Hopp til innhold

Thorkildsen og Søgnen i åpen høring om maktkampen mellom dem

Konflikten mellom Inga Marte Thorkildsen og Astrid Søgnen har preget Oslo-politikken i månedsvis. Nå møtes de ansikt til ansikt i full offentlighet.

Inga Marte Thorkildsen Astrid Søgnen

MØTES PÅ NYTT: Torsdag sitter Inga Marte Thorkildsen (t.v.) og Astrid Søgnen (t.h.) igjen ved samme bord når kultur- og utdanningskomiteen arrangerer åpen høring i bystyresalen. Her fra høringen om ytringsfrihet i Oslo-skolen i mai. Hovedverneombud i Utdanningsetaten, Einar Osnes, sitter i midten.

Foto: Mimsy Møller / Samfoto

Foran åpne mikrofoner og tv-kameraer får skolebyråden fra SV og den tidligere så mektige direktøren i Utdanningsetaten anledning til å komme med hver sin versjon av maktkampen mellom etaten og byråden.

Varslingssak

Striden toppet seg med varslingssaken mot Thorkildsen fra direktører i etaten i september.

Siden er Thorkildsen frikjent av sin sjef, byrådsleder Raymond Johansen (Ap), mens Søgnen har måttet gå som direktør for etaten.

Torsdag er de to hovedpersoner på en åpen høring i bystyrets kultur- og utdanningskomité. Også konstituert utdanningsdirektør Kari Andreassen deltar på høringen i Oslo rådhus.

Ser framover

NRK har spurt Thorkildsen hvordan hun ser på å møte Søgnen i full offentlighet etter alt som har skjedd.

– Det ser jeg på som helt uproblematisk. For meg er det viktig å se framover nå. Jeg mener at Oslo-skolens ansatte og elever fortjener at vi bruker kreftene våre på å videreutvikle en god skole for alle barn og unge og ikke grave oss ned i skyttergravene, sier hun.

– Det er ikke naturlig for meg å si noe om høringen, er alt Astrid Søgnen vil si i en sms til NRK.

Krever svar

Saida Begum

KREVER SVAR: Saida Begum og Høyre ber nok en gang om eksempler på at Utdanningsetaten ikke har fulgt opp politiske vedtak.

Foto: Olav Juven / NRK

Høyre og Venstre har krevd høring for prøve å komme til bunns i hva konflikten handler om.

– Byråden har skapt et inntrykk siden mai av at Utdanningsetaten ikke følger opp politiske føringer og beslutninger, men ikke klart å gi oss et eneste svar på hvilke konkrete politiske vedtak som ikke følges opp.

– Det håper vi at vi nå får svar på, sier skolepolitisk talskvinne for Høyre, Saida Begum.

Dårlig samarbeid

Det var i mai konflikten kom til overflaten i kjølvannet av Malkenes-saken og i forbindelse med en åpen høring om ytringsfrihet i Oslo-skolen.

I den nye høringen torsdag er stridens kjerne Inga Marte Thorkildsens uttalelser til media da varslersaken ble kjent om dårlig samarbeid med etaten.

I en e-post til blant andre NRK kritiserte hun Utdanningsetatens vilje til å gjøre som politikerne sier.

– Helt krise

Opposisjonen i bystyret har ved en rekke anledninger bedt Thorkildsen om å utdype kritikken og komme med eksempler, uten å få noe i nærheten av det de oppfatter som fyllestgjørende svar.

– Om det er slik at Utdanningsetaten ikke følger opp det som er politisk bestemt, er det i så fall helt krise, sier Saida Begum.

– Hvis det er slik at byråden har anklaget en hel etat for dette uten å ha dekning for sine uttalelser, er det en like stor krise. Vi må komme til bunns i hvem som snakker sant.

– Legg saken død

Harald Nissen utenfor Rådhuset

VIL AVSLUTTE: Saken tar fokus vekk fra annet arbeid med skolepolitikken, mener komitéleder Harald Nissen (MDG).

Foto: Olav Juven / NRK

– Jeg mener at saken egentlig er avsluttet og at vi har fått det vi trenger på bordet, sier leder for kultur- og utdanningskomitéen, Harald Nissen (MDG).

– Men det er vel et faktum at Thorkildsen har kommet med en del antydninger om samarbeidsforholdet som ikke er dokumentert?

– Jeg mener at Thorkildsen har kommet med uttalelser som står seg godt, men der er det ikke alle som er enige. Vi bør legge denne saken død og komme oss videre med å videreføre skolepolitikken i Oslo.

– Krangler om alt

– Man får jo inntrykk av at vi krangler om alt, men vi er enige om veldig mye i skolepolitikken på tvers av partigrensene, sier Harald Nissen.

– Jeg håper vi kan legge denne ballen død på torsdag ved å få svar på et enkelt spørsmål vi har stilt siden mai, sier Saida Begum.

– Jeg vil svare så godt jeg kan, men jeg må også få sagt at flertallet i komiteen tidligere har uttrykt at de er tilfreds med de svarene jeg har gitt før, sier Inga Marte Thorkildsen.

Friere til å snakke

Hun sier at det er enklere å si mer nå fordi varslingssaken er avsluttet, internrevisjonen har innhentet fakta og fordi Astrid Søgnen har gått av som direktør gjennom det Thorkildsen betegner som en frivillig avtale.

– Det gjør at jeg er litt friere til å snakke i komiteen. Det har jeg ikke kunnet gjøre tidligere blant annet fordi jeg ble møtt av et varsel om gjengjendelse.

– Det gjorde at jeg var veldig redd for å uttale meg på en måte som hadde skapt ytterligere problemer i forholdet til Utdanningsetaten, sier hun.

Skolebyråden gjør det samtidig klart at hun aldri har sagt at etaten har trenert politiske vedtak, men uttalt seg om samarbeidsforholdet med daværende ledelse.