Hopp til innhold

Full konflikt i Oslo rådhus: Hevder SV-byråd ba etat kjøpe tjenester av gamle kollegaer

Skoleetaten i Oslo hevder byråd Inga Marte Thorkildsen ga dem i oppdrag å anskaffe tjenester fra hennes eks-arbeidsgiver. – Helt feil, sier hun.

Thorkildsen

HØYT SPILL: Skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, er i åpen konflikt med ledelsen i sin egen utdanningsetat. Her et bilde fra tiden som statsråd og nestleder i SV.

Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Da den tidligere barne- og likestillingsministeren fra SV i 2015 ble byråd i Raymond Johansens rødgrønne Oslo-regjering, kom hun fra stillingen som spesialrådgiver i den private stiftelsen Forandringsfabrikken.

Stiftelsen har de siste årene hatt et utstrakt, men ubetalt, samarbeid med Oslo kommunes barne- og familieetat, som sorterte under Thorkildsen de to årene hun var sosialbyråd fra 2015.

Ved juletider i fjor overtok SV-profilen som byråd for oppvekst- og kunnskap, med ansvar for Osloskolen. Nå skal også skolene i byen samarbeide med Forandringsfabrikken.

– Oppdraget om å samarbeide med Forandringsfabrikken kommer fra Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, skriver kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten i en e-post til NRK.

Etaten hevder de mellom nå og mars neste år har planlagt 16 arrangementer på skoler i Oslo i samarbeid med Forandringsfabrikken.

Etaten opplyser til NRK at de regner med å betale stiftelsen mellom 15.000 og 20.000 kroner for hver av disse samlingene. Totalt betyr det i så fall inntil 320.000 kroner.

– Innsnevrer muligheten for å følge loven

Utdanningsetaten presiserer at alt stiftelsen hittil har fått fra kommunen er 12.000 kroner fra fire lokale samarbeid med enkeltskoler. Etaten sentralt har ikke betalt ut noe ennå.

Even Westerveld og Trine Lie Larsen

– FIKK OPPDRAG: Trine Lie Larsen er kommunikasjonsdirektør i Utdanningsetaten og svarer på deres vegne. Larsen var tidligere politisk rådgiver i Ap og generalsekretær i AUF.

Foto: Sunniva Linjord / NRK

– Det er ikke mottatt fakturaer ettersom arbeidet er i oppstartsfasen, og ingen samlinger ennå er avholdt. Forandringsfabrikken har uttrykt forventninger til oss om at vi setter av en økonomisk ramme i 2019. Dette er ennå ikke gjort, skriver Utdanningsetaten.

NRK har etterspurt skriftlig dokumentasjon fra etaten hvor Thorkildsen ber dem gå i dialog med Forandringsfabrikken spesifikt, men har foreløpig ikke fått dette.

Det er heller ikke skrevet kontrakt mellom etaten og stiftelsen. Ifølge etaten er det juridisk krevende fordi Inga Marte Thorkildsen angivelig påla de samarbeid med en bestemt aktør.

– Vi har på et tidligere tidspunkt bedt byrådsavdelingen om en avklaring på hvordan samarbeidet skal forvaltes. Vi gjorde ellers oppmerksom på at omtale av navngitte samarbeidspartnere innsnevrer muligheten for å gjennomføre en anskaffelse i tråd med lov og regelverk. Vi har ennå ikke fått noen avklaring, og det er en av grunnene til at det ennå ikke er inngått noen kontrakter for disse oppdragene, skriver etaten.

Thorkildsen nekter, men innrømmer å «ha ivret»

Byråd Inga Marte Thorkildsen avviser blankt at hun har pålagt etaten å kjøpe tjenester av eller inngå noen kontrakt med sin tidligere arbeidsgiver, men innrømmer å ha «vist til» Forandringsfabrikken flere ganger.

– Jeg har vært tydelig på at barn og unges kunnskap skal hentes frem og inn i ulike skoleprosjekter. Vi har da vist til Forandringsfabrikken (FF jour.anm) i flere sammenhenger, som regel som en av flere mulige samarbeidspartnere. For ordens skyld har vi hverken instruert eller pålagt Utdanningsetaten å kjøpe tjenester eller inngå kontrakt med FF. Vi har ikke nevnt FF i budsjettet for 2018, vi har ikke nevnt FF i tildelingsbrev til etaten i 2018, og vi har heller ikke gitt et slikt pålegg i andre styringsdokumenter, sier Thorkildsen til NRK.

– Har du som byråd aldri ivret for kommunalt samarbeid med Forandringsfabrikken?

– På samme måte som de andre åtte storbyene i Mitt Liv Storby-nettverket, har også jeg ivret for samarbeid med Forandringsfabrikken, og har aldri opplevd det som kontroversielt i politisk sammenheng. Tvert imot har min erfaring vært at Forandringsfabrikken har bred tverrpolitisk støtte, fra høyre til venstre, sier hun.

– Ville det vært galt av deg å foreslå at Utdanningsetaten skulle kjøpe tjenester av Forandringsfabrikken?

– Dersom det i fremtiden skulle bli aktuelt å anskaffe tjenester fra en privat leverandør/aktør innenfor det feltet som FF representerer, vil vi selvfølgelig følge anskaffelsesregelverket. Jeg forutsetter naturligvis at Utdanningsetaten gjør sine egne vurderinger av dette og eventuelle kjøp av tjenester, og at de følger regelverket.

Nevnes i omfattende varsel

Inga Marte Thorkildsen er i hardt vær om dagen, etter at flere av topplederne i Utdanningsetaten valgte å sende et formelt varsel til kommunens sentrale varslerordning, om det de mener er krenkende og skremmende oppførsel fra byråden over tid.

NRK kjenner til at konflikten rundt Forandringsfabrikken er et av forholdene det varsles om. Flere av Oslo-skolens øverste ledere uttrykker der bekymring både for anskaffelsesprosessen og det de omtaler som tette bånd mellom byråden og stiftelsen.

Utdanningsetaten ledes av Oslos mangeårige skoledirektør Astrid Søgnen. Hun har ifølge Dagsavisen nylig fått beskjed av byrådsleder Raymond Johansen om at hun i høst mister jobben. Også NRK får bekreftet fra flere kilder at byrådet vil omplassere Søgnen til en langt mindre synlig og innflytelsesrik stilling i kommunen.

Forandringsfabrikken: – Forstår ikke

Thorkildsens tidligere sjef på Forandringsfabrikken, daglig leder Marit Sanner, sier hun ikke kan forstå Utdanningsetatens bekymring for om regelverket for offentlige anskaffelser kan være brutt.

Marit Sanner

UFORSTÅENDE: Leder ved Forandringsfabrikken, Marit Sanner.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Jeg forstår ikke helt dette. Vi jobber som en ideell stiftelse og har aldri levert noen anbud på offentlige prosjekter. Vi søker offentlige tilskuddsordninger og får stort sett penger fra nasjonale potter for å drive med nasjonalt utviklingsarbeid, hvor Oslo da er en av byene som er med i det.

Hun beskriver også en utdanningsetat som var veldig «på» og interessert i å samarbeide med Forandringsfabrikken om langt flere arrangementer enn stiftelsen har hatt kapasitet til.

– En prosjektleder i Utdanningsetaten kom til oss og ba oss bidra på 16 fagdager. Vi sa vi ikke hadde mulighet til dette, og har derfor bare avtalt en fagdag. Kapasiteten vår må fordeles mellom flere av storbyene i Norge, sier Sanner til NRK.

Ekspert på offentlige anskaffelser kritisk

NRK har vært i kontakt med Marianne Dragsten, som er advokat i firmaet Synchlaw og en mangeårig anerkjent ekspert på offentlige anskaffelser. Hun uttalser seg på bakgrunn av uttalelsene fra Utdanningsetaten.

Marianne Dragsten byline

ADVOKAT: Marianne Dragsten i firmaet Synchlaw.

Foto: cf-wesenberg@kolonihaven.no

– Oppdragene er etter sin art underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. Det følger av loven at det skal gjennomføres konkurranse om alle oppdrag som har en verdi som overstiger kr. 100.000. Dette oppdraget synes dersom det gjennomføres 16 ulike samlinger å ville overstige denne grensen. Utgangspunktet er da at byrådsavdelingen ikke kan pålegge Utdanningsetaten å benytte en bestemt aktør, skriver Dragsten til NRK.

Hun åpner også for at det kan stilles spørsmål ved habiliteten til Thorkildsen, siden hun tidligere var ansatt hos Forandringsfabrikken.

– Jeg kan imidlertid ikke ut fra de opplysningene jeg har, konkludere med at det foreligger inhabilitet. Det er også her naturlig at det i en anskaffelsesprotokoll, dersom dette finnes, er angitt noe om hvordan Byrådsavdelingen ser på habiliteten til Thorkildsen i denne saken.

Høyre vil ha gransking

Eirik Lae Solberg

– MÅ GRANSKES: Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy/NRK

Høyres frontfigur i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, mener kontrollkomiteen i kommunen bør ta opp saken på sitt neste møte i slutten av september.

– Det er veldig alvorlig dersom Oslo kommune med åpne øyne og anført av byrådet har brutt regelverket for offentlige anskaffelser. Hvis det regelverket er brutt, så må vi finne ut hvorfor det har skjedd og hvordan.

– Dersom ikke kommunen selv tar initiativ til en granskning av dette, vil vi komme til å be kommunerevisjonen om å se på saken, sier gruppelederen.

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ