Hopp til innhold

– Å ta hele landet i bruk

Morten Edvardsen (Sp) vil få i gang fiskerinæringa, sikre lokale ringvirkninger fra olje- og gass og satse på vindkraft.

Morten Edvardsen

Morten Edvardsen.

Foto: Morten Edvardsen

Morten Georg Edvardsen, født i 1982, er Senterpartiets førstekandidat i Finnmark. I personalia oppgir han å være singel student bosatt i Alta.

Politisk karriere: Sentralstyremedlem i Senterungdommen fra 2000 til 2003, landsstyremedlem i Ungdom mot EU fra 2002 til 2003, fylkestingsrepresentant mellom 2003 og 2007, leder i Finnmark Senterungdom fra 2005 til 2007, styremedlem i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner mellom 2006 og 2008, første vara til fylkestinget, samt styremedlem Finnmark Sp fra 2008 til dags dato.

Spørsmål og svar

Vi har via e-post stilt kandidatene til stortingsvalget spørsmål om hvilke saker som er viktigst for dem å kjempe for.

Hva er den viktigste utfordringen for Finnmark akkurat nå?

- Å sikre eksisterende og å skape nye arbeidsplasser i hele fylket. På kort sikt er det fiskerikrisa som er den viktigste utfordringa for kyst-Finnmark. Å få i gang fiskerinæringa og sikre arbeidsplassene er avgjørende.
Det må også skapes flere nye arbeidsplasser. Vi må sikre at oljeaktiviteten fører til arbeidsplasser lokalt, slik kan vi hindre fraflytting fra Finnmark. Storsatsing på fornybar energi i Finnmark kan gjøre oss til foregangsfylke på vindkraft siden opptil 70% av potensielle vindkraftressursene i Norge er i Finnmark. Det er en framtidsretta sektor som kan gi mange arbeidsplasser. Vi trenger også gründerne som skaper noe selv, det må satses mer på småbedriftene i form av skattelettelser, fradrag og mindre byråkrati.

Hva har vært avgjørende for partivalget ditt?

- Sosial og geografisk utjamning har alltid vært viktig for meg, og at vi skal ha en velferdsstat som sikrer alle like muligheter uavhengig av inntekt og bosted. Dette er også grunnpilaren i Senterpartiets politikk.


Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

- Distriktspolitikk – å ta hele landet i bruk.

Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- At vi får gjennomslag for en politikk som fører til sosial og geografisk utjamning.

Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Senterpartiet går til valg på fortsatt flertall og regjeringssamarbeid med Ap og SV.

Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- FrP er partiet som står lengst unna Sp.