NRK Meny
Normal

Trolig ikke «hytteskatt» i Bykle

Hus- og hytteeiere i Bykle slipper trolig å betale eiendomsskatt. Lokalpolitikerne ønsket å utrede spørsmålet fordi kommunen har fått strammere økonomi. Men rådmannen advarer mot å innføre det mange har kalt en hytteskatt.

Leiligheter Hovden

Hyttefolket slipper trolig å betale eiendomsskatt i Bykle.

Foto: Leif Dalen / NRK

Lavere skatteinntekter fra kraftproduksjon gjør at politikerne i Bykle ønsker å hente inn nye inntekter. Over en 10-årsperiode har inntektene fra skatter og avgifter blitt redusert med mærmere 40 millioner kroner årlig. Kommunen må redusere tjenester og antall ansatte. Til nå har det vært eiendomsskatt på «verk og bruk» - det vil si bl.a. kraftverk.

Negativt for hyttemarkedet

Bykle har 2500 fritidsboliger og ca. 370 hus og våningshus. Ikke minst hyttene kunne gitt kommunen store inntekter ved innføring av eiendomsskatt. Men reaksjonene fra hyttefolket har vært sterke. Og nå advarer rådmann Tarald Hoslemo:

Tallak Hoslemo

Rådmann Tallak Hoslemo mener det er vanskelig å gi et svar med to streker under, men mener totalt sett at en utvidelse av eiendomsskatten vil få negative konsekvenser for Bykle kommune.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– En utvidelse av eiendomsskatten vil gå ut over det lokale næringslivet. Det vil gi ekstra utgifter for hus- og hytteeierne. Eiendomsskatten kan virke negativt på investeringer i næringslivet. Og det kan virke negativt for utbygginger i hytte- og fritidsmarkedet. Og det vil ikke minst ramme Bykle kommunes omdømme, skriver rådmanen i sakspapirene til formannskapet.

Positivt for tjenestetilbudet

– En utvidelse av eiendomsskatten vil utvilsomt gjøre kommunen i stand til å yte bedre tjenester for fastboende og hyttefolk, skriver rådmannen. Men han gjør samtidig oppmerksom på at gevinsten kan bli kortsiktig.

– Gjennom samarbeidsavtaler med næringslivet er det satt fokus på en aktiv utvikling innenfor hovednæringen vår som er reiseliv og turisme med tilstøtende virksomheter. En positiv utvikling i turistnæringen vil ha store positive ringvirkninger for handlingsrommet for Bykle kommune. Forhåpentligvis gjennom flere arbeidsplasser og økt folketall.

På bakgrunn av dette konkluderer rådmannen med at politikerne ikke bør gå inn for å utvide virkeområdet for eiendomsskatten. Med andre ord: hytte- og boligeiere bør ikke pålegges eiendomsskatt.

Formannskapet skal behandle saken torsdag 19. september.

Hytte Hovden

Det er 2500 hytter og fritidsboliger i Bykle. Eiendomsskatt på disse kunne gitt store inntekter til kommuen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK