Asylsøkere på kurs i dyrking

Vil integrere flyktninger kjappere

Et dyrkingsprosjekt i Grimstad denne sommeren har nå blitt til kompetansetivende kurs for asylsøkere og flyktninger.