Bruker 1,7 millioner i uka på luftambulansekrisen: – Finnes nok bedre måter

Statsminister Erna Solberg er klar på at usikkerheten og ekstraordinære tiltak ikke kan være løsningen helt fram til Babcock overtar luftambulansetjenesten neste sommer.

Erna Solberg på UNN for å bli orientert om luftambulansekrisen

Erna Solberg ble fredag oppdatert om situasjonen i Luftambulansetjenesten på Universitetssykehuset Nord-Norge. Mads Gilbert er ikke beroliget ennå.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Vi jobber intenst for at all beredskapen skal være oppe og stå. Derfor er det for øyeblikket ekstratiltak, sa Erna Solberg da hun møtte ledelsen og fagpersonell på Universitetssykehuset Nord-Norge fredag.

Erna Solberg på UNN

Erna Solberg sier hun ikke teller penger i denne situasjonen, men konsentrerer seg om sikkerheten til pasienter.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Der ble hun orientert av blant andre klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk, Mads Gilbert, om situasjonen i luftambulansen.

– Mitt budskap til henne er at situasjonen ikke er avklart, men fortsatt alvorlig. Vi må få denne tjenesten til offentlig drift. Vi kan ikke holde på slik vi gjør nå, det koster mye penger og skaper mye usikkerhet. Det er en elendig måte å drifte luftambulansetjenesten på, sier Gilbert til NRK.

Gilbert fortalte Solberg at det hittil er meldt inn rundt 50 avvik, det som kalles 3–3-meldinger. Foreløpig er det ikke varslet om alvorlige hendelser.

Helt siden forhandlingene mellom selskapet som skal ta over driften av ambulanseflyene, Babcock, og pilotene strandet i april, har det vært krise i ambulansetjenesten i Norge. Piloter har sluttet, ambulanseflyene står på bakken og pasienter er redde for at de ikke skal komme seg til sykehuset i tide.

Derfor måtte det settes inn ekstraordinære tiltak som er kostbare. Det er blant annet leid inn et fly fra selskapet som overtar 1. juli, Babcock. I tillegg står to forsvarshelikoptre stand by til eventuelle situasjoner.

– Vi skal sørge for at vi har de tiltakene som er nødvendige for å kompensere for at regulære tjenester ikke fungerer godt nok. Da er det ikke pengene jeg teller, sikkerheten til pasientene er viktigst.

– Ikke beroliget

De siste 14 dagene har stort sett alle ambulanseflyene vært operative, men fagmiljøet føler seg ikke trygg og tror det vil bli en forverring i tiden som kommer.

Tidligere denne uken sa statsministeren på Stortinget at situasjonen er i ferd med å normalisere seg, samtidig ba Helse Nord gravide «planlegge» fødselen sin.

– Jeg har stor forståelse for at dette skaper usikkerhet, og at det er en krevende situasjon når vi ikke har langtidssikkerheten rundt dette. Derfor er vi opptatte av at vi skal få orden på dette så raskt som mulig, sier Erna Solberg.

– Det ser nok litt annerledes ut fra nord enn fra varme Oslo. Det er riktig at vi har flyene i beredskap nå, men situasjonen er helt uoversiktlig og vi er ikke beroliget, sier Mads Gilbert.

Erna Solberg møter UNN

For sjette gang på noen uker fikk UNN i Tromsø besøk av en rikspolitiker for å bli orientert om situasjonen i luftambulansetjenesten. Fredag var det Erna Solberg sin tur.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Lært av situasjonen

På Stortinget er det enighet om at det skal gjøres en evaluering av anbudsprosessen, i tillegg skal det gjøres en utredning på spørsmålet om tjenesten skal fortsette å bli lagt ut på anbud eller ikke.

Erna Solberg sier hun har lært av denne situasjonen.

– Blant annet at overgangsfasen er kritisk, og at vi må tenke gjennom hvordan vi sikrer at tilbudet er godt nok i denne fasen. Men svarene må komme etter at vi har evaluert. Nå må vi konsentrere oss om én ting, og det er sikkerheten.

Babcock overtar ikke tjenesten før 1. juli neste år, og statsministeren sier at de nok ikke kan fortsette med de kostbare tiltakene til da.

– Det finnes nok bedre måter å gjøre dette på med bedre stabilitet fremover når vi har lengre planleggingshorisont.

Klinikkoverlege Mads Gilbert synes det er viktig at statsministeren kom.

– Men det sier noe om hvor alvorlig situasjonen er når dette er sjette gangen på noen uker at vi har krisemøte med en ledende politiker.

Gilbert synes Solberg lyttet grundig og han har tillit til at hun tar med seg de meldingene hun har fått.

– Så får vi se hva de gjør fra sentralt hold nå fremover. Dette er et politisk ansvar, vi må bort fra anbud og få tjenesten inn i offentlig helsevesen.