Luftambulansetjenesten med økonomiske krav overfor Babcock

I tillegg til flyproblemene må Luftambulansetjenesten betale for leie av basene. Det hadde de glemt i budsjettet.

Beech B250. Babcock sitt fly.

Ekstra innleide ambulansefly har blitt dyrt. Nå retter Luftambulansetjenesten økonomisk krav mot Babcock.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Vi har fremmet et krav overfor Babcock. Vi vil først og fremst sikre beredskapen, så får vi ta økonomien etter hvert, sier administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten HF torsdag.

I Luftambulansetjenestens avtale med Babcock heter det at de kan kreve avkorting dersom Babcock ikke er i stand til å utføre tjenesten etter avtalen.

– Avkorting påløper med kr 10.000 per døgn per hendelse per base inntil forholdet er rettet, heter det.

Kravet kan være langt høyere hvis fly i døgnberedskap er utmeldt mer enn tolv timer i måneden på grunn av ettersyn og vedlikehold. For fly i dagberedskap er grensen seks timer i måneden.

Torsdag er det tre fly som ikke er i beredskap. Det er satt inn til sammen fem ekstrafly for å kompensere for dette.

juell

Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten HF mener beredskapen er viktigst, men at de også håndterer økonomien. Nå retter de krav mot Babcock.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

En rekke ekstrautgifter

Denne høsten har det påløpt flere ekstrautgifter for både Babcock og Luftambulansetjenesten, som følge av den svekkede beredskapen.

Blant annet har det blitt hentet inn både ekstra fly og personell for å sikre forsvarlig drift.

Hvem som skal ta regningen for dette har helseminister Bent Høie (H) tidligere sagt at er for tidlig å avklare.

– Vi prioriterer først å fremst å få løst situasjonen, før vi fordeler regningen. Men dette vil nok ha økonomiske konsekvenser for Babcock, sa Høie til NRK tirsdag kveld.

Ambulansefly Babcock LN-SAA (jetflyet) tar av fra Bodø

I dag har Babcock satt inn tre ekstra fly fra Sverige. I tillegg har de leid inn to fly til Gardermoen.

Foto: Knut Haarvik / Luftambulansetjenesten HF

Forventer underskudd på 20 millioner

I styrepapirer for desember for Luftambulansetjenesten, kommer det også fram at de forventer et underskudd på 19,9 millioner kroner i år.

Flere av de ekstra kostnadene er knyttet til operatørbyttet fra Lufttransport til Babcock. Blant annet måtte Luftambulansetjenesten leie inn ekstra ressurser. Det kostet 5,2 millioner kroner ekstra.

Ekstra flytimer for ambulanseflyene kostet ytterligere 6,8 millioner kroner.

Glemte baseleie

Den største delen av underskuddet skyldes likevel at utgifter til baseleie for ambulanseflyene ikke var regnet med i budsjettet. Leien koster 10 millioner kroner i året.

Base til ambulanseflyene er det Lufttransport som eier. De drev selve flytjenesten fram til 1. juli i år. Til da var bruk av basene inkludert i avtalen. Da Babcock overtok driften av ambulanseflyene ble leieavtalen skilt ut i egen kontrakt.

I sakspapirene beklager styret i Luftambulansetjenesten at leie av basene ikke var budsjettert. De kaller det en feil, og ber Juell sikre at det ikke skjer videre, og holde kostnadene lavest mulig.

Samtidig øker inntektene til Luftambulansetjenesten med 1 million kroner årlig, på grunn av flere oppdrag i utlandet.