Hopp til innhold

Ambulanseflysaken: Krisestab i både Helse Nord og Luftambulansetjenesten

Etter flere uønskede hendelser rundt ambulansefly-beredskapen i nord, har Helse Nord satt krisestab.

Luftambulansetjenesten og Helse Nord har klokken 14 en pressekonferanse der de vil orientere om utfordringene innen luftambulansetjenesten.

– Vi hadde kriseberedskap i morges. Det vil fortsette så lenge det er nødvendig, sier administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland.

Helseforetaket har satt krisestab etter flere uønskede hendelser rundt ambulansefly-beredskapen i nord.

– Det gjør vi ikke ofte, sier Helse Nord-direktøren under en pressekonferanse mandag.

Lars Vorland, direktør Helse Nord

Helse Nord-direktør Lars Vorland.

Foto: Amalie Nygård Jakobsen / NRK

Mandag er fortsatt fire av elleve ambulansefly ute av beredskap.

Vorland understreker at hele Nord-Norge er avhengige av luftambulansen – spesielt Finnmark som trenger beredskap for kortbane.

Han sier han tror befolkningen er like bekymret som dem.

– Men de skal ha tillit til at vi gjør det vi kan gjøre i en fryktelig vanskelig situasjon.

Mener Babcock ikke lever opp til forventningene

Administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten HF sier de siste dagers hendelser er langt fra hyggelige. Ogs her har de satt krisestab som følge av situasjonen.

– Det kom overraskende på oss. Så har jeg forstått at det kom overraskende på Babcock også.

Fire fly tilhørende den forrige operatøren Lufttransport er nevnt som mulige erstatningsfly, men det er noen grep som må gjøres før det kan settes inn som et langsiktig tiltak.

– En eventuell bruk av Lufttransports «gamle ambulansefly» er nok et langsiktig vedtak. Vi har hatt kontakt med Lufttransport og vi har løpende kontakt med Babcock. Det er ikke noe som kan gjøres over natta.

– Hvorfor har dere ikke ordnet opp i det før for å ha en beredskap?

I utgangspunktet er kontrakten med Lufttransport ferdig. Vi har en kontrakt med Babcock som skal være dekkende. De har reservefly, tekniske tjenester og piloter. Forventningen har vært at de skal levere, det har de dessverre ikke gjort enda.

– Det mest utfordrende er usikkerheten

– Situasjonen er bekymringsfull. Det mest utfordrende er usikkerheten både vi og befolkningen føler fordi vi ikke vet hvor lenge de tekniske problemene vil vare, sier Lars Vorland.

Administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten HF sier han deler Vorlands bekymring.

– Vi har dessverre en beredskap som ikke er der den skal være på ambulanseflysiden. I dag står vi uten det faste dagflyet i Alta, vi står uten det faste flyet i Tromsø og i tillegg er dagflyet på Gardermoen ikke i beredskap, sier Juell.

juell

Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten sier beredskapen ikke er slik den skal være.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Går gjennom uønskede hendelser

For å kompensere har Babcock satt inn to svenske ambulansefly i ekstra beredskap. Ett står i Alta og kan fly på kortbane. Et fly nummer to står i Tromsø, ifølge Juell. Forsvaret stiller med helikopter i Kirkenes for å dekke kyststrøk i Finnmark. Bemanningen er også styrket ved helikopterbasen i Tromsø.

– Helse Nord har bedt alle foretakene om å melde om uønskede hendelser som har medført konsekvenser for pasienter. Vi ble gjort kjent med disse hendelsene på søndag og går nå gjennom hver enkelt for å se hva som har skjedd, sier fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord.

– Ingen av oss liker denne situasjonen. Vi håper inderlig at de tekniske utfordringene løses så fort som mulig.

Tollåli sier at de alternative løsningene for å få ambulansetransporten frem har gitt lengre tid for transport frem til sykehus for pasienter.

Luftfartstilsynet: – Flysikkerheten er ivaretatt

Luftfartstilsynet er kjent med de tekniske problemene som har oppstått på flere av flyene hos Babcock.

I helga ble fem fly satt på bakken. I fire av disse tilfellene var begrunnelsen at pilotene hadde merket en «vridning» som varte noen sekunder, mens et siste fly hadde problemer med motorene.

– Disse problemene ikke er av en slik karakter at det ville være riktig å sette flytypen som sådan på bakken. De har innført en del kompenserende tiltak på vær og vind. Vi er overbevist om at flysikkerheten er ivaretatt med disse tiltakene, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

Babcock holder nå på med tester for å se om de greier å fremprovosere feilen under kontrollerte forhold. Luftfartstilsynet mener flysikkerheten for de øvrige flyene er ivaretatt med de restriksjonene selskapet har satt.

Vant anbudet i 2017

I juni 2017 kom nyheten om at det svenske luftambulanseselskapet Babcock Scandinavian Air Ambulance AB overtar anbudet på luftambulansetjenester med fly etter Lufttransport i Norge.

To selskap leverte anbud til konkurransen, svenske Babcock og den daværende operatøren, Lufttransport.

Mye så bra ut da resultatet var klart. Den nye driftsavtalen ble godkjent av helseforetakene. De 10 år gamle ambulanseflyene skulle byttes ut med splitter nye.

Likevel har det vært alt annet enn ro om tjenesten de siste to årene.

Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF inviterte derfor mandag til pressebrief for å orientere om utfordringene.

Fra 1. juni 2017 frem til i dag er det skrevet 5362 artikler hvor «Babcock» er nevnt.

Her er en oppsummering:

 • Basene for luftambulansefly

  Kun ambulansefly
 • Juni 2017
  Babcock får anbudet

  I juni 2017 blir det kjent at det svensk-engelske selskapet Babcock Scandinavian Air Ambulance AB overtar driften av ambulansefly i Norge. «Det vinnende tilbudet er rangert som nummer fire på kvalitet. Dette skyldes primært at tilbudt beredskap er levert med færre piloter og færre reservefly enn konkurrerende tilbud», heter det i tildelingsdokumentet.

 • Mars 2018
  Svekket beredskap

  I mars 2018 kom den første meldingen om svekket beredskap. Flere flygere valgte å søke seg bort da Lufttransport tapte anbudet.

 • 22. mars 2018
  "Ambulansefly-krise i nord"

  Vinteren 2018 skrev man om ambulansefly-krise. Fylkeslegen i Troms gikk så lang som å advare folk mot å være uforsiktige i påska, fordi det ikke var sikkert at det var hjelp å få.

 • Mai 2018
  Overføring av piloter

  Norsk Flygerforbund foreslår en kollektiv overføring av piloter fra Lufttransport til Babcock. Etter brudd i forhandlingene lå det an til at 110 piloter kunne stå uten jobb.

 • 7. mai 2018
  Sier nei

  Bent Høie sier nei til en ny anbudsrunde hvor virksomhetsoverdragelse var et krav. Seks ambulansefly står nå helt eller delvis på bakken.

  Helseminister Bent Høie (H)
  Foto: Stortingets nett-TV
 • Vår 2018
  Kritisk til anbud

  På vårparten begynner kritikken å komme mot selve anbudskonkurransen. Lena Amalie Hemnes i Vågan Arbeiderparti sier at «pris ble prioritert over kvalitet i den nye luftambulansekontrakten.»

  Lena Hamnes, Vågan Ap
  Foto: Barbro Andersen / NRK
 • 8. mai 2018
  – Galskap med anbud

  Kort tid senere gikk også den erfarne ambulansesjåføren Charles Aune-Lundberg ut og sa at luftambulansen ikke bør være på anbud, men offentlig slik den vanlige ambulansen er. For flere år siden kjempet han for å få ambulansetjenesten over til det offentlige.

  Charles Aune-Lundberg
  Foto: eric kama steinberg / NRK
 • 30. mai 2018
  Ber gravide planlegge fødsel bedre

  Alle førstegangsfødende og risikofødende bør oppholde seg i nærheten av stedet de skal føde i siste uke før termin. Det er beskjeden fra Helse Nord i forbindelse med ambulanseflysituasjonen. Finnmark Venstre mener dette er sterkt kritikkverdig, og at man skyver ansvaret over på dem som føder.

 • 02. april 2019
  Stanser all opplæring av piloter

  Tre måneder før Babcock skulle overta driften av luftambulansetjenester i Norge ble det stans i opplæringsløpet for pilotene. Pilotene mente opplæringsløpet var for dårlig. De nektet å møte på treninger. En bekymringsmelding ble sendt til Luftfartstilsynet.

 • 01. juli 2019
  Babcock tar over ambulanseflytjenesten

  Kontrakten med Babcock Scandinavian AirAmbulance AB har virkning fra 1. juli 2019. Den er av seks års varighet og har en verdi på nesten 2,6 milliarder NOK, med mulighet for forlengelse på inntil fem år.

 • 02. juli 2019
  Beredskapen ikke god nok

  Allerede dagen etter overtakelsen 1. juli kom meldinger om at beredskapen ikke var god nok. Flere av flyene i Babcock sin beredskap kan ikke lande på flere flyplasser i Norge. Det får Senterpartiets Sandra Borch til å reagere kraftig. – Nå må helseministeren på banen, sier Borch til NRK.

  Ambulansefly Babcock LN-SAA (jetflyet)
  Foto: Knut Haarvik / Luftambulansetjenesten HF
 • 26. juli 2019
  – Treningsplanen for Babcocks piloter var for ambisiøs

  Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten HF sier at de siste ukene har vært krevende. Etter at det svenske selskapet Babcock overtok ambulanseflyene i Norge, har beredskapen i tjenesten vært svekket. – Vi har daglige møter med helseforetakene som sier at ting går bra. Pasientene får hjelp, og det er ikke meldt om noen avvik så langt, sier Juell til NRK.

  Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell
  Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK
 • 09. august 2019
  Babcock: – Vi vet at beredskapen tidvis har vært for dårlig

  I august sa Babcock selv at beredskapen tidvis har vært for dårlig. Den første måneden etter at det svenske selskapet Babcock overtok ambulanseflyene i Norge, fløy de mer enn 80 prosent av oppdragene selv. – Disse tallene sier mye, men ikke alt. Vi vet at beredskapen tidvis har vært for dårlig, men det er bra at det meldes om at alle som har hatt behov for ambulansefly, har fått det, sier daglig leder i Babcock Scandinavian AirAmbulance, Marius Hansen.

 • 06. november 2019
  Styrker beredskapen i nord

  – Beredskapen i nord er ikke god nok, sier helseminister Bent Høie om beredskapen som Babcock leverer i luftambulansetjenesten i nord. Babcock setter inn ekstra fly for å avhjelpe situasjonen.

  Ambulansefly Babcock LN-SAA (jetflyet) tar av fra Bodø
  Foto: Knut Haarvik / Luftambulansetjenesten HF
 • 08. desember 2019
  Fem fly tatt ut av tjeneste

  Lørdag blir fem ambulansefly satt på bakken. Babcock vet ikke hva feilen er. Flyfabrikken er tilkalt for å bistå i arbeidet med å finne årsaken til uregelmessighetene. – Vi beklager at vi har satt tjenesten i en ny vanskelig situasjon. Det har vært mange tekniske utfordringer etter sommeren og gjennom høsten – betydelig større utfordringer enn vi har kunnet forutse, sier driftssjef Hilde Sjurelv.