Hopp til innhold

150 soldater har blødd neseblod i militærleir på én måned: – Vi ser svært alvorlig på saken

På en drøy måned har det blitt rapportert rundt 150 tilfeller av soldater som har blødd neseblod i Skjold leir i Målselv. Soldatene mener det kan knyttes til én kaserne, men Bedriftshelsetjenesten mener det ikke er helseskadelig å bo i den.

Skjold leir

ARKIVFOTO: I Skjold militærleir rapporteres det om flere tilfeller av neseblod. Soldatene mener selv en av kasernene i leiren er årsaken.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

– Jeg tenker at når man har en kaserne med mange tilfeller hvor soldater blør neseblod, og nesten ingen tilfeller på nabokasernen og soldatene har en lik fysisk påkjenning, så må det ha noe med bygget å gjøre, sier Viktor Sebastian Seljevold Fladmoe til NRK.

Han er hovedtillitsvalgt i Hæren, og sier dette ikke er en ny problemstilling.

– Det har vært slik en god stund nå. Dette med neseblod er én ting. Så er det flere som har fortalt meg at de har flyttet inn på kasernen, fått luftveisinfeksjoner, så dratt ut på permisjon eller kurs og blitt frisk, for så å ha kommet tilbake og blitt syk igjen, sier Fladmoe.

Kasernen det er snakk om heter Sannan og er et verneverdig bygg.

Forsvarets Forum skrev først om saken. Før sommeren kom det rapporteringer om 180 tilfeller av neseblod. Årets rapporteringer er fra nye soldater.

Les også: Raser over at soldater fortsatt må bo i helseskadelige bygg: – Vi trenger et ordentlig krafttak

Taket på et sanitærrom på en av kasernene i Porsangermoen leir.
Taket på et sanitærrom på en av kasernene i Porsangermoen leir.

Gjør lokale tiltak

Sjef for 2. bataljon, oberstløytnant Bjørn Andreassen, bekrefter at de har fått rapporter om rundt 150 tilfeller av neseblod i år. Selv om kasernen Sannan har utpekt seg, er det nå flere tilfeller som kommer fra soldater som bor på andre kaserner.

– Men det er ingen tvil om at Sannan har pekt seg ut. Vi ser svært alvorlig på saken. Min høyeste prioritet er ivaretagelse av soldatene mine. Det minste vi skal kunne tilby dem er en trygg og god plass å bo, sier Andreassen.

Forsvarsbygg, Bedriftshelsetjenesten og verneombudet har hatt inspeksjon på kasernen sammen med bataljonssjefen.

Målinger som er gjort har vist at det ikke er helseskadelig å bo der.

Likevel blir det gjort noen tiltak på Sannan.

– Vi har fagfolk på saken for å kartlegge hva dette kan være. Så gjør vi de lokale tiltakene vi kan, som å lufte godt på rommene og være bevisst på hvilke vaskemidler vi benytter. Så prøver vi å se om vi kan gå ned fra seks til fire personer per rom. Da vil det bli mer luft til hver enkelt, sier bataljonssjefen.

Viktor Sebastian Seljevold Fladmoe, er hovedtillitsvalgt i Forsvaret.

Hovedtillitsvalgt Viktor Sebastian Seljevold Fladmoe sier soldatene på kasernen Sanna føler seg syke av å bo der.

Foto: ØYSTEIN ANTONSEN / NRK

Siden deler av bygget er verneverdig, er det begrenset hvor mye Hæren har lov å oppgradere den. Noen innvendige tiltak og endring av ventilasjonsanlegget kan gjøres.

Sannan skal etter planen pusses opp, men det er foreløpig langt fram i tid.

Hovedtillitsvalgt Fladmoe ønsker at soldatenes stemmer høres og at det gjøres grep for å bedre hverdagen deres.

– Vi kan ikke trekke direkte slutning til at kasernen er grunnen, men soldatenes opplevelse av å bo der er at det er ubehagelig. De føler seg syke av å være der, sier Fladmoe.

Les også: Mener boforholdene er så elendige at flere ansatte ikke holder ut

Kaserne i Skjold
Kaserne i Skjold

Snart tilbake fra øvelse

Troppen som bor på kasernen, er snart ferdig på øvelse. I en uke har de vært ute i felt. Oberstløytnant Andreassen er spent å se om helsen deres vil forverres når de kommer tilbake til leir.

– Erfaringen fra rapporteringene som kom før sommeren var at ute i felt hadde de ingen tilfeller. Da de kom inn og bodde på kasernen, fikk de symptomer. Det blir spennende å se om det blir oppsving nå, da blir det et interessant empirisk grunnlag, sier Andreassen.

Både han og Fladmoe sier de ønsker soldatenes beste.

Forsvarsbygg skal gjøre noen undersøkelser utover våren, så får vi se hva som kommer ut av det. Nå sitter vi stille i båten og ser hvilke funn som blir gjort, for så å vurdere eventuelle tiltak, sier Fladmoe.

Les også: Forsvaret skal vaske selv – 400 renholdere kan få jobb i Staten

Døde dyr i kjelleren på Porsangmoen
Døde dyr i kjelleren på Porsangmoen