NRK Meny
Normal

Fire pasienter døde etter slankeoperasjon

25 pasienter i Norge har fått erstatning etter fedmekirurgi de siste årene. Pasientene ble feilbehandlet, og fire av dem døde som følge av operasjonen.

Overvekt.

Mange forsøker fedmekirurgi for å gå ned i vekt. I Norge er 25 personer feilbehandlet på fem år. (Arkiv).

Foto: JEFF HAYNES / AFP

Norsk Pasientskadeerstatning, NPE, har mellom 2010 og 2014 fattet vedtak i 93 saker som handler om fedmekirurgi.

25 personer har altså fått erstatning, mens 68 fikk avslag.

Direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning

NPE-direktør Rolf Gunnar Jørstad sier mer kunnskap kan redusere antall skader (Arkiv).

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

NPE mener det bør forskes mer og vil bruke tallene som grunnlag for mer analyse og forskning.

– Vi tror at en gjennomgang av NPE-saker innen dette fagfeltet kan være et bidrag til kunnskap om komplikasjoner etter fedmekirurgi, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

– Mer kunnskap vil kunne redusere antallet skader, sier han.

Fire døde som følge av operasjon

Hvert år utføres omtrent 3000 slankeoperasjoner i Norge.

NRK fortalte i forrige uke at disse operasjonene hjelper for de fleste, men flere går mye opp i vekt igjen.

Men for noen går det langt verre, og det er flere grunner til at NPE har gitt medhold til 25 av erstatningssøkerne.

I flere tilfeller var ikke operasjonene godt nok utført, og enkelte pasienter fikk komplikasjoner og dårlig oppfølging.

Konsekvensen har for enkelte vært varige plager, mens andre har måtte fjerne milt eller magesekk.

Flere har fått forlenget sykdomsforløpet, mens fire av pasientene døde som følge av operasjonen.

Ifølge NPE har ikke kunnskap om fedmekirurgi vært samlet tidligere, men i år er det opprettet et nasjonalt kvalitetsregister for dette.

– Det er positivt fordi systematisert kunnskap om disse operasjonene er viktig for pasientsikkerheten for denne pasientgruppen, sier Jørstad.

Gastric bypass

Dette bildet er tatt under fedmeoperasjonen Gastric Bypass. (Arkiv).

Foto: Andreas Sundby / NRK

68 fikk avslag

I de 93 sakene der det er fattet vedtak, er det 68 som har fått avslag.

Norsk Pasientskadeerstatning mener det ikke har vært noen svikt ved operasjonen og oppfølgingen av pasienten i disse sakene.

Likevel mener Jørstad at disse sakene er viktige for å lære mer.

– Senfølgene etter fedmekirurgi kan gi store innvirkninger på livskvalitet til pasientene, og kunnskap om følgene er viktig, sier han.

– Derfor kan det også sies at saker som har fått avslag har stor læringsverdi, fordi de, til tross for at pasienten ikke er feilbehandlet, gir informasjon om komplikasjoner og pasienthistorier, sier han.

Av dem som har fått medhold har 16 av pasientene blitt behandlet av den offentlige helsetjenesten, mens ni av sakene gjelder behandling i den private helsetjenesten.

I de 25 sakene der det er gitt medhold er det hittil utbetalt 13,5 millioner kroner i erstatning, men det gjenstår fortsatt utbetalinger i noen av sakene.