Hopp til innhold

Nok et varsel mot Oslo-byrådet: Anklager også mot Raymond Johansen

Byrådslederen i Oslo har fått enda et formelt varsel mot SV-byråd Inga Marte Thorkildsen å håndtere. Det nye varselet gjelder også Johansen selv.

Det kom frem da Johansen holdt en redegjørelse for bystyret i Oslo onsdag ettermiddag.

– Varselet omhandler påstand om brudd på taushetsplikt om innholdet i avholdte møter med utdanningsdirektør Astrid Søgnen og om opplysninger i offentlig journal. Det kom til sekratariatet for sentralt varslingsråd i går, sa Johansen.

Varselet retter seg mot byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap, som ledes av byråd Inga Marte Thorkildsen.

– Og, ifølge varselet, implisitt mot byrådsleder, sa byrådsleder Raymond Johansen selv.

RJ

STADIG FLERE: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har mottatt et tredje varsel rettet mot byråden for oppvekst og kunnskap. I det nyeste anklages ham selv for brudd på taushetsplikten.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Han gikk ikke inn i nærmere detaljer og bad om å få komme tilbake til hvordan dette tredje varselet skal behandles på en forsvarlig måte.

Etter det NRK erfarer handler det nye varselet blant annet om at det ble lekket anonyme opplysninger til media om at utdanningsdirektør Astrid Søgnen angivelig hadde fått beskjed om å gå av.

Byrådet vil omplassere Søgnen

Både Dagsavisen og Aftenposten har tidligere skrevet at direktøren for Utdanningsetaten, Astrid Søgnen, skal ha fått beskjed om å gå av når hun fyller 67 år senere i høst.

Dette bekreftet for første gang Johansen i bystyresalen onsdag at er riktig.

Astrid Søgnen, direktør i Utdanningsetaten i Oslo

BEDT OM Å GÅ: Astrid Søgnen er utdanningsdirektør i Oslo kommune.

Ansatte i Oslo kommune har etter loven rett til å stå i stillingen sin til de fyller 70, og Johansen gjorde det derfor klart at det de har forsøkt å få til er en frivillig overgang for Søgnen til en annen stilling.

– På bakgrunn av spekulasjon de siste par ukene, finner jeg det riktig å bekrefte at byråden for oppvekst og kunnskap har initiert en dialog med utdanningsdirektøren om overgang til annen stilling i kommunen, sa Johansen.

Ifølge Johansen ble denne beskjeden formidlet til Søgnen på et møte 6. september.

– Jeg har vært kjent med og innforstått med at byråden via sin kommunaldirektør formidlet til utdanningsdirektøren at man, etter 18 år, ønsker et lederskifte og derfor tok initiativ til en dialog med henne om overgang til annen stilling og at en ønsket en frivillig ordning.

– På vegne av utdanningsdirektøren har hennes advokat i brev av 20. september svart at hun ikke ønsker samtaler om en slik løsning, sa Raymond Johansen, og understreket at kommunen nå må vurdere hvilke andre alternativer de har.

Astrid Søgnen er sjefen til lederne i Utdanningsetaten som har sendt to formelle varsler mot nettopp byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen.

Det første varselet ble levert 7. september, altså dagen etter at den mangeårige direktøren ifølge Raymond Johansen fikk beskjed om at hun ikke lenger var ønsket i stillingen sin.

Søgnen selv opplyser til NRK at hun ikke vil uttale seg om sitt arbeidsforhold.

Kranglet om taushetsplikt

Byrådsleder Johansen sa i bystyremøtet at han hadde vurdert nøye om det ville være riktig å dele den interne dialogen med offentligheten nå. Han presiserte at det er uvanlig å gå ut med opplysninger fra møter og dialog mellom en kommune og en ansatt.

– Men dette gjelder forholdet mellom kommunens øverste ledelse og ledelsen av en stor etat det er knyttet betydelig offentlig interesse til. Saken har i tillegg utspilt seg i offentligheten i stort omfang, sa Johansen.

Han konkluderte så med at «allmenhetens rett til innsyn» veier tungt i denne saken. Noe som fikk flere av Høyres bystyrepolitikere til å sprette opp fra stolene sine.

– Det er oppsiktsvekkende at byrådslederen gir informasjon om fortrolige samtaler med medarbeidere i kommunen. Er det at saken har utspilt seg i full offentlighet som gjør at du nå kan bryte taushetsplikten om samtaler med en medarbeider, ville Morten Steenstrup (H), som selv driver et av Oslos største advokatfirmaer, gjerne vite.

– En diskusjon med en leder om å gå over i en annen stilling, er ikke taushetsbelagt, svarte Johansen.

Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg (H) lurte sågar på om det kunne medføre straffeansvar å dele slike opplysninger fra en medarbeidersamtale med offentligheten. Det var Johansen strengt uenig i.

Ifølge Jan Fridthjof Bernt, professor i forvaltnings- og kommunalrett ved Universitetet i Bergen, brøt ikke byråden taushetsplikten da han fra bystyrets talerstol fortalte at Søgnen har fått beskjed om at de vil flytte henne til en annen stilling.

– Taushetsplikten gjelder vern av borgernes private forhold. Det som angår arbeidsforhold i kommunen er ikke taushetsbelagt. Det er ofte ønske om fortrolighet i slike saker, men uten å nøle kan jeg si at dette ikke er et brudd på taushetsplikten, sier han til NRK.

Alvorlige anklager mot Thorkildsen

Det var Aftenposten som for et par uker siden først omtalte det første varselet mot Inga Marte Thorkildsen. Den tidligere SV-statsråden har vært byråd for oppvekst og kunnskap siden 2017, og var før det sosialbyråd.

Inga Marte Thorkildsen på talerstolen

BYRÅD: Inga Marte Thorkildsen beskyldes for et antall regelbrudd og for å ha en trakasserende lederstil.

Foto: Anders Fehn / NRK

I varselet, som er skrevet av flere ikke-navngitte ledere i Utdanningsetaten, heter at «byråden roper høyt og skriker til enkelte medarbeidere, gestikulerer vilt, gråter og mistenkeliggjør tilstedeværende».

Dette mener varslerne ødelegger arbeidsmiljøet og skader de ansattes trivsel og helse. I varselet anklages Thorkildsen også for ha brutt taushetsplikten, bevisst omgåelse av reglene for journalføring og for å ha handlet i strid med Oslo kommunes anskaffelsesregelverk.

Thorkildsen sa etter at varselet ble kjent at hun ikke hadde anledning til å kommentere saken av hensyn til videre saksgang, men sa på «generelt grunnlag» til flere medier at «det over tid har vært et vanskelig samarbeidsforhold med Utdanningsetaten.»

– Slik har det vært over flere år, også under tidligere politiske ledelse. Kommunikasjonen har til tider vært svært krevende, skrev hun i en e-post til NRK.

Thorkildsen skrev videre blant annet at hun har «savnet åpenhet, og imøtekommenhet om nye faglige innspill og politiske føringer».

Denne kritikken ble av varslerne sett på som en ulovlig gjengjeldelse fra Thorkildsens side, noe som fikk de til å formulere et nytt varsel 14. september, hvor de anklager byråden for å offentlig diskreditere og gjengjelde varslerne gjennom å kritisere Utdanningsetaten.

Thorkildsen unngår å svare på spørsmål

I bystyrets spørretime som fulgte etter Raymond Johansens redegjørelse onsdag gjentok Inga Marte Thorkildsen det hun tidligere har sagt.

– På generelt grunnlag over tid har det vært et vanskelig samarbeidsforhold med Utdanningsetaten. Når beslutninger er tatt, har jeg savnet samarbeidsvilje og lagarbeid, sa hun.

Høyres Øystein Rikheim Sundelin etterlyste eksempler på dette, og lurte på hvorfor det var så vanskelig å svare på. Svaret fra Thorkildsen lød slik:

– Det er vanskelig å gå dypt ned i dette komplekset på nåværende tidspunkt. Jeg ber om forståelse for det. Også fordi noe av dette berøres av taushetsplikten, svarer Thorkildsen.

Hun fikk også spørsmål om hva hun skal gjøre for å få ro i Oslo-skolen etter de siste ukers dramatikk.

– Det er ingenting jeg heller ønsker meg. Det er ikke slik at samarbeidsforholdet med den enkelte rektor, med lærerne, eller med elevene, er dårlig. Tvert imot. Jeg synes det er veldig godt.

På spørsmål om hva hun gjør for å bedre forholdet mellom politisk ledelse og undervisningsetaten, var Thorkildsen ordknapp.

– Det er vanskelig for meg å gå i dybden på det, gitt den situasjonen vi nå er i.

Byrådsleder Raymond Johansen har som hennes eneste overordnede gitt seg selv ansvaret for å behandle varslingssaken mot Thorkildsen. I bystyret onsdag sa Johansen at han er opptatt av å gjøre dette grundig, men også raskt og effektivt.