Hopp til innhold

Ny E18-skisse - kan bety kraftig bompengeøkning

To kilometer ny motorvei i Bærum. Kraftig bompengeøkning i Oslo fra nyttår. Det er de viktigste punktene i skissen til ny Oslopakke 3-avtale.

E18 Ramstadsletta illustrasjon fra høyde

SKISSE LAGT FRAM: Tirsdag ble et utkast til ny Oslopakke 3-avtale og E18-kompromiss presentert for partene.

Illustrasjon: Statens Vegvesen

Etter det NRK kjenner til ble et utkast til ny avtale sendt partene tirsdag formiddag. Skissen omhandler både E18, bompenger og kollektivprosjekter.

Forslaget er laget av Oslopakke 3-sekretariatet og skal være et siste forsøk på å få partene til å bli enige om ny E18 gjennom Bærum.

– Får vi E18 på plass, tror jeg resten løser seg, sier Anette Solli, gruppeleder for Høyre i Viken.

Partene skal nå tygge på avtaleutkastet fram til fredag.

Anette Solli, Viken Høyre.

BETENKT: Anette Solli i Viken Høyre virket betenkt da forhandlingene startet. Det hadde hun all grunn til med tanke på utsiktene for å få bygd E18.

Foto: Olav Juven / NRK

Hareide trakk seg

Politikere fra Oslo og Viken har diskutert en ny avtale om veiutbygging, kollektivsatsing og bompengeinnkreving siden januar. E18 vest for Oslo er det store stridstemaet.

Staten trakk seg fra forhandlingene i april. Det var samferdselsminister Knut Arild Hareide personlig som brøt fra statens side fordi Oslo og Viken ikke greide å bli enige om regjeringens opplegg for ny E18.

Regjeringen - og Høyre - vil bygge de drøyt fire kilometerne mellom Lysaker og Ramstadsletta i ett jafs.

MDG vil helst ikke ha så mye som en meter med ny motorvei.

Ligner på 2016

Forslaget som nå er på bordet, ligner på kompromisset som partene ble enige om i 2016.

De rødgrønne partiene med MDG i spissen må finne seg i ny E18, men bare de to første kilometerne mellom Lysaker og Strand. Viken fylke forplikter seg til å gi lånegaranti for denne strekningen.

Høyre må godta en relativt kraftig bompengeøkning for å finansiere Fornebubanen og andre viktige kollektivprosjekter.

Arkitektskisse Fornebubanen

I SPILL: Fornebubanen er ett av kollektivprosjektene som må ha penger fra en ny Oslopakke 3-avtale for å bli noe av.

Illustrasjon: Fornebubanen

Krever garanti mot overkjøring

Et springende punkt er hva som skjer hvis Stortinget ser bort fra den lokale enigheten om å stoppe på Strand og i stedet går inn for full utbygging.

Det var nettopp det som skjedde i 2017. Motstanderne frykter at det samme skjer igjen, en frykt som ikke ble mindre da det ble kjent at Bærum er villig til å stille lånegaranti for resten.

Derfor har MDG krevd skriftlige garantier som hindrer en ny overkjøring.

– Det er uaktuelt for fylkesrådet i Viken å lage en avtale som ikke binder partene til resultatet. En slik eksplisitt garanti mangler i denne skissen, sier fylkesråd for kollektivtrafikk, Kristoffer Robin Haug (MDG).

Kristoffer Robin Haug og Arild Hermstad, begge MDG.

MDG-DUO: Kristoffer Robin Haug i Viken og Arild Hermstad i Oslo har jobbet mot E18 helt siden første møte i januar.

Foto: Olav Juven / NRK

Å gi en slik garanti er imidlertid utenkelig for Høyre. Derfor er en slik klausul heller ikke en del av avtaleutkastet.

– Det er uaktuelt for oss å gå bort fra 2016-avtalen om E18, sier Anette Solli i Viken Høyre.

Bompengøkning fra nyttår

Skal Høyre få E18, må de ifølge skissen akseptere vesentlig mer bompenger i Oslos 82 bomstasjoner allerede ved årsskiftet.

NRK har tidligere fortalt om to ulike varianter av takstøkning hvor det dyreste innebærer en fordobling om få år.

Etter det vi får opplyst ligger økningen i avtaleutkastet et sted imellom de to scenarioene.

Det er derfor sannsynlig at en utenbys dieselbilist som jobber innenfor de to ytterste bomringene, må ut med godt over hundrelappen daglig fra nyttår.

Bomstasjon Ring 2

MER BOMPENGER: Blir partene enige om ny Oslopakke 3, blir det dyrere å kjøre bil i Oslo.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Vi viser gjerne vilje til å få andre viktige prosjekter på plass - også ved en moderat økning av takstnivået i bomringen.

Håper på enighet

– Jeg synes befolkningen vår fortjener at vi kommer til enighet fredag slik at vi kan komme oss videre med viktige samferdselsprosjekter i Viken og Oslo. Den fremlagte skissen er et godt utgangspunkt, sier Anette Solli.

Kristoffer Robin Haug fra MDG ser ikke på den fremlagte skissen som endelig.

– Disse skissene lager jo sekretariatet mellom hvert møte. De tar inn og ut forskjellige ting for å stimulere til diskusjon.

– Det er nyttig, men vil være helt feil å lese som et ferdig resultat, sier han.

AKTUELT NÅ