Hopp til innhold

Vil tredoble prisen i bomringen for nye fossilbiler

Forslaget vil gjelde de som kjøper ny bensin- eller dieselbil. – Ingen grunn til å kjøpe fossilbil lenger, sier Oslos klimadirektør.

Bompenger i Oslo

TREDOBLING: Forslaget fra Klimaetaten vil bety en tredobling i rushen for nye fossilbiler.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Oslo skal bli nullutslippsby. Derfor vil Klimaetaten og direktør Heidi Sørensen gå drastisk til verks:

Bensin- og dieselbiler som blir kjøpt etter 1. januar 2025, skal betale tungbiltakst i bommene.

Diskuterer bompenger

Forslaget er et innspill til forhandlingene om ny Oslopakke 3, som så smått er i gang.

Politikerne i Oslo og Akershus skal nok en gang diskutere hvor mye folk skal betale i Oslos 83 bomstasjoner.

Klimaetatens jobb er å bidra til at Oslo når hårete klimamål. Innen 2030 skal klimagassutslippene ned 95 prosent samenlignet med 2009.

Heidi Sørensen sier at forslaget også er i tråd med Stortingets mål.

Heidi Sørensen, direktør i Oslo kommunes klimaetat

INGEN GRUNN: Folk har ikke lenger noen grunn til å kjøpe bensin- og dieselbil, sier direktør for Klimaetaten, Heidi Sørensen.

Foto: Olav Juven / NRK

– Hvis noen kjøper en fossil bil når det har blitt 2025, når Stortinget har sagt at vi ikke skal gjøre det lenger, skal de ha en knallhøy takst i bommen.

– De bør stille på like vilkår som en tung lastebil, sier hun.

91 kroner pr. passering

Hun legger taksten for de nyeste lastebilene til grunn, de som heter Euro 6. De betaler i dag 91 kroner pr. bompassering i rush, 62 kroner utenom.

Takstene for fossilbiler er disse, forutsatt at de har bombrikke:

  • Bensinbil utenom rush: 26,40 kr
  • Bensinbil i rush: 31,20 kr
  • Dieselbil utenom rush: 29,60 kr
  • Dieselbil i rush: 33,60 kr

Klimaetatens forslag vil dermed bety en tredobling av prisen i rushtrafikken.

– Er ikke det vel drastisk?

– Jeg håper ingen kommer til å betale. Det er ingen grunn til at noen skal kjøpe fossilbil, sier Heidi Sørensen.

Bompenger i Oslo

TREDOBLING: Forslaget fra Klimaetaten vil bety en tredobling i rushen for nye fossilbiler.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

92 prosent elbiler

Hun viser til de siste tallene for bilsalg fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

I januar var 92 prosent av alle nye biler elektriske.

– Det er lurt å finne virkemidler som gjør at folk absolutt og helt og fullstendig slutter å kjøpe fossilbil, sier klimadirektøren.

Er det for dyrt med lastebiltakst for fossilbilen?

Hun legger til at hvis noen kjøpe en bil der det ennå ikke fins et elektrisk alternativ, for eksempel handikapbil, må det lages et system for å hjelpe dem.

Stortinget vedtok allerede i 2017 målet om ingen nye bensin- og dieselbiler i 2025. Det er likevel ikke noe forbud mot å selge slike biler neste år,

Oslo har som mål at det ikke skal rulle en eneste bensin- eller dieselbil i Oslos gater i 2030.

Les også Ny rapport: – Dobbel bompris. Doblet parkeringsavgift. Seks nye bomringer i Akershus

Bompenger i Oslo

MDG støtter forslaget

MDGs gruppeleder Sirin Stav støtter forslaget. Hun sier at det er helt i tråd med MDGs politikk.

– Vi ønsker at det skal være betydelig høyere bomtakster for nye bensin- og dieselbiler.

Oslo 20230810. MDG med Sirin Stav starter valgkampen i Oslo torsdag. Foto: Lise Åserud / NTB

JA TIL TUNGBILTAKST: Gruppeleder for MDG i Oslo bystyre og leder for samferdsels- og miljøutvalget, Sirin Stav.

Foto: Lise Åserud / NTB

Hun sier at denne type tiltak må kombineres med kraftige kutt i kollektivprisene.

– Jeg håper virkelig Høyre og Venstre vil følge de tydelige rådene fra sine egne fagfolk. Det nye byrådet har til gode å vise at de evner å levere ny miljøpolitikk, sier den tidligere miljøbyråden.

– For drastisk

Høyres miljø- og samferdselspolitiker Mehmet Kaan Inan sier at tiltaket vil ha liten effekt nettopp fordi det selges så få fossilbiler.

– Jeg vil heller diskutere hva vi kan gjøre for å få folk til å gå over til elektrisk enn å gå så drastisk til verks.

Det kan handle om hvordan kommunen kan etablere flere ladeplasser. Der ligger vi bakpå. Og vi kan se på om vi kan utvide antall år elektriske biler kan kjøre i kollektivfeltet, sier Kaan Inan.

Oslo måling skole

NEI TIL TUNGBILTAKST: Samferdsels- og miljøpolitisk talsperson for Høyre i Oslo bystyre, Mehmet Kaan Inan.

Foto: Tom Balgaard/NRK

Fikk idéen fra Vegvesenet

Klimadirektør Heidi Sørensen sier at idéen ikke er noe etaten har klekket ut på egen hånd.

Statens vegvesen er nemlig inne på noe av det samme i sitt innspill til ny Nasjonal Transportplan (NTP).

Ett mulig tiltak for enda raskere overgang til elbiler er ifølge Vegvesenet «tungbiltakst for nye fossildrevne personbiler i bommene».

Ikke mulig i dag

Leder for brukerfinansiering i Statens vegvesen, Åge Kyrre Jensen, sier til NRK at dette ikke er mulig innenfor dagens regelverk for innkreving av bompenger.

– Det er omtalt som et av flere tiltak som kan vurderes. Det innebærer at disse tiltakene ikke er vurdert, sier Jensen.

Om det er aktuelt å gå videre med ideen er dermed avhengig av behandlingen av NTP i regjering og Storting.