Hopp til innhold
Biler og trafikk i bomringen, krysset Fagerheimgata og Chr. Michelsens gate i Oslo.
Foto: Bård Nafstad / NRK

Bompenger i Oslo og Akershus

Oppsummert

I 2023 ble det registrert 387 millioner passeringer i Fjellinjens bomringer i og rundt Oslo. Det er én prosent færre enn året før. Samtidig økte andelen passeringer med nullutslippsbiler til rekordhøye 37,3 prosent i 2023.

 • Oslo-folk på bompengetoppen

  Oslo er fortsatt den av de store byene der folk betaler mest i bompenger.

  Gjennomsnittsbilisten la igjen 595 kroner pr. måned i bomstasjonene første halvår. Det er 51 kroner mer pr. måned enn i fjor, en økning på 9,4 prosent.

  Det viser tall fra Fremtind Service, som krever inn bompengene.

  Bompengehoppet skyldes at prisene i bomringen ble skrudd opp med i snitt 13,5 prosent ved årsskiftet.

  De neste åra øker takstene ytterligere. Det bestemte Oslo bystyre og Akershus fylkesting da de vedtok Oslopakke 3 i juni.

  I fire mindre kommuner betaler bilistene mer i bompenger i Oslo. Strand i Rogaland topper lista med 824 kroner pr. måned.

  Det skyldes Ryfast, det fergefrie veisambandet mellom Ryfylke og Nord-Jæren.

  Trondheimsveien, rv4
  Foto: Hallgeir Braastad / NRK
 • 1 million elvarebiler i bomringen

  I juni kjørte for første gang over 1 million elektriske varebiler gjennom bomstasjonene i og rundt Oslo.

  Det er 19 prosent flere enn i juni i fjor. Målt mot juni 2022 er økningen på hele 60 prosent, opplyser Fjellinjen.

  – Dette er gode tall. Endelig ser det ut til å bli fart på salget av elektriske varebiler. Det er viktig siden fossile varebiler bidrar til store klimagassutslipp, sier Oslos miljø- og samferdselsbyråd Marit Vea.

  Ifølge miljøorganisasjonen Zero er dette en milepæl for elvarebilene og utslippskutt i hovedstaden.

  – Det viser også hvor viktig bompengene er som et klimavirkemiddel, sier fagansvarlig for transport, Ingvild Kolen Rørholt.

  Elvarebiler kjører nemlig gratis gjennom bomringen, og i den nye avtalen om Oslopakke 3 er fritaket videreført.

  Se alle takstene her.

  Elbilforeningen har tatt til orde for at elvarebiler også bør ha unntak for elbilforbudet i kollektivfeltene, men har ikke fått gjennomslag.

  En elvarebil kjører gjennom bomringen på rv.4 Trondheimsveien i Oslo
  Foto: Hallgeir Braastad / NRK
 • Færre biler gjennom Oslo-bommene

  Det kjørte 2,3 prosent færre biler gjennom bomstasjonene i Oslo i mai i år sammenlignet med mai i fjor. Det viser tall fra Fjellinjen.

  Hvor mye av nedgangen som skyldes at elbilene ble kastet ut av kollektivfeltene 6. mai, er vanskelig å si.

  Ifølge Fjellinjen har elbilforbudet gjort utslag på trafikkbildet, men på grunn av mange røde dager og at det ofte tar tid før endringene tilpasser seg, er det for tidlig å fastslå langtidseffekten.

  Torsdag kom også tallene fra Statens vegvesen som viser at folk kjører mindre bil, men at nedgangen ikke er stor nok til å unngå kaos når Ring 1 stenger.

  Trafikk Høvik mot Sandvika

  15.800 færre biler inn mot Oslo – ikke nok til å hindre kaos

  Nå varsler Statens vegvesen at de vil strupe trafikken enda mer før Ring 1 stenger.

 • Ny elbilrekord på Oslo-veiene

  42,2 prosent av bilene på Oslo-veiene i mars var elektriske. Det er ny rekord, viser Fjellinjens tall for passeringer i bomstasjonene.

  Dieselbiler har størst nedgang siden mars i fjor.

  – Tross labert nybilsalg har den elektriske andelen vokst med 5,3 prosentpoeng sammenlignet med i fjor.

  – Fortsetter denne veksten, vil det være med enn 50 prosent elektriske kjøretøy på veiene i Oslo innen utgangen av 2025, sier Stian Strøm Arnesen, Fjellinjens analyseansvarlig.

  Justert for påsken var det 2 prosent flere biler på veiene i mars i år enn i mars i fjor.

  Elbiler må betale mer bompenger
  Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK
 • Bekymret for høye bompengepriser i Oslofjordtunnelen

  Den nye Oslofjordtunnelen, som skal stå ferdig i 2032, vil koste 7,75 milliarder kroner.

  To tredjedeler av disse skal komme fra bompenger.

  Det er anslått at prisen for en passering vil bli mellom 135 og 145 kroner for vanlige biler, mens tunge kjøretøy må betale det dobbelte.

  Norges Lastebileierforbund mener prisen er for høy og frykter det vil føre til at bilister unngår tunnelen og heller overfyller andre veier.

  – Bekymringen er at for høye bompengekostnader gjør at trafikkstrømmen ikke blir som myndighetene har tenkt, sier direktør Knut Gravråk.

  – Da vil man få problemer andre steder, om større deler av trafikken havner i Operatunnelen eller på E18.

  Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Nær 150 kroner i bompenger i ny Oslofjordtunnel

  Ny Oslofjordtunnel vil koste bilistene 4,6 milliarder kroner. Veien skal stå ferdig i 2032.