Er dette Norges skumleste yrke?

Nesten halvparten opplever trusler og vold, og 15 prosent av yrkesutøverne kjenner til våpenbruk.

Illustrasjonsfoto. Reinflokk
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

– Det med trusler kan jeg også være enig i. Jeg har selv vært i munnhuggeri, men at 15 prosent ved av våpentrusler er et alvorlig høyt tall. Det må vi ta tak i, sier leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), Nils Henrik Sara til Finnmark Dagblad.

Hard kamp om beite

Journaliststudenter ved Samisk høgskole har gjennomført en spørreundersøkelse blant 102 reindriftsutøvere som avslører et konfliktfylt arbeidsmiljø på vidda.

44,6 prosent av reineierne har opplevd trusler eller vold på jobb, mens 15 prosent bekrefter at noen i deres driftsenhet har vært utsatt for trusler med våpen de siste to årene.

Kildene forteller om tøffe tak i kampen om beitemark.

– Truet på soverommet

– Det har kommet andre reineiere inn på soverommet om natta og truet med å drepe okserein, forteller en reineier.

En annen beskriver våpenbruk og vold.

– Er blitt beskutt, har fått juling og er blitt truet med å få slaktet reinsdyra mine.

Politiet overrasket

Politiet er overrasket over tallene.

– Trekk tallene over ditt eget yrke og spør deg om du kjenner til noen som er truet med våpen, sier konstituert politimester Morten Daae i Vestfinnmark politidistrikt til Finnmark Dagblad.

Politiet skal nå ha et møte med Reindriftsforvaltningen der vold og trusler i næringa blir tema.