Frykter «privatiseringssyke» skal svekke DNA-troverdighet

– Det er høyst merkelig at man ikke skjønner hva som passer for privatisering og hva som ikke gjør det, mener stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Tove Karoline Knutsen.

DNA-lab på Folkehelseinstituttet

Rettsgenetisk senter i Tromsø har vært klar til å ta imot DNA- prøver i over to år. Frustrasjonen har vært stor over at fagpersonell ikke har fått starte arbeidet.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Tove Karoline Knutsen (Ap)

–Man ønsker nå å konkurranseutsette dette, og det reagerer jeg sterkt på, sier Tove Karoline Knutsen.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Regjeringspartiene åpner nå for at Rettsgenetisk senter i Tromsø skal samarbeide med kommersielle og private aktører når de skal gjennomføre DNA-analyser for politiet i hele landet.

Helt til i dag har det vært flertall blant de rødgrønne for at Rettsgenetisk senter skal gjøre DNA-analyser, i tillegg til forskning og utdanning av rettsmedisinere.

Men i dag, før helse- og omsorgskomiteens møte der et flertall skulle be regjeringen sørge for at det legges til rette for dette, ombestemte Venstre seg.

– Fremgangsmåten er brutal og den gjør meg rasende, nettopp fordi dette ikke er en budsjettsak. Det er ikke et pengespørsmål, men en prinsippsak, mener Knutsen.

– Må være fri og uavhengig

Rettssgenetisk senter i Tromsø ble etablert i kjølvannet av DNA-reformen. Etter mye fram og tilbake ble det i fjor gjort en utredning om hvordan det rettsgenetiske fagmiljøet i Norge skulle samordnes.

I tre av fire ulike modeller konkluderes det med at Norge bør ha to miljøer for DNA-analyser og at Tromsø skal være et av disse.

Rettsgenetisk senter i dag er et offentlig akademisk miljø som ligger under universitetet.

– Dermed så ville de også kunne være en fri og uavhengig instans når man skal ha en «second opinion», mener Tove Karoline Knutsen (Ap)

– DNA er veldig sensitivt. Det å bringe kommersielle og private aktører inn i saker som omhandler våre biologiske avtrykk er veldig sårbart. Det er høyst merkelig at man er så fanget i en privatiseringssyke at man ikke klarer å skjønne hva som passer for privatisering og hva som ikke gjør det, sier Knutsen til NRK.

Ikke en tjeneste man skal kunne «shoppe»

Lars Fause

–DNA så viktig, at det må være helt faglig riktig gjennomført til siste punkt, sier Lars Fause.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Ved en DNA-analyse tar man utgangspunkt i et biologisk spor, og dette er noe som benyttes i stor grad i forskjellige straffesaker. Alt fra innbrudd og biltyveri til voldtekt og drapssaker.

Førstestatsadvokat Lars Fause sier dette er avgjørende spor man må behandle med stor forsiktighet.

– Jeg vil være meget skeptisk hvis man kan «shoppe» denne tjenesten hos hvem som helst. I utgangspunktet vil det være mest betryggende at man har noen få godkjente sentere i Norge som utfører denne oppgaven, for eksempel som analyselabben man har i Tromsø på høyeste nivå, sier han til NRK.

Rettssikkerhet

Når man skal bruke DNA-resultater i retten så må man være helt sikker på at de svarene som gis er troverdige og korrekte.

– Det krever ekspertise på høyeste hold, og hvis det oppstår den minste tvil om at DNA-resultater ikke er riktige vil det være ødeleggende for rettssikkerheten og den som eventuelt blir uskyldig domfelt, sier Fause.

– Gammeldags å ikke ha tillit til private

Jonas Eilertsen, Venstre

– På denne måten kommer det til å bli en bedre prosess hvor de får tilgang til å kunne kommunisere spesielt med politiet, sier Jonas Stein.

Foto: Ken Are Bongo / NRK

Byråd for Venstre i Tromsø, Jonas Stein syns det er en gammeldags sosialdemokratisk holdning å ha mistro til private aktører.

– Denne prosessen kommer til å åpne opp mange gode muligheter for rettsgenetisk senter i framtida. Etter denne prosessen kommer Rettsgenetisk senter til å starte opp, og kan analysere DNA-prøver for politiet og andre som har behov for det. Det kommer til å gå svært bra, sier Stein til NRK.

Han sier at dette er noe Venstre har vært enige om lenge.

– Jeg har hatt god dialog med Venstre på Stortinget i denne saken, og vi gjennomfører dette slik venstrepolitikk er. Vi er både for offentlige og private aktører til slike oppgaver. Det vil bare gjøre kvaliteten på DNA-analyser bedre.

DNA-lab på Folkehelseinstituttet

Inne på disse laboratoriene hos Folkehelseinstituttet bearbeides og analyseres det stadig flere DNA-prøver.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK