Hopp til innhold

Kjemper for den lille mann

Åse Michaelsen vil gi enkeltmennesket friheten tilbake og styrke den lille manns rettigheter overfor staten.

Åse Michaelsen (Frp)

Åse Michaelsen fra Mandal (en kommune med Frp-ordfører) har sittet én periode på Stortinget for Frp. Nå er hun klar for neste.

Foto: Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiets førstekandidat i Vest-Agder mener den viktigste saken for Agder å få løst i neste stortingsperiode er å sikre god infrastruktur for å gi grunnlag for vekst i næringslivet i fylkene.

Hun vil jobbe for å «selge» Sørlandet og ønsker å få til et samarbeid mellom NHO, LO, næringsliv, presse og politikere for å løfte viktige saker for Sørlandet.

LES: – SØRLANDET TRENGER ET SLAGORD

– Nettverksbygging mot andre politikere fra andre partier og andre fylker er viktig for å løfte landsdelen. Å få personlig kontakt som på sikt gir et godt nettverk er også viktig for å selge Sørlandet. Vi må også få agderbenken til å lage felles merknader og forslag som kan spilles inn direkte i partifraksjonene og sikre at de politikerene som blir lyttet til av ledelsen får den informasjonen som er viktig om landsdelen, sier Michaelsen.

Vil ha ett Agder

Hun er klar på at agderfylkene bør slås sammen og mener det vil styrke Agders posisjon.

– Ja fortest mulig, helst i går. Samlet står vi sterkere, både i forhold til antall innbyggere vi representerer og i forhold til hvor synlige vi blir for andre fylker. Debatten mellom Kristiansand og Arendal må legges død, den er veldig skadelig. Her må en løfte blikket.

– Hva er likestilling?

En perfekt dag utenom politikken for Frp-politikeren fra Mandal, er en dag sammen med barna og familien. Selv vokste hun opp med en hjemmeværende mor og mener familie, trygghet og tilhørighet er viktig.

– Agderfylkene skårer lavt på en rekke levekårsindekser som likestilling, trygd og helse. Hva vil du gjøre for å endre på dette?

– Det har jo blitt forsket mye på dette. Jeg mener vi i langt større grad må inn tidligere på skolene for å forebygge og fange opp negativ utvikling. Men hva er så likestilling? Noen vil si at det er negativt hvis mor eller far blir hjemme noen år mens barna er under tre år, er det dårlig likestilling? Når mor eller far velger å jobbe redusert en tid, er det dårlig likestilling? Det framkommer slik på statestikker, men hva er verdien av å ha en familie, av felleskap, trygghet og tilhørighet? Kommer dette fram på noe vis? spør Michaelsen.

Felles spørsmål

Alle stortingskandidatene i Norge har fått fem felles spørsmål av NRK. Her er Michaelsens svar:

Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?
– Få slutt på at staten og overformynderiet overkjører meg som enkeltmenneske, jeg ønsker å ta valgene selv. At Frp har omsorg for alle de som faller utenfor, som ikke har fått de samme mulighetene. At en kan være seg selv, ikke trenger å jåle seg til, men bli akseptert for den man er. At Frp-folk tør å ha meninger der andre tier.

Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?
– At enkeltmenneske skal få friheten tilbake, styrke den lille manns rettigheter overfor staten.

Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?
– At partiet er til å stole på og som har flest mulig saker vi kan få igjennom og være enige i. Minst mulig spill.

Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?
– Ethvert parti som oppfyller forrige punkt.

Hvilket parti vil du samarbeide minst med?
– Kan samarbeide med alle partier. Det er det politiske synet i den enkelte sak som er avgjørende, ikke hvilket parti som mener noe.