Hopp til innhold

– Hvorfor skal vi stole på Ludvigsen nå?

Aktor Tor Børge Nordmo la ned påstand om at Svein Ludvigsen må dømmes til fem og et halvt år i fengsel. I prosedyren sin brukte Nordmo mye tid på å stille spørsmål ved Svein Ludvigsens troverdighet.

Tor Børge Nordmo

Svein Ludvigsen-saken har en strafferamme på 12 år. Aktor Tor Børge Nordmo mener Ludvigsen må dømmes til fem og et halvt år i fengsel.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Vi kan med sikkerhet si at Svein Ludvigsen har avgitt feil forklaring flere ganger. Hvorfor skal vi stole på han nå?, spurte aktor Tor Børge Nordmo i Nord-Troms tingrett mandag.

Under Nordmos prosedyre understreket han at alt som er lagt frem og blitt sagt i den flere uker lange rettssaken må ansees som bevis.

– I sedelighetssaker er det vanskelig å ha konkrete bevis, ettersom veldig få personer har vært til stede når de påståtte handlingene skal ha funnet sted. Derfor blir troverdighet et viktig element i denne saken, sa Nordmo.

Nordmo la ned påstand om at Ludvigsen må dømmes til fem og et halvt år i fengsel. 37 dager i varetekt trekkes fra.

I prosedyren sin hadde aktor mange punkter som stilte spørsmål til Svein Ludvigsens troverdighet.

Aktor Tor Børge Nordmo la ned påstand om at Svein Ludvigsen må dømmes til fem og et halvt år i fengsel. I prosedyren sin brukte Nordmo mye tid på å stille spørsmål til Svein Ludvigsens troverdighet.

Aktor Tor Børge Nordmo la ned påstand om at Svein Ludvigsen må dømmes til fem og et halvt år i fengsel. I prosedyren sin brukte Nordmo mye tid på å stille spørsmål til Svein Ludvigsens troverdighet.

Innrømmet seksuelle forhold

I rettssaken har vi hørt forklaringene til tre unge menn. Alle kom til Norge som asylsøkere. To av dem møtte Svein Ludvigsen første gang da han besøkte mottaket eller institusjonen de bodde på. Den tredje mannen var på jobb da han møtte fylkesmannen.

Den ene av de tre mennene hevder at Ludvigsen har jevnlig utsatt han for overgrep i flere år.

Den unge mannen har også tatt et bilde av de to mens de hadde sex.

Ludvigsen innrømmer at han har hatt sex med den unge mannen. Det skal ha skjedd tre ganger, på forskjellige hoteller i Oslo.

– Alle tre gangene har vært frivillig. Uten tvang eller trusler, sa Svein Ludvigsen i sin forklaring.

Han innrømmet også andre seksuelle forhold til andre menn de siste årene.

Dette var første gang han kom med disse innrømmelsene. I avhør før rettssaken har Ludvigsen nektet å være tiltrukket av menn. Han har også sagt at det ikke ville vært et problem for han å innrømme eventuelle seksuelle forhold til andre menn.

– Vi mener retten kan se bort fra Ludvigsens forklaring om frivillig seksuell omgang. Vi mener dette er en forklaring som er tilpasset saken. Blant annet fordi det var umulig for Ludvigsen å holde seg til den forklaringen han først har gitt, ut fra det nevnte bildet vi har sett i retten, sa Nordmo.

Nordmo begrunnet også troverdigheten til den unge mannen med at han hadde betydelig kjennskap til at Ludvigsen har hatt utfordringer med penisen sin.

Noe som skal ha utviklet seg over tid, og som først ble dokumentert i en legejournal i 2014.

Onkel Svein

Ludvigsen har også hevdet at han ikke kunne huske en annen av de fornærmede i saken, en ung mann med lettere psykiske utviklingshemninger.

I retten kom det blant annet frem at Ludvigsen har invitert den unge mannen på restaurant i Oslo.

– Det kan jo virke merkelig å være så ivrig på å møte en person du hevder å ikke kjenne, sa Nordmo.

Ludvigsen har hatt avtaler i kalenderen sin om å møte den unge mannen flere ganger. Det har også kommet frem at Ludvigsen har besøkt fornærmede flere ganger på institusjoner der den unge mannen bodde.

Ifølge flere vitner i retten var forholdet mellom de to så nært at den unge mannen kalte Ludvigsen for onkel Svein.

– Det er opp til retten å mene noe om hvorfor han ikke erkjenner kjennskap til min klient, selv om vi har bevis for at de kjenner hverandre. Det er ødeleggende for Ludvigsen, sier bistandsadvokat Ole Strømmen.

Ole Strømmen

Ole Strømmen mener Svein Ludvigsen har brukt samme metode mot alle de fornærmede. – Han oppretter kontakt, skaffer seg tillit og kommer seg i posisjon slik at han kan begå overgrep.

Foto: Petter Strøm / NRK

Aktor Tor Børge Nordmo viste også til flere tilfeller der Ludvigsen har bedtde fornærmede, og andre som har vært i kontakt med han, om å slette meldinger de har sendt til hverandre.

Også dette mener Nordmo sår tvil om Ludvigsens troverdighet.

Ludvigsen i retten

Svein Ludvigsen hevder at de tre fornærmede i saken lyver om de seksuelle handlingene.

Foto: Elin Fagertun

Like historier

Alle de tre fornærmede forteller at de vurderte Ludvigsen som en mann med makt, og at de har fått inntrykk av at Ludvigsen kunne gjøre livssituasjonen deres bedre.

I retten har de forklart at Ludvigsen skal ha lovet å hjelpe dem med å få oppholdstillatelse, bolig og jobb.

De har også vært redde for at Ludvigsen kan frata dem de samme godene, dersom de ikke gjorde som den tidligere fylkesmannen, stortingspolitikeren og fiskeriministeren ønsket.

– Alle de tre har fortalt om seksuelle handlinger med en annen mann. De kommer alle fra kulturer der dette ikke er godtatt, sa Nordmo, som videre spurte retten hvorfor de tre da, uavhengig av hverandre, skulle komme med slike påstander.

I retten har Svein Ludvigsen prøvd å understreke at han ikke har hatt makt til å hjelpe de tre med oppholdstillatelse.

Samtidig har det i retten blitt dokumentert at Ludvigsen har hjulpet eller prøvd å hjelpe noen av fornærmede med både jobb og bostedskommune.

Tor Børge Nordmo pekte på tidligere dommer der spørsmålet om misbruk av stilling har vært viktig. I én av disse dommene har Høyesterett sagt at det er de fornærmedes forståelse av den tiltaltes makt som skal vektlegges, ikke hvilken makt den tiltalte i realiteten innehar.

Med andre ord: Dersom retten mener de fornærmede hadde grunn til å tro at Ludvigsen kunne påvirke livene deres, så er det snakk om et misbruk av stilling eller tiltro. Uavhengig om Ludvigsen faktisk hadde makt til å gjøre det de fornærmede har trodd.

Derfor mener Tor Børge Nordmo at Svein Ludvigsen skal dømmes for alle tiltalepunktene.

Nordmo derfor la ned påstand om å dømme den tidligere fylkesmannen, fiskeriministeren og stortingsrepresentanten til fem år og seks måneder i fengsel.

Flere hundre tusen i erstatning

Bistandsadvokaten Gunhild Bergan representerer hovedfornærmede i saken, 25-åringen som skal ha vært utsatt for overgrep i flere år.

Hun la ned krav om både menerstatning og oppreising. Størrelsen på erstatningene mener Bergan retten selv skal bestemme, men hun ga noen tydelige føringer for hva retten bør vektlegge.

Gunhild Bergan

– Det er tydelig skeivt maktforhold her. Bestevennen til kongen mot han som var avvist av alle, sa bistandsadvokat Gunhild Bergan i sin prosedyre.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Skadefølgene for min klient er vesentlig høyere enn ved normal beregning, sa Bergan.

Bergan mener at skadene på hennes klient har blitt større. Både fordi 25-åringen var i en svært sårbar situasjon allerede før de påståtte overgrepene skal ha startet, og fordi de påståtte forholdene har vært svært krevende for den unge mannen, med tanke på kulturen han kommer fra. Der sex mellom menn ikke er godtatt.

Bergan mener også at de mange utfordringene hennes klient sliter med i dag, er følger av det han skal ha blitt utsatt for av Svein Ludvigsen.

Bistandsadvokat Bergan mener derfor at menerstatningen bør ligge mellom 220 000 og 570 000 kroner, avhengig av hvordan retten regner ut skadene den unge mannen har fått. Oppreisningen mente Bergan bør være på 350 000 kroner.

Ole Strømmen representerer den fornærmede med lettere psykiske utviklingshemninger. Han la ned påstand om oppreisning etter rettens skjønn for sin klient. Det samme gjorde bistandsadvokat Beate Arntzen.

Svein Ludvigsens forsvarere sier til NRK at de ikke ønsker kommentere påstandene som ble lagt fram i retten mandag.

– Vi kommer tilbake til det i morgen, sier en av forsvarerne til Ludvigsen, Kai Vaag.