Sinte bønder i Troms aksjonerer mot jordbruksoppgjøret

Bønder landet rundt reagerer kraftig etter bruddet i årets jordbruksoppgjør i går var et faktum. Nå varsler bøndene i Troms aksjoner i dagene fremover.

Bønder i Troms demonstrerer

Bøndene raser mot Listhaug og bondeaksjonene har vært mange etter bruddet i jordbruksoppgjøret. Her er bøndene i Troms.

Foto: Stine Hommedal

Bønder i Troms aksjonerer

Bøndene i Troms har brukt dagen til å gjøre budskapet sitt synlig i Tromsø.

Foto: Stine Hommedal

Leder i Troms bondelag, Asgeir Slåttnes forteller at bønder fra Ballsfjord og Kvaløya og Nordreisa skal kjøre traktorene sine inn til Tromsø for å demonstrere.

Apell utenfor Fylkeshuset, Tromsø.

Bøndene protesterer utenfor Fylkeshuset i Tromsø.

Foto: Stine Hommedal

– Vi kommer til Tromsø ut på dagen. Da skal vi til fylkeshuset. Der vil vi være omtrent klokken 13.00. sier Slåttnes til NRK.

Han sier bøndene på traktorene skal vise hensyn for andre trafikanter.

–Men det merkes når 20 traktorer er på veiene, sier han. Det vil trolig bli forskinkelser i trafikken.

Det blir også bålbrenning og andre aksjoner, forteller han.

Frustrasjon

Bondelaget mener staten har vist lite forhandlingvilje i årets oppgjør. 90 prosent av bøndene vil få en inntektsnedgang, og det er kun de aller største som vil få en positiv inntektsutvikling.

– Viljen til å komme næringa i møte er liten. Ikke på 20 år har viljen vært så liten. De små jordbrukene vil rammes og gjennomsnittsbruket blir for lite, sier han.

Bøndene vil ha mer i tilskudd fra staten, men landbruksministeren krever mer effektiv drift på norske gårdsbruk. Statens tilbud var 150 millioner kroner ekstra neste år. Det er 1350 millioner kroner mindre enn bøndenes krav.

– Dette rammen Nord-Norge og Troms hardt ,sier Slåttnes.

Vil ramme Nord-Norge hardt

– Troms vil være av de som kommer dårligst ut. Størrelsen på de fleste bruk her er under landsgjennomsnittet. Regjeringa har sakt at de skal øke produksjonen her, men det er ikke mulig når så store andeler skal ned i inntekt som dette tilbudet tilsier, sier han.

Landbruksministeren har uttalt at hun ønsker å starte en ny kurs hvor det i større grad produseres det forbrukerne vil ha.

Leder i Troms bondelag, Asgeir Slåttnes sier forbrukerne vil ha lokalprodusert mat.

– Vi produserer det forbrukerne vil ha. Vi kan omstille oss, men du kan ikke gjøre et så stort kutt på en gang på ett år. Vi har endret oss i alle år og vil fortsette med. Men denne store endringen er vi ikke i stand til å takle.