– Bøndene fremstår som grådige som holder forbrukerne som gisler

Bøndene hindrer utkjøringen av egg til butikkene, heller ut melk i gatene og forsøker å tømme butikkhyller for øl. – Aksjonene deres vekker antipati snarere enn sympati, mener eksperter.

Bønder blokkerer eggpakkeri

Torsdag morgen aksjonerte bønder ved å blokkere eggpakkeriene. Her er det eggpakkeriet til Cardinal Foods (Den Stolte Hane Egg AS) i Ski hvor man hindrer utkjøring av egg.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Det de nå gjør, er å overreagere visuelt ved å plassere ut møkkatønner, og de tømmer butikkene for å fremskaffe en knapphet på varene for en uskyldig tredjepart. Da står de igjen med at folks holdning til bønder og norsk landbruk er at de fremstår som grådige mennesker med grove virkemidler, sier Andreassen, professor ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Tomme egghyller i matbutikken

Norges Bondelag har oppfordret folk til å hamstre egg. Torsdag formiddag var det nesten tomt for egg i denne Kiwi-butikken i Oslo.

Foto: Ragnhild Bjørge / NRK

I dag blokkerer sinte bønder samtlige av landets ni eggpakkerier i protest mot statens tilbud i jordbruksoppgjøret. Målet var å hindre at butikker over hele landet får egg i hyllene.

– Det gjør vi for å synliggjøre at norsk mat i butikkhyllene ikke er en selvfølge, sier leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag.

Samtidig har Norges Bondelag sendt ut en tekstmelding til alle sine medlemmer der de oppfordres til å gå i butikkene å hamstre egg, slik at butikkene nærmest tømmes for egg.

Fra før har bønder tømt butikker for øl og helt ut melk i gatene.

– Urettferdig at de rammer meg som forbruker

– Jeg tror de fleste innbyggerne reagerer med å synes at det er «urettferdig at bøndene rømmer meg som forbruker», mens agendaen er at de er uenig med regjeringens landbrukspolitikk og selve lønnstilbudet fra landbruksminister Sylvi Listhaug, sier Andreassen.

Tor W. Andreassen

– Vi som konsumenter blir tatt som gisler i bøndenes kamp mot regjeringen, sier Tor W. Andreassen, som tror bøndenes aksjoner virker mot sin hensikt.

Foto: BI

– Nå fremstår de som en maktfaktor som utnytter sin makt på en veldig synlig og bevisst måte. De rammer meg som forbruker, mens de egentlig burde ramme forhandlingsmotparten.

Markedsføringseksperten tror bøndene kan risikere at folks holdning til og syn på yrkesgruppen blir endret, noe som i så fall kan vare lenge.

Bondelagsleder Bjørke uttaler at de ikke ønsker å ramme forbrukerne, men at de på den måten får sagt klart fra. Han sier også at han håper forbrukerne har forståelse for det.

Da er han i overkant optimistisk, mener Andreassen.

– Jeg tror bøndene leser folk dårlig dersom de tror at folk har forståelse for aksjonene deres. Da er de blitt blindet i sin egen kamp og er for nærme til å forstå at folk utenfra kan se det annerledes. Når de rammer kundene bevisst rett før 17. mai, oppleves det som en ondsinnet handling. Vi som konsumenter blir tatt som gisler i bøndenes kamp mot regjeringen, sier han.

– Ikke ensbetydende med sympati

Dette er ikke første gang bøndene aksjonerer. For et par år siden var det «aksjon brødstopp» som gjaldt like før 17. mai. Bøndene stanset utkjøringen av mel og kjøpte opp brød i butikkene.

Kommunikasjonsekspert Lasse Gimnes sier at bøndene bruker sterke virkemidler som gir dem oppmerksomhet i mediene, men minner om at det er en hårfin balansegang før det kan tippe over.

– De må bruke virkemidler som setter saken deres på dagsorden, men det å få masse oppmerksomhet er ikke ensbetydende med å få sympati. Dette handler om å finne balansen så man får frem budskapet, men ikke er mer provoserende enn man trenger å være, sier Gimnes.

– Hvis veldig mange nordmenn blir rammet av dette, kan bøndene få en veldig sterk antipati i opinionen.

Gimnes påpeker at bøndene har to målgrupper de må skape en forståelse hos.

– Den ene er regjeringen og politikerne. Den andre er resten av befolkningen, det vil si opinionen. For bøndene er det viktig å skape en forståelse hos begge målgruppene. Hvis det blir for sterke antipatier i opinionen basert på aksjonene, er det klart de vil få større problemer. Det kan gjøre vondt verre for dem, sier Gimnes.

Bondelagsleder avviser kritikken

Bondelagsleder Nils T. Bjørke føler seg ikke truffet av kritikken.

– Vi er vant til at eksperter har ulike syn på det vi gjør, det er alltid mange som mener mye. Tilbakemeldingene vi har fått så langt, er svært positive. Vi, ikke minst de som har vært ute på aksjoner, har fått mye sympati av folk som sier de er mer opptatt av å ha god, norsk mat på lang sikt og tåler at det kan være mangel på noen varer et par dager, sier Bjørke.

Han gjentar at de ønsker å ramme forbrukerne, men at målet er å få folk til å tenke seg om når det gjelder norsk matproduksjon.

– I en viss grad risikerer vi å ramme forbrukerne, men det var derfor vi var så tydelige i går på at vi skulle ha slike aksjoner, så folk kunne få tid til å handle inn, sier Bjørke.

Hvorfor oppfordrer dere da deres medlemmer til å hamstre egg?

– Vi har sagt at det er lurt å handle litt ekstra. Men vi varslet alle om aksjonen i går, så her stiller alle likt. Vårt mål er å få oppmerksomhet, og så er det naturligvis en hårfin grense, sier Bjørke.

Han varsler at bøndene kommer til å fortsette med eggaksjonen, til tross for at en ekspert på boikottlovgivningen mener den er ulovlig.

– Vi overreagerer ikke. Vi prøver å få frem budskapet og hva denne landbrukspolitikken har å si for matproduksjonen fremover. Da må vi være tydelige.

Merete Furuberg (t.v.), Nils T. Bjørke og Sylvi Listhaug

Det var nærmest isfront mellom bondelagene og landbruksminister Sylvi Listhaug under pressekonferansen da det ble klart at bondeorganisasjonene brøt forhandlingene i jordbruksoppgjøret. Her er leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg (t.v.) og leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke sammen med Listhaug.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger