Hopp til innhold

Forsvarssjefen ber om 8 milliarder kroner mer årlig

Forsvarssjefen mener det haster å styrke Forsvaret, og anbefaler fem fokusområder. Sannsynligheten for konflikt har økt, sier han.

Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) overrekkes til forsvarsministeren

BER OM MILLIARDLØFT: På en pressekonferanse onsdag la forsvarssjef Eirik Kristoffersen (t.h.) fram anbefalingene til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Foto: Fredrik Varfjell / NTB

I rapporten gir forsvarssjef Eirik Kristoffersen konkrete anbefalinger til hvordan Forsvaret kan utvikles fremover.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) mottok rapporten, og rådene fra Forsvaret skal brukes i en ny langtidsplan. Denne legges senere frem for Stortinget.

Forsvarssjefen ber om å øke bevilgningene med 8 milliarder kroner hvert år fra 2025 til og med 2031.

Han anbefaler å styrke evnen til bedre etterretning i hele Forsvaret, investere i nye helikoptre, øke antall undervannsbåter, opprette en mobiliserbar brigade og styrke luftvarslingskjeden.

– Sannsynlighet for konflikt som involverer Norge har økt, sier forsvarssjefen.

Han mener at Russland fremstår som en ustabil og uforutsigbar aktør, og at det er få tegn til kursendring i Russland.

– Norge må ta mer ansvar for egen sikkerhet og bidra i alliansen.

Kristoffersen mener styrkningen må skje raskt.

Fem fokusområder

Kristoffersen anbefaler fem fokusområder for utviklingen av forsvaret, det kommer frem i rapporten. Han ønsker å styrke Forsvarets utholdenhet og evne til å håndtere krevende situasjoner.

De fem fokusområdene er:

  • Utbedring av kjente svakheter i dagens struktur.
  • Styrke Forsvarets evne til å operere i det maritime domenet.
  • Øke evnen til å beskytte både militære og sivile mål mot lufttrusler
  • Øke forsvarets evne til å bekjempe mål på lange avstander.
  • Styrke evnen til utholdenhet gjennom ytterligere økning av Forsvarets volum.
Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) overrekkes til forsvarsministeren

Kristoffersen vil først og fremst utbredere svakheter, og få det Forsvaret vi har i dag til å fungere. Dette alene vil koste opp mot 80 milliarder kroner fram mot 2028.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) mener de alvorlige endringene i vår sikkerhetssituasjon har kommet godt fram det siste året.

– Russland utgjør den største trusselen for Norges sikkerhet, og konfrontasjonen med Vesten har kommet fram tydelig, sier Gram under pressekonferansen onsdag.

Forsvaret har i dag ikke tilstrekkelig evne til å beskytte militære og sivile mål mot lufttrusler eller bekjempe mål på lange avstander, ifølge Kristoffersen.

– Vår evne til å opprettholde og beskytte våre maritime interesser er også for svak, sier Kristoffersen.

Det kommer også frem at Forsvaret har utfordringer og mangler innen personell, eiendom/bygg/anlegg, materiell, ammunisjon, drivstoffreserver og IKT.

– Du skriver at det norske forsvaret har begrenset utholdenhet. Hvor kritisk er det med tanke på personellmangelen?

– Det er der vi har de største utfordringene. Vi har fylt opp i henhold til de bevilgningene som er gitt, men det er for lite, sier Kristoffersen.

Han sier videre at folk i forsvaret jobber adskillig mer enn ett årsverk i snitt.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Ønsker minst fire nye fregatter

Forsvarssjefen gir konkrete anbefalinger i rapporten. Kristoffersen vil først og fremst utbredere svakheter, og få det Forsvaret vi har i dag til å fungere. Dette alene vil koste opp mot 80 milliarder kroner fram mot 2028.

Slik vil forsvarssjefen ellers prioritere ønskelisten sin:

  • Fornye overflatefartøyer. Kjøpe minst fire og helst seks nye fregatter og inntil 20 store og små standardfartøyer.
  • Mer luftvern for å beskytte Norge mot lufttrusler.
  • Styrke evnen til å påføre en motstander tap ved å investere i flere langtrekkende presisjonsvåpen.
  • Øke Forsvarets volum: Mer mannskap. Mer materiell.

Han tar også til orde for en ny brigade som skal forsvare Østlandet, en brigade sør. Fra før har Norge en brigade i Bardufoss.

Kristoffersen ønsker seg også mer luftvern. Først anbefaler forsvarssjefen å øke volumet i Forsvarets eksisterende luftvern med kort og mellomlang rekkevidde slik at det kan beskytte sivile og militære områder samtidig. For så å investere i nye luftvernsystemer med lang rekke.

Trusselen fra klimaendringene er med i forsvarssjefens råd for første gang.

– Klimaendringer representerer en alvorlig trussel for verdenssamfunnet og Forsvaret må være forberedt på strengere miljøkrav. Et endret klima vil både påvirke trusselbildet og dermed Forsvarets operasjoner, står det i rapporten.

Les også: Kilder til NRK: Her er forsvarssjefens ønskeliste

Den norske fregatten KNM Thor Heyerdahl på veg nordover langs norskekysten i desember 2021.
Den norske fregatten KNM Thor Heyerdahl på veg nordover langs norskekysten i desember 2021.

– Vendepunkt

Pål B. Nygaard er hovedtillitsvalgt for Hæren, og mener rådene fra forsvarssjefen er et vendepunkt.

Forsvarskommisjonen og FMR varsler et vendepunkt i den nedbyggingen av Forsvaret og spesielt landmakten som har pågått siden etter Den kalde krigen, sier Nygaard.

FMR bestiller en økning til 3 brigader i Hæren. Stortinget kan derfor basert på uttrykt vilje til å styrke landmakten starte med de lavest hengende fruktene. Her vil opsjonen på å anskaffe ytterligere 18 Leopard 2 A7 stridsvogner, mer artilleri og langtrekkende presisjonsleverte missiler setter i bestilling snarest, utdyper han.

Pål Nygaard, hovedtillitsvalgt i Norges offisers- og spesialistforbund.

Pål B. Nygaard er hovedtillitsvalgt for Hæren.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Høyre: – Ambisiøst

Høyres ber regjeringen forsøke å få til et bredt flertall i Stortinget.

– Forsvarssjefen har lagt fram et ambisiøst fagmilitært råd (FMR). Vi ser at FMR og Forsvarskommisjonens rapport trekker i samme retning, med anbefalinger om innretning av Forsvaret og betydelig økonomisk opptrapping de neste årene, sier Hårek Elvenes, forsvarspolitisk talsperson i Høyre.

Hårek Elvenes, forsvarspolitisk talsperson Høyre.

Høyres ber regjeringen forsøke å få til et bredt flertall i Stortinget.

Foto: Martin Leigland / NRK

Han påpeker at den sikkerhetspolitiske utviklingen vil kreve mer de neste årene.

– På bakgrunn av den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen, og den økonomiske opptrappingen som kreves, gjentar vi den klare oppfordringen til regjeringen om å involvere Stortinget i forkant av langtidsplanens fremleggelse neste år. Bare slik kan vi få et bredt forlik og en troverdig opptrapping av forsvarsbudsjettene som vil stå seg over en lang periode, sier Elvenes.

AKTUELT NÅ