Hopp til innhold

Forsvaret skal få bygge mer landet rundt

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) setter av 635 millioner kroner til bolig og kvarter i Forsvaret. Det planlegges bygging flere steder.

Det er særlig behov for bolig og kvarter knyttet til F-35 og P-8 ved flybasene Ørland og Evenes samt for Hæren i Indre Troms. Satsingen må fortsette i årene fremover, mener regjeringen.

– Gode boliger er viktig for å beholde og rekruttere viktig personell, blant annet knyttet til F-35, P-8 og Brigade Nord, sier forsvarsministeren.

Det settes av 285 millioner kroner til økte investeringer i bolig og kvarter.

Dette er stedene det er planlagt gjennomføring av tiltak:

* Bardufoss
* Dombås
* Haakonsvern
* Jørstadmoen
* Madla
* Porsanger
* Reitan
* Sessvollmoen
* Setermoen
* Skjold
* Sortland
* Sørreisa
* Trondenes
* Værnes
* Ørland

– I tillegg til nybygg har vi et stort etterslep på vedlikehold. Denne regjeringen mener det er svært viktig å sørge for at våre vernepliktige og ansatte har bygninger med forsvarlig standard, sier forsvarsministeren.

(NTB)