sier de forventer at det skal satses videre på forsvarsboliger og -kvarter.

I fjor ga forsvarsministeren 100 millioner kroner ekstra til boliger ved Skjold og Setermoen leir. Begge militærleirene ligger i Indre Troms.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge 31 nye boliger i tilknytning til Skjold.

Utenlandske soldater trener i Norge
forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Her fra et besøk i Indre Troms i januar.

Foto: Pål Hansen / NRK

Han avslører at boliger er en prioritet i den nye langtidsplanen for Forsvaret. Det skal legges fram over påske.

Ja, personellrelaterte tiltak vil bli en viktig del av ny langtidsplan, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Han får støtte fra Aps forsvarspolitiske talsperson og stortingspolitiker fra Troms, Nils-Ole Foshaug.

Nils-Ole Foshaug (Ap)

Stortingspolitiker fra Målselv og Troms, Nils-Ole Foshaug. Han sier han er bekymret for at boforhold bidrar til mer forsvarspendling.

Foto: Kari Anne Skoglund

– Dette er boforhold som nasjonen Norge ikke kan være bekjent med. Det er viktig for forsvarsevnen at våre soldater og ansatte bor og trives ved militærleirene, og de skal ha boliger som er anstendig. Det er viktig for å unngå pendling.

Viktigheten av gode boliger

Selv om pendling gir de ansatte et skikkelig hjem å dra til i helgene, er Urdal enig i at pendling kan svekke Forsvaret.

Kummerlige boforhold i Skjold leir

Tillitsvalgt for Norges offisers- og spesialistforbund og visekorporal i Ingeniørbataljonen, Andreas Urdal (20).

Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

– For forsvarsevnen er bolig ekstremt viktig. Det holder den operative evnen oppe ved å gi folk tid til å avlaste seg etter jobb og tjeneste. Et trygt sted å bo er noe av det viktigste for et menneske, sier Urdal.

Han sier det er flere som blir utbrent av å ha en slik bosituasjon over tid. Noen ansatte har også gitt uttrykk for at de ønsker å slutte, selv om de trives godt i jobben.

Kummerlige boforhold Skjold leir

Det er sparsommelig innredet i boligkvarteret de betaler for å leie møblert. Dette er Urdals eneste bord.

Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Urdal håper Forsvaret og kommunen sammen kan finne løsninger.

– Vi håper de kan gi de ansatte bedre boligforhold slik at de kan ha et familieliv her, i stedet for å være singel i fem år, sier han.

Setermoen leir i Bardu

Skal bruke 195 millioner på treningsleirer for utenlandske soldater