Hopp til innhold

– Barn må få lov til å kle seg slik de vil

Fylkespolitiker Sandra Borch (Sp) mener at det viktigste er at alle barn lærer seg å svømme – uavhengig om de lærer seg det i badedrakt eller burkini. Hun mener at også bruk av bikini kan være like seksualiserende som burkini.

Sandra Borch

Fylkespolitiker Sandra Borch (Sp) sier at burkini-debatten er vanskelig, men at man må først og fremst sørge for at alle barn lærer seg å svømme i tråd med opplæringsloven.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Debatten om såkalt «burkini» har rast i sommer, etter at det ble kjent at en barneskole på Finnsnes har praktisert bruk av heldekkende badedrakt for muslimske jenter i svømmeundervisningen. Frp i Troms har gått hardt ut, og blant annet signalisert at de fremme et forslag om å forby slike heldekkende plagg i alle videregående skoler i fylket.

Fylkespolitiker Sandra Borch mener at debatten har sporet av.

– Vi er på et punkt nå hvor vi må anerkjenne at det viktigste tross alt er at alle barn og unge i Norge lærer seg å svømme, og debatten bør ikke handle om små jenter i burkini.

Bikini som seksualiserende

Fylkesmannen i Troms har uttalt at opplæringsloven ikke gir adgang til å nekte bruk av burkini i skolen. Borch peker på at også norske barn i dag føler på et kroppspress som ødelegger for svømmeundervisningen og sier til NRK at også bruk av bikini kan være problematisk.

– Jeg merker meg at man kaller dette en seksualisering av småjenter, men spørsmålet kan også stilles til de jentene som stiller opp i små bikinier. Jeg tenker det viktigste målet må være at jentene lærer seg å svømme, og ikke hva de har på seg når de svømmer.

Det er ikke noe nytt i at både jenter og gutter har kledd på seg heldekkende klær, det nye her er at man har fått en drakt som er tilpasset svømmeundervisning.

Sandra Borch

Forskjellsbehandling av kjønn

Espen Goffeng byline

Espen Goffeng mener at debatten om burkini reiser et viktig spørsmål; om man vil tillate en forskjellsbehandling av kjønn i Norge.

Lektor og forfatter Espen Goffeng er enig i at det er viktig at barn lærer seg å svømme, men mener at saken handler om en problematisk forskjellsbehandling.

I en kronikk på NRK Ytring spør han hvorfor det bare er jentene som skal bære seksuell skam over hele kroppen.

– Både gutter og jenter har lår, ansikt, hår og armer, men i dette tilfellet er det bare jentene som blir bedt om å dekke seg til. Det er ingen som ber guttene om å ikle seg burkini og det aspektet blir ofte borte når vi snakker om burkini, sier Goffeng til NRK.

Dette er forskjellsplagg og et negativt symbol for svært mange. Jenter i 9-10 årsalderen velger ikke å kle seg i burkini, det er deres konservative foreldre som velger det for dem.

Espen Goffeng

– Kjønnssegregering

Heller ikke han mener at man kan snakke om et forbud – på nåværende tidspunkt. Nå må man snakke om man vil tillate konservative regler for bare et av kjønnene, sier han.

– Verden over kjemper tusenvis av muslimske kvinner for å komme ut av heldekkende plagg, og det er den konteksten vi må plassere en burkini i. Nå er vi nødt til å ta stilling til om vi synes det er greit å integrere kjønnssegregering, ved å måtte kle opp jentene i heldekkende drakt før de kan lære seg å svømme.