NRK Meny
Normal

90 millioner i erstatning: – Folk må klage mer

Helse Nord måtte i fjor punge ut med 89,8 millioner kroner til pasienter som har fått skader etter feilbehandling i Helsevesenet.

Helsefagarbeider og en kvinnelig pasient, som ligger i en seng
Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Hovedbudskapet mitt er at flere bør klage. Jeg tror det er mørketall knyttet opp mot vår aktivitet. Vi ser at flere og flere klager, noe jeg tror er et tegn på at ordningen er kjent og at pasienter får hjelp til å klage, sier Jan Norum i Helse Nord.

Fredag ble årstallene for Norsk pasientskadeerstatning (NPE) offentliggjort.

NPE utbetalte 933 millioner kroner i erstatning i fjor. I 2015 fikk i alt 1 492 personer i landet erstatning.

Helse Nord hadde en liten nedgang i antall saker, fra 380 i 2014 til 366 i 2015. Samtidig hadde de en økning på drøyt tre millioner kroner i erstatningsutbetalinger, til 89,8 millioner kroner.

Jan Norum mener tallene ikke tyder på at det skjer flere feilbehandlinger i Helse Nord, sammenlignet med resten av landet.

– Ser vi på tallene fra fjoråret at vi hadde 9,6 prosent av erstatningsutbetalingene, vi har cirka ti prosent av aktiviteten i Norge, og vi har rundt ti prosent av befolkningen, sier han.

Flere søker erstatning

NPE har aldri på landsbasis mottatt så mange saker i løpet av et år, som i fjor.

Av erstatningssakene som gjaldt Troms ble det gitt medhold i 59 saker, mens 147 fikk avslag.

Erstatningsutbetalingene i Troms utgjorde ca. 43,9 millioner kroner i 2015, mens utbetalingene i Nordland var vel 40 millioner kroner, og i Finnmark rundt 20 millioner kroner. Det er om lag tre millioner mer utbetalt enn året før.

Fylkeslege Svein Steinert

Fylkeslege i Troms, Svein Steinert.

Foto: Caroline Rugeldal / NRK

– En årsak til at flere søker erstatning kan være at helsepersonell er blitt stadig flinkere til å fortelle pasienter om muligheten for å få erstatning etter feilbehandling. Vi lever også i en tid med stort fokus på pasientrettigheter, sier fylkeslege i Troms, Svein Steinert til NRK.

Men de totale utbetalingene til pasienter har, ifølge fylkeslegen i Troms, vært noenlunde konstante de siste fem årene.

– Jeg tolker det slik at terskelen for å klage kanskje er blitt noe lavere, og at det er flere som klager. Men de alvorligste skadene har ikke økt i så stort antall, og derfor har ikke utbetalingene fra NPE økt i samme takt som antall klager, sier Steinert.

Vil forhindre nye feil

Svein Steinert opplever at mange pasienter som henvender seg til fylkeslegen ikke er opptatt av å få penger i erstatning etter skader og feilbehandling.

– Mange vi har kontakt med er mere opptatt av å gi informasjon som gjør at ikke samme feil som de opplevde skal skje med flere pasienter.

Flere detaljer om NPEs årstall for 2015 finner du under statistikk.