NRK Meny
Normal

Fem av 243 melkebruk vil tjene penger

Dersom tilbudet fra staten til bøndene blir stående, kan det få store følger for melkeproduksjonen i Troms.

Ku

466 årsverk er bundet opp mot melkeproduksjon i Troms, ifølge et notat fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).

Foto: BENNO GRIESHABER / AFP

– Det er katastrofalt. Vi har bruk for mer enn fem melkebruk i fylket. Miljøet blir borte, produksjonsraten går ned, og industrien vil ikke få nødvendig råstoff, sier Asgeir Slåttnes, leder i Troms Bondelag til NRK.

Tidligere denne uken ble det brudd i jordbruksforhandlingene. Regjeringene ville gi bøndene ti prosent av det bøndene krever.

Ifølge et notat fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) var det 243 melkeprodusenter i Troms i fjor. Dersom regjeringens tilbud går gjennom vil bare fem melkebruk i fylket tjene penger.

– Umulig å drive stort

Ifølge tall fra Statens landbruksforskning er også syv andre fylker i samme situasjon. Landbruk- og matminister, Sylvi Listhaug, vil satse på store gårder, men topografien og klimaet i nord begrenser muligheten for slik drift.

– Vi eier ei stripe langs sjøen som vi høster én gang. Vi kan ikke ha så store gårder som Listhaug ønsker, sier Slåttnes.

De samlede produksjonsinntektene for de vel 1.000 gårdsbrukene i Troms var i 2013 beregnet til nesten 800 millioner kroner. Av dette kommer 380 millioner fra statlige tilskudd. Verdiskapingen for melkeproduksjon i Troms var i fjor på 152 millioner kroner.

Utenfor Statens Hus i Vadsø onsdag morgen demonstrerte et tyvetalls bønder mot tilbudet fra regjeringa i årets jordbruksoppgjør.

Utenfor Statens Hus i Vadsø onsdag morgen demonstrerte et tjuetalls bønder mot tilbudet fra regjeringa i årets jordbruksoppgjør.

Sauebøndene vil også slite

Heller ikke sauebøndene i Troms, som produserte verdier for 98 millioner kroner i 2013, vil nyte godt av tilbudet staten har lagt fram. Ifølge Slåttnes er besetningene for små.

Sauebønder som satser stort, det vil si at de med over 300 vinterfora sau, får økt tilskudd. Det var over 500 sauebruk i Troms i fjor, men ingen av dem har så stor besetning.