Hopp til innhold

Verge fikk fortsette tross varsling, nå er han tiltalt for overgrep

Asylmottaket reagerte på vergens kontakt med unge asylsøkere og anmeldte han til politiet. Men da saken ble henlagt fikk mannen tilbake rollen.

En anonymisert skjermdump av et bilde av tiltalt verge som er holder armene rundt skuldrene til to asylsøkere.

Mannen har delt flere bilder hvor han i ulike sammenhenger omgås unge asylsøkere.

Foto: Skjermdump

I høst ble et ektepar tiltalt for seksuell utnyttelse av flere unge gutter.

Overgrepene skal ha skjedd i ekteparets private bolig på Sørlandet, på ulike hotell i Norge, samt i utlandet.

Én av mennene var guttenes representant, tidligere kalt for verge. Han har vært aktiv i lokalpolitikken i hjemkommunen i Agder, og engasjert seg i saker rundt asylpolitikk.

Ifølge tiltalen skal mannen selv ha forgrepet seg på noen av guttene. Han skal også ha gjort dem tilgjengelig for ektemannen. Sistnevnte er også tiltalt for å ha brukt trusler mot flere av guttene.

Truslene gikk ut på at de mindreårige asylsøkerne ikke skulle få hjelp med oppholdstillatelse hvis de ikke gikk godtok seksuell omgang. Samt at de kunne risikere å bli utvist til hjemlandet.

Vergen er tiltalt for medvirkning fordi han unnlot å gjøre noe for å hindre at det skjedde.

En anonymisert skjermdump av fire skikkelser som holder armene rundt hverandre.

Mannen hadde ansvar for totalt 17 mindreårige asylsøkere, ifølge statsadvokaten.

Foto: Skjermdump

Overgrep etter saken ble henlagt

Nå kan NRK fortelle at staten lot mannen fortsette i sin rolle som verge til tross for at det forelå bekymringer i 2017. Mannen ble også politianmeldt, men saken ble henlagt på bevisets stilling.

Mannen fikk fortsette som verge etter at saken ble henlagt.

I begrunnelsen la staten blant annet vekt på at mannen skulle få tilbake sin rolle som verge fordi han «bodde i nærheten» og «hadde erfaring med flyktninger».

Flere av handlingene ekteparet nå må svare for, skal ha skjedd etter at mannen fikk tilbake sitt ansvar som verge fra staten.

– Nå starter rettssaken på mandag og da får vi forhåpentligvis avdekt hva som har skjedd.

Det sier bistandsadvokaten til de seks fornærmede guttene, Eirik Glad Balchen.

– Jeg vil ikke forhåndsprosedere dette spørsmålet, men jeg konstaterer jo at de fleste punktene i tiltalen skjedde etter at han fikk tilbake vergeoppdraget sitt, sier Balchen.

bistandsadvokat Eirik Glad Balchen

Bistandsadvokat Eirik Glad Balchen.

Foto: Kari Jeppestøl Arntsen / NRK

Permisjoner og middagsbesøk hjemme

Høsten 2017 sendte asylmottaket på Sørlandet følgende bekymringsmelding:

«Vi vil komme med konkrete hendelser som har funnet sted den siste tiden og som vi mener er bekymringsverdige».

Brevet ble sendt til det som tidligere het Fylkesmannen i Agder, nå kalt for Statsforvalteren.

I brevet sto det at mannen stiller opp for asylungdommene i større grad enn andre representanter og tar på seg oppgaver som går utover hans rolle.

Selve hendelsene er sladdet for NRK, men mottaket beskrev at noen av asylsøkerne har hatt permisjon hos mannen.

Han skal også ha kjørt dem til avtaler, hatt kontakt med dem på sosiale medier og invitert dem på middagsbesøk hjemme.

En anonymisert skjermdump av et bilde av den tiltalte sammen med en asylsøker.

Tiltalte har delt flere bilder av seg selv sammen med de fornærmede i saken.

Mannen skal også ha hatt kontakt med andre unge som bodde på mottaket, men som han ikke hadde ansvaret for, sto det i brevet.

Kontakten han hadde med ungdommene, strider mot veilederen fra staten. Der står det at det frarådes å arrangere private møter utenfor bostedet, og overnattingsbesøk er ikke tillatt.

Fylkesmannen oppfordret asylmottaket om å anmelde saken til politiet.

Deretter ble bekymringen tatt videre både av politiet og Fylkesmannen:

 • Politiet opprettet en undersøkelsessak, som senere altså ble henlagt på bevisets stilling.
 • Fylkesmannen opprettet en tilsynssak, kalte inn mannen til en bekymringssamtale, og fratok han rollen som verge.

Fikk tilbake ansvaret fordi han bodde nærme

Men noen måneder senere snudde staten i sin avgjørelse.

I januar 2018 fikk mannen tilbake sin rolle som verge for flere av asylsøkerne.

– Hvorfor fikk han igjen påta seg ansvaret for guttene?

Representanten ble gjenoppnevnt etter at politiet hadde henlagt saken mot ham på bevisets stilling, og etter tilsynssamtale.

Det skriver Kari Øiestad Schjelderup fra Statsforvalteren i Agder i en e-post til NRK.

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Agder opprettet tilsyn etter de mottok en bekymringsmelding om vergen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Øiestad Schjelderup forklarer at en verge som får en anklage mot seg, skal få mulighet til å uttale seg når det gjennomføres et tilsyn.

Det vurderes også om det er grunn til å ta kontakt med andre personer eller instanser for å få mer informasjon som kan belyse saken, sier administrasjonsdirektøren.

Det ble ikke gjort i dette tilfellet, opplyser hun til NRK.

Hadde ansvar for 17 asylsøkere

Den tiltalte mannen har hatt ansvar for totalt 17 unge personer som søkte asyl, ifølge statsadvokat Birgitte Budal Løvlund.

Det har hun tidligere uttalt til NRK.

Les også Ektepar tiltalt for å true til seg sex med unge asylsøkarar

Seks av disse er de fornærmede i rettssaken som begynner i Agder tingrett i Arendal på mandag, og pågår frem til 5. april.

NRK har spurt mannens forsvarer om han ønsker å kommentere opplysningene som kommer fram i denne saken. Han sier at de ikke ønsker det.

Punktet om voldtekt har alene en strafferamme på opp til 15 år. Samlet kan straffeutmålingen bli enda høyere, ifølge Løvlund.

De seks fornærmede kom til landet som mindreårige asylsøkere rundt 2015.

Det er satt av 27 dager til rettssaken.

Asylsøkere som er under 18 år og ankommer Norge alene, får tildelt en representant av staten. Målet med ordningen er å sikre at asylsøkerne blir ivaretatt, både i asylprosessen og at de får tilstrekkelig omsorg.

Hei! Har du tips i denne saken?

Eller kjenner du til andre saker vi bør vite om?

Kontakt oss gjerne på epost eller bruk NRKs varslingstjeneste om du ønsker å dele tipset kryptert eller være anonym. 

Vi har tidligere skrevet om Agathe, niåringen og resten av asylbarna som har forsvunnet. Vi har også skrevet om følgepersoner som får ansvar for asylbarn, og jenta som skulle bo med en truende mann

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
NRK Forklarer: Baneheia-saken 01:05
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 1,61 kr
Dyrest kl. 07 3,12 kr

Strømkostnader nå

 • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
 • Dusje 6,3 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,8 kr En vask
 • Varmeovn 1,5 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Mars 2023 – mars 2024
  + 6,1 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2024
  + 4,9 %