Hopp til innhold

Vil ha bedre veinett på Agder

Sigmund Oksefjell er Senterpartiets førstekandidat i Vest-Agder. Han vil jobbe for at veinettet på Agder skal bli bedre.

Sigmund Oksefjell

Sigmund Oksefjell vil kjempe for bedre veier på Agder dersom han blir valgt inn på Stortinget.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Han mener at den viktigste enkeltsaken å få løst de nærmeste årene er de dårlige veiene på Sørlandet.

– Vi må ha et veinett med sammenhengende god standard på Agder, og løse trafikkproblemene i Kristiansand både med veier og kollektivtrafikk, sier Oksefjell.

– Hva vil du gjøre for å styrke landsdelens gjennomslag i viktige saker nasjonalt?

– Jeg vil jobbe for å få fram gode prosjekt og få politikerne på agderbenken i Stortinget til å tale med én stemme, sier han.

Får penger til sikkerhetssone

Kunstig med to fylker

Oksefjell mener at Aust-Agder og Vest-Agder bør slås sammen så fort som mulig.

– Dagens grense er et kunstig skille gjennom et felles bo- og arbeidsmarked, og det vil være bedre for landsdelen og kunne markedsføre seg som et felles Agder, sier Oksefjell.

Han legger til at landsdelen vil få større tyngde og lettere gjennomslag for viktige saker dersom man jobber som ett fylke.

Satser på vei

Vil satse på skole

Agderfylkene scorer lavt på en rekke levekårsindekser som likestilling, trygd og helse. Oksefjell mener det er viktig å jobbe langsiktig med disse utfordringene.

– Det beste er å jobbe langsiktig og målrettet med skole, så våre unge tar lengre utdanning i en kvalitativt god skole. Parallelt må vi jobbe for likelønn og mot ufrivillig deltidsarbeid, sier Oksefjell.

– Hva er en perfekt dag utenom politikken for deg?

– Det må bli samling i skyttermiljøet og fellesskap med familien, sier han.

Sp-seier til Oksefjell

Felles spørsmål

Alle stortingskandidatene i landet har fått fem felles spørsmål fra NRK som de må svare på. Her er Sigmund Oksefjells svar:

• Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

– Senterpartiet ligger i sentrum av norsk politikk. God forvaltning av ressursene, et levende lokalsamfunn med gode offentlige tjenester og et samfunn der det offentlige og det private næringsliv utfyller hverandre.

• Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

– En godt utbygd infrastruktur. Veier, bane, kollektivtrafikk, mobildekning og fiber til alle er viktig for at folk skal trives og ha det bra der de bor. I tillegg må vi sørge for at kommunene har god nok økonomi til å levere gode tjenester som helse, omsorg og skole.

• Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– Det viktigste er i hvilken grad Senterpartiet får gjennomslag for sin ideologi og sin politikk.

• Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– Det rød-grønne prosjekt må få fortsette.

• Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– Fremskrittspartiet.