Hopp til innhold
E18 ved Slependen i Bærum
Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Oslopakke 3

Oppsummert

Oslopakke 3 er avtalen mellom staten, Oslo og Viken om hva bompengene skal brukes til og hvilke samferdselstiltak som skal prioriteres. 29. april 2020 ble partene enige om en ny avtale der bompengetakstene øker med om lag 40 prosent.

 • Flere får bompengerabatt – taper 360 millioner

  Fra 1, september blir det ikke lenger krav om AutoPASS-avtale og bompengebrikke for å få fordelene av timeregel i Fjellinjens bomstasjoner.

  Det skriver bompengeselskapet i en pressemelding.

  Dermed vil alle bilister kun betale for én bompassering i timen i Indre ring og den opprinnelige bomringen (Osloringen) og én bompassering i timen på bygrensen.

  Det er Samferdselsdepartementet som har bestemt at rabatten skal gjelde alle. Fjellinjen har beregnet at dette vil føre til at Oslopakke 3 mister 360 millioner kroner i inntekter i året.

  Aftenposten har tidligere skrevet at flere Oslo-politikere er kritiske til dette. Grunnen er at det blir mindre penger til blant annet kollektivutbygging i Oslo og Akershus.

  bdIi6eApNuo
  Foto: Heiko Junge / NTB
 • Bystyret skrinlegger Røatunnelen

  Oslo bystyre skrinla onsdag ettermiddag tunnelen som skal lede trafikken under Røakrysset (bildet). Grunnen er pengemangel.

  Røatunnelen har vært planlagt i flere tiår. Nå danner byrådspartiene og Rødt flertall for å stoppe dette arbeidet. Noe annet vil være å holde folk på Røa for narr, mener partiene.

  – Vi kan ikke fortsette å utrede et luftslott, sa MDGs gruppeleder Eivind Trædal.

  Røatunnelen er en del av bypakken for Oslo-området, Oslopakke 3. De borgerlige partiene mener at skrinleggingen er et brudd på avtalen selv om det pr. i dag ikke er penger.

  Røakrysset
  Foto: Thomas Martinsen / NRK
 • Kan få 300 millioner ekstra til kollektivtransport

  Kollektivtrafikken i Oslo-området kan bli styrket med nesten 300 millioner kroner i året hvis regjeringen opphever bompengeavtalen fra 2019, slik de har lovet.

  Det viser utregninger Samferdselsdepartementet har gjort for NRK.

  Bompengeavtalen kom på plass etter "bompengeopprøret" under kommunevalget i 2019, og sørget for lavere bompriser i Oslo og andre byer.

  I april meldte regjeringen at de vil oppheve avtalen, og frigjøre midlene i den til bruk på kollektivtransport.

  I Oslo-området vil det bety drøyt 2 milliarder kroner ekstra til kollektivtrafikken fram til 2029.

 • Høgare bompengar

  Frå 1. september blir det høgare priser i bomringane, skriv Romerikes Blad. I mai vart det eining om Oslopakke 3, noko som gjer at snittprisane til bilistar vil auke med 40 prosent.

  Vegdirektoratet har no godkjent prisendringa. Grunnen til at bompengane aukar har hovudsakleg med at Fornebubanen vil koste fleire milliardar meir enn planlagt.

 • Viken vedtok Fornebubanen

  Det siste politiske hinderet for Fornebubanen er ryddet av veien.

  Viken fylkesting vedtok torsdag ettermiddag å gå videre med utbyggingen. Den åtte kilometer lange T-banestrekningen fra Majorstua til Fornebu er beregnet å koste 26,4 milliarder 2021-kroner. Banen skal stå ferdig i 2029.

  Flertallet sa samtidig ja til Oslopakke 3-avtalen som betyr en bompengeøkning på i snitt 40 prosent.

  Oslo bystyre gjorde tilsvarende vedtak i går.

  Fornebu stasjon illustrasjon
  Foto: Fornebubanen