Hopp til innhold

Søgnen til frontalangrep på Thorkildsen

Tidligere utdanningsdirektør Astrid Søgnen gikk til knallhardt angrep på sin tidligere sjef, skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), i den åpne høringen i dag.

Inga Marte Thorkildsen og Astrid Søgnen

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen, ny direktør i Utdanningsetaten, Kari Andreassen, og tidligere direktør Astrid Søgnen, ble utspurt av bystyret under dagens høring

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Det har vært en stor menneskelig belastning for meg som ærekjær byråkrat å bli beskyldt for å ha sviktet alvorlig som etatsleder.

– Ren konstruksjon

– Saken er en konstruksjon fra Inga Marte Thorkildsens side, sa Søgnen i sin innledning.

– Byråden har gjennom åtte måneder vedlikeholdt inntrykket av at Utdanningsetaten under min ledelse ikke følger opp politikken og ikke gjør jobben sin; av strihet og vrangvilje.

– Hennes uttalelser og kritikk baserer seg fullt og helt på udokumenterte påstander, sa Oslos tidligere så mektige utdanningsdirektør gjennom 18 år.

– Thorkildsen ikke interessert

Hun fortsatte med å vise til en bunke dokumenter som etter hennes mening beviser at hun og etaten har fulgt alle politiske bestillinger og styringssignaler.

– Vi har levert og levert og oppnådd stadig bedre resultater.

– Jeg har aldri hatt uoverensstemmelser med mine overordnede. Dette har endret seg det siste året. Inga Marte Thorkildsen har ikke vært interessert i dialog med meg om bedre samhandling mellom byrådsavdelingen og utdanningsadministrasjonen, sa Søgnen.

Varslingssak

Det var Høyre og Venstre som ba om åpen høring i bystyrets kultur- og utdanningskomité der tema formelt er «politisk styring og faglig samarbeid i Oslo-skolen».

Her ønsker opposisjonen å komme til bunns i konflikten som toppet seg med varslingssaken mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) fra direktører i etaten i september.

Siden er Thorkildsen frikjent av sin sjef, byrådsleder Raymond Johansen, mens Søgnen har måttet gå som direktør for Utdanningsetaten.

Håper på svar

– Byråden har skapt et inntrykk siden mai av at Utdanningsetaten ikke følger opp politiske føringer og beslutninger, men ikke klart å gi oss et eneste svar på hvilke konkrete politiske vedtak som ikke følges opp.

– Det håper vi at vi nå får svar på, sa skolepolitisk talskvinne for Høyre, Saida Begum, til NRK før høringen.

I begrunnelsen for å kreve høring viser de to partiene særskilt til Inga Marte Thorkildsens uttalelser til media da varslersaken ble kjent.

I en e-post til blant andre NRK kritiserte hun Utdanningsetatens vilje til å gjøre som politikerne sier:

Avviser kritikken

Inga Marte Thorkildsen innledet med å lese opp nettopp disse uttalelsene. Hun slo fast at hun aldri har beskyldt Utdanningsetaten for ikke å følge opp politiske beslutninger og oppdrag gitt av bystyret.

– Jeg opplever at det sitatet har blitt vridd og vrengt på.

– Det jeg har uttalt meg om er samarbeidet mellom ledelsen i Utdanningsetaten og byrådsavdelingen, sa Thorkildsen. Hun fastholdt at det har vært samarbeidsproblemer både under hennes forgjenger Tone Tellevik Dahl (Ap) og i hennes tid som byråd.

Thorkildsen viste til at samarbeidsproblemene også er beskrevet i internrevisjonens rapport i forbindelse med varslingssaken.

– Manglende respekt

– Flere ansatte i byrådsavdelingen har opplevd motstand fra ledelsen i utdanningsadministrasjonen, manglende respekt og manglende rolleforståelse, sa hun.

Som eksempler på saker der byrådsavdelingen har møtt motstand trakk SV-byråden fram arbeidet med bedre ytringskultur, gjennomføringen av den omstridte abeidsmiljøundersøkelsen i etaten, implementeringen av «Barnehjernevernet» og innføringen av såkalt tillitsbasert ledelse med færre prøver og mindre kartlegging og rapportering.

Barnehjernevernet er Oslo kommunes satsing for å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

Høyre var misfornøyd med svarene og ga uttrykk for at de hadde forventet enda flere og mer konkrete eksempler på motstanden.