Senterpartiet ber Stortinget granske beredskapskrisen

– Har gitt ansvaret for luftambulansene til et selskap som ikke var operativt, mener partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Ambulansefly satt på bakken. Babcock sitt fly.

BEREDSKAP: Tre av de nye Beech B250 ambulanseflyene til Babcock er fortsatt tatt ut av tjeneste etter tekniske uregelmessigheter. De er midlertidig erstattet av andre fly.

Foto: BSAA / NTB scanpix

SISTE: Tre av de fem Beech B250-flyene til Babcock, som har stått på bakken i flere dager på grunn av tekniske feil, settes tilbake i tjeneste i løpet av torsdag kveld, opplyser Babcock til iTromsø.

Torsdag var leder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, i Tromsø.

Han er den tredje sentrale politikeren som på to dager besøker Troms og Finnmark og tar til orde for å rydde opp i beredskapskrisen i Luftambulansetjenesten.

Men når Slagsvold Vedum møtte personell ved Universitetssykehuset Nord-Norge og Lufttransport om beredskapssituasjonen, var det med følgende beskjed:

– Dette er grunnberedskapen til folk. Nå har det vært konstant uro rundt luftambulansen siden 2017. Da må kontroll- og konstitusjonskomiteen gå gjennom alle sider av saken.

Han mener folk i store deler av Nord-Norge er usikre på om de blir hentet av luftambulansen når krisen inntreffer.

– Vi mener at man fra starten av ga tilbudet og ansvaret til et selskap som ikke var operativt, sier Slagsvold Vedum.

En delegasjon fra Senterpartiet og leeder Trygve Slagsvold Vedum besøkte Universitetssykehuset i Nord-Norge og Lufttrasport i forbindelse med at operatøren Babcock har problemer med å levere flytjenester i henhold til kontrakten.

En hel delegasjon fra Senterpartiet besøkte Universitetssykehuset i Nord-Norge og Lufttransport. Årsaken er at operatøren av luftambulansetjenesten har hatt store problemer med å levere det de har lovet i kontrakten med helseforetaket.

Foto: Sveinung Åsali

Tapte anbudet – ønsker gransking velkommen

Bakgrunnen er situasjonen som begynte med at fem ambulansefly hos operatøren Babcock ble tatt ut av tjeneste på grunn av feil.

Fylkeslegen i Troms og Finnmark har hevet beredskapsnivået og både Helse Nord og Luftambulansetjenesten har satt krisestab på ubestemt tid.

I tillegg til flyproblemene må Luftambulansetjenesten HF, som eies av Helse Nord, betale for leie av basene.

Det private selskapet Lufttransport har operert tjenesten tidligere, men tapte anbudet da Babcock vant siste runde.

Der stiller administrerende direktør i Lufttransport, Frank Wilhelmsen, seg positiv Slagsvold Vedums ønske om en gransking på Stortinget.

– Jeg er veldig glad for det. Vi har bedt om en gjennomgang hele tiden, sier Wilhelmsen.

Britt Larsen Mehmi

Kommuneoverlege i Vadsø, Britt Larsen Mehmi, synes den nåværende situasjonen i luftambulansen er uakseptabel.

Foto: Sidsel Vik / NRK

– Folk kan være trygg på at vi gjør alt vi kan

Administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland, sier han derimot er trygg på at Babcock nå både har gjennomgått sine rutiner og at de strekker seg for å få flyene sine i luften.

– Jeg er ganske betrygget av hvordan de har gått så grundig til verks for å finne hovedårsakene til problemene som disse flyene har. Det er tydelig at de nå er mye nærmere en løsning, sier han.

Det samme sier Øyvind Juell. Han er administrerende direktør i Luftambulansetjenesten.

Han sier det torsdag er tre fly som ikke er i beredskap. Men de er erstattet med fem fly. Tre fra Babcock – to propellfly og et jetfly. I tillegg er det leid inn to kommersielle jetfly som også bidrar, og Forsvaret stiller med et helikopter i Kirkenes.

– Jeg oppfatter det som at Babcock er godt innenfor en sikker og trygg ramme med det de gjør, sier Juell.

Geir Tollåli, fagdirektør i Helse Nord, sier folk i Nord-Norge har all grunn til å være trygg på tjenesten.

– Publikum skal være trygg på at vi gjør det som er mulig for å få brakt syke pasienter til sykehus på en god og trygg måte under de rådende forhold, sier fagdirektøren.

Liv og død Berlevåg

– Vi føler på en utrygghet. Blir Martin syk, kommer det fly? Kommer det ikke? Det er det som er sannheten i det, sier pappa til Martin (4), Anders Bakmark i Berlevåg.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

LES OGSÅ: Familien frykter at Martin (4) skal dø om ambulanseflyet ikke kommer tidsnok

Mener beredskapskrisen kan eskalere

Torsdag meldte Babcock at det er full tilgjengelighet på ambulanseflyene fra selskapet i hele Norge, selv om tre av selskapets fly fortsatt ikke er i beredskap.

– Ni av ni operative fly er fordelt på samtlige syv ambulanseflybaser, skriver selskapet i en pressemelding. Men det er altså medregnet erstatningsflyene.

Trygve Slagsvold Vedum mener saken nå er et offentlig ansvar å få ryddet opp i. Han har, i likhet med Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstreparti, et ønske om at staten skal ta over og drifte tjenesten.

En delegasjon fra Senterpartiet og leeder Trygve Slagsvold Vedum besøkte Universitetssykehuset i Nord-Norge og Lufttrasport i forbindelse med at operatøren Babcock har problemer med å levere flytjenester i henhold til kontrakten.

Trygve Slagsvold Vedum under besøk hos den tidligere operatøren av ambulanseflyene, Lufttransport.

Foto: Sveinung Åsali/NRK

– Dessverre er tjenesten mer kriserammet enn det vi advarte mot i fjor sommer. Nå står hele situasjonen og skjelver. Det kan dessverre bli enda verre, mener Slagsvold Vedum.

Han håper nå å få med seg Stortinget på å bringe saken inn for kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Jon Mathisen er sjef for Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge og ønsker også gjerne en gransking.

– Vi trenger å se på saken fra et grundig og bredt standpunkt. Men for oss er det viktig at vi har fokus på dagen i dag og den kommende uken. Vi må ha en stabil og god tjeneste for befolkninga i Nord-Norge.

Høie er ikke fornøyd med Babcock

Karin Eriksen (Sp) er ny fylkesråd for næring og miljø for det sammenslåtte storfylket Troms og Finnmark. Hun fulgte også møtet med Senterparti-ledelsens besøk ved UNN og Lufttransport torsdager.

– Jeg oppfatter at situasjonen ikke bare er kritisk på kort sikt, men at det dessverre kan bli enda verre før det blir bedre. Denne krisen vil kunne være langvarig. Det var det sørgelige vi fikk forståelsen av i dag. I Nord-Norge er lufttransporten like viktig som ambulansen. Det er ei opplevd krise og uro blant befolkningen som må gjøres noe med.

Bent Høie besøkte AMK ved Universitetssykehuset Nord-Norge på grunn av krisen i Luftambulansetjenesten. Den drives av selskapet Babcock. De har ikke klart å levere etter kontrakten siden de overtok 1. juli.

– Det er sterke inntrykk. Dette viser at vi er i, og lenge har vært i, en veldig krevende situasjon. Det sa helseminister da han møtte blant annet klinikksjef Jon Mathisen og klinikkoverlege Mads Gilbert ved AMK i Tromsø onsdag.

Helseminister Bent Høie sa til NRK da han besøkte Tromsø onsdag at han er fullt klar over at folk over tid har opplevd problemene hos Babcock som krevende.

– Det er mye frustrasjon over at de ikke har en tjeneste som ennå er oppe og går. Det forstår jeg godt, og vårt mål er å endre på det så fort som mulig, sier Høie.

Han viste til at det ble satt inn tiltak i begynnelsen av november, men også når fire fly ble satt på bakken sist helg.

– Jeg er ikke fornøyd med det Babcock har levert. Jeg forventer at de klarer å levere i henhold til kontrakten. Når de ikke gjør det er det mitt ansvar at vi setter inn ekstra tiltak, sier han.

Han mener staten per i dag ikke er i stand til å overta og drive Luftambulansetjenesten.

– Men det må utredes av et ekspertutvalg. Så får vi se på fordeler og ulemper. Det er for tidlig å konkludere, selv om erfaringene av anbudsprosessen tilsier at vi må gjøre det på andre måter neste gang.

Også to ganger tidligere, våren og sommeren 2018, har Høie dratt til Nord-Norge etter bråk rundt Babcock-anbudet. Den gang hadde selskapet ennå ikke tatt over driften av luftambulanseflyene, men en arbeidskonflikt skapte bemanningskrise og politisk uro.

Les mer her:

Høie er ikke fornøyd med Babcock

Syv punkter som gjør ambulansefly-krisen litt mer forståelig