Lagmannsretten forkastet anken fra siktet samfunnstopp

Det betyr at Nord-Troms tingretts beslutning om å varetektsfengsle den sedelighetssiktede samfunnstoppen i Troms, blir stående.

Fengslingsmøte Nord-Troms tingrett

Politiinspektør Elin Norgård Strand og politistasjonssjef Anita Hermandsen. Her avbildet i forbindelse med Nord-Troms tingretts beslutning om å utvide varetektsfengslingen i forrige uke.

Foto: Eskil Mehren / NRK

Mandag ettermiddag ble det kjent at Hålogaland lagmannsrett opprettholder Nord-Troms tingretts kjennelse om fire nye ukers varetektsfengsling for samfunnstoppen i Troms, som er siktet for å ha utnyttet sin stilling til å oppnå seksuell omgang.

Politiet argumenterte i lagmannsretten med faren for at bevis skal ødelegges ved å slippe ham ut:

– Lagmannsretten finner at det foreligger slik bevisforspillelsesfare knyttet til den opprinnelige delen av siktelsen, at fengsling er nødvendig.

Det skriver politiet i en pressemelding etter at saken ble behandlet i lagmannsretten mandag.

Det var torsdag forrige uke at tingretten bestemte at samfunnstoppen skulle fengsles i fire nye uker. Mannen stiller seg helt uforstående til siktelsen, og anket kjennelsen.

– Stusser over konklusjonen

Den siktedes forsvarer, Ulf E. Hansen sier til NRK mandag ettermiddag at både han og hans klient er skuffet over resultatet.

Advokat Ulf E. Hansen

SKUFFET: Advokat Ulf E. Hansen forsvarer den siktede samfunnstoppen.

Foto: Eskil Mehren / NRK

– Vi er spesielt skuffet ettersom lagmannsretten er enig i at mye av det elektroniske materialet er sikret. Så det er et sprang derfra og til at lagmannsretten nå konkluderer med at det er en reell bevisforspillelse ved at siktede, ikke bare kan, men vil påvirke vitner ved en løslatelse, sier Hansen.

Han sier at dette gjør at han stusser over konklusjonen til lagmannsretten.

Likevel ser han og siktede positivt på at lagmannsretten ikke ser at det er skjellig grunn til mistanke i forbindelse med den utvidede siktelsen.

Flere tips om mulige fornærmede

I løpet av mandagen har politiet fått inn flere tips i saken.

– Det er personer som kontakter politiet som mener de kjenner igjen saken, og som har opplysninger de tenker kan være interessante, sier politiinspektør Elin Norgård Strand til NRK.

– Betyr det at også folk som mener seg fornærma i saken har meldt seg?

Elin Norgård Strand

Politiinspektør Elin Norgård Strand sier de jobber kontinuerlig med å skaffe ny informasjon i saken.

Foto: NRK

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

Ifølge Strand jobber politiet nå med å innhente informasjon, avhøre flere vitner og å gå gjennom tekniske bevis for avdekke hvem de uidentifiserte fornærmede er.

Når det gjelder de uidentifiserte fornærmede politiet tidligere har omtalt, finner lagmannsretten, i likhet med tingretten, at det på nåværende tidspunkt ikke er skjellig grunn til mistanke om straffbare forhold overfor disse.

Tirsdag kommer Kripos til Tromsø for å bistå politiet.