NRK Meny
Normal

Nytt håp for populær skiløype

Fylkesmannen i Aust-Agder ber regjeringen om en ny vurdering av avgjørelsen om å stenge den populære skiløypa mellom Hovden og Sloaros.

Skiløypa til Sloaros

LØYPENEKT PÅ HOVDEN: Bykle kommune får ikke lenger lov til å kjøre opp denne skiløypa til Sloaros etter et vedtak i miljøverndepartementet. Fylkesmannen i Aust-Agder håper ny regjering også kan bety en ny vurdering av saken.

Foto: NRK

Øystein Djupedal

BER OM NY GJENNOMGANG: Fylkesmann i Aust-Agder Øystein Djupedal vil ha en ny vurdering av vedtaket om å stenge den populære skiløypa mellom Sloaros og Hovden.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK
Jon Rolf Næss

– VIKTIG FOR HOVDEN: Bykle-ordfører Jon Rolf Næss er glad for at fylkesmannen ber om en ny vurdering. Han mener løypa er svært viktig for Hovden

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Miljøverndepartementet har tidligere sagt nei til bruk av løypa fordi den går gjennom et landskapsvernområde. Departementet mener kjøring og preparering i denne løypa kan innebære en negativ påvirkning på villreinen i området.

Har tatt saken opp med statsråden

Saken vakte reaksjoner i lokalmiljøet på Hovden. Spesielt ordfører i Bykle Jon Rolf Næss har vært kritisk til at man ikke får lov å kjøre opp skiløype til Sloaros.

Fylkesmann i Aust-Agder Øystein Djupedal øyner et håp om at en ny regjering også kan bety en ny vurdering av saken.

– Jeg har tatt saken opp med statsråden der jeg ba om at departementet kan se på saken på nytt. Vi mener det er grunnlag for dette, sier Djupedal.

Han ble overrasket da miljøverndepartementet bestemte å stenge løypa og med det også overprøve de faglige rådene fra både fylkesmannen og miljødirektoratets.

– Fornuftig med ny gjennomgang

Bykle kommune søkte i 2011 om å få maskinpreparere løypene Storenos l og
Storenos 2 samt løype til Sloaros.

Løypene går gjennom Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiene landskapsvernområde, og Setesdal Vesthei villreinområde har status som nasjonalt villreinområde.

Verneområdestyret ga kommunen tillatelse til slik løypekjøring frem til 23. april 2015.

Vedtaket ble påklaget av grunneier i området og Miljøverndepartementet har nå fattet endelig vedtak om løypekjøringen. I vedtaket godtar departementet oppkjøring av de to Storenos-løypene, men nekter oppkjøring av løypa til Sloaros, som er en av de mest populære skiløypene på Hovden.

Svært viktig løype for Hovden

Ordfører i Bykle Jon Rolf Næss er glad for at fylkesmannen vil ta opp saken på nytt. Næss mener denne løypa er svært viktig for Hovden.

– De siste årene har vi fått færre og færre kilometer med høyfjellsløyper. De løypene som går oppe på høyfjellet er det ikke så mange igjen av. Det er veldig viktig at disse ikke forsvinner. Det er veldig viktig for å holde kvaliteten på reiselivsproduktet oppe, sier ordføreren og legger til:

– Sloaros-løypa er en klassiker og en veldig populær løype. Den har vært kjørt i mange år og går også inn til en veldig kjent turistforeningshytte. Derfor ønsker vi virkelig at denne løypa skal være åpen, sier han.

Viktig i forhold til skredsikkerhet

Han mener også saken har et sikkerhetsaspekt ved seg med tanke på snøskred.

– Det er viktig å kanalisere folk til de løypene der det er sikkert i forhold til snøskred, og det er denne løypa, sier Næss.

Se tidligere tv-sak om skiløypa mellom Sloaros og Hovden under:

Turfolket på Hovden mister den populære skiløypa til Sloaros. Det er ikke lenger lovlig å kjøre opp vinterløyper i området av hensyn til villreinen.

Løypetrøbbel på Hovden