Gigantisk løft langs kysten skal trygge båtfolket

Norskekysten er full av gamle sjømerker. Nå er oppgraderingen i full gang.

Landterne med indirekte belysning

Lanterner med indirekte belysning skal gjøre det tryggere å ferdes og lettere å bedømme avstand på norskekysten.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

– Når arbeidet er ferdig skal man kunne seile trygt ved bruk av navigasjonsinstallasjoner på veien, sier prosjektleder i Kystverket Steinar Hansen.

Han forteller at jobben blant annet går ut på å fjerne gamle lykter og å sette opp lanterner med indirekte belysning.

Endringene skal gjøre det mer forutsigbart og tryggere å ferdes på sjøen.

– Nyttetrafikk får mulighet til å seile trygt i skjermet farvann dag og natt året rundt. Det samme vil vi prøve å ivareta for fritidsbåttrafikken. Vi skal lage seilingskorridorer som fungerer hele døgnet.

Sjømerking Sørlandet

Kystverket har som mål å lages seilingskorridorer som vil fungere døgnet rundt.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

– I bakevja

Sørlandet er først ut, og ny merking kommer til å koste 85 millioner kroner. Til nå er en tredel av jobben gjort.

Hansen sier det var naturlig å begynne på Sørlandskysten fordi behovet for modernisering er spesielt stort der.

– Siden veldig mye ble bygget mellom 1880 og 1920, har man sakte, men sikkert kommet i bakevja når det gjelder fritidsbåtflåten. Den har blitt enorm. Merkingen skal tilpasses dette.

Hansen påpeker at det nesten ikke finnes en lykt eller lanterne som ikke må flyttes på.

Han forteller at det parallelt også pågår arbeid andre steder langs kysten.

– Det gjelder spesielt ombygging av gamle sektorlykter, sier Hansen.

Kystverket om merking

Prosjektleder i Kystverket Steinar Hansen, sier at det fortsatt er mye arbeid som gjenstår og råder folk til å oppdatere sjøkart fortløpende.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Får internasjonal standard

Samferdselsdepartementet står bak prosjektet, som skal oppgradere norskekysten til internasjonal standard. Det betyr at seiling i hvit sektor skal gi grønt lys om du kommer for langt til styrbord (høyre), og rødt lys om du kommer for langt til babord (venstre).

Systemet skal minke sannsynligheten for menneskelige feil.

– Norskekysten får et gigantisk løft, sier Hansen.

Sjømerking

Noen gamle fyrlykter blir stående for å ta vare på historien. Hvitmalte tak betyr at lykten er satt ut av drift.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

– Bra og viktig

Redningsselskapet mener prosjektet er bra og viktig.

– Merkingen vil trygge seilasen til både redningsskøyter og andre fartøy, sier kommunikasjonsrådgiver Eirin Heddeland.

Hun mener dette vil bidra til å forebygge ulykker, som det har vært mange av i år.

– Fra 1. mai til 14. juli har antall grunnstøtinger økt med 53 prosent. I fjor var det 121, i år 181, sier Heddeland.

En god del av disse har imidlertid gått på godt merkede skjær.

– Noen av hendelsene kunne vært unngått om flere om bord fulgte med på det som skjer forut for båten, sier Heddeland.

Eirin Heddeland

Kommunikasjonsrådgiver i Redningsselskapet Eirin Heddeland, sier deres visjon er at ingen skal drukne. Hun mener ny merking vil bidra til å forebygge ulykker.

Foto: Redningsselskapet

Mye gjenstår

Båtfører Kristian Lillemark har sett at det har skjedd noen endringer.

Han sier det foreløpig ikke har betydd så mye for ham, men tror dette er noe han kan få nytte av om han skal ut med båt om kvelden.

– Jeg vil tro det vil bli lettere å navigere i mørket. Det er fint når man ikke er så erfaren på sjøen, sier han.

– Det er bra at det blir lettere å styre unna problemene til sjøs, sier Charlotte Johansen.

Hansen i Kystverket mener folk har god grunn til å føle seg tryggere når merkingen blir ferdig.

– Men det vil ta tid. I mellomtiden må båtfolk oppgradere sjøkart fortløpende og følge godt med når de seiler.

Mens arbeidet på Sørlandet kan være ferdig neste år, anslås det at jobben langs hele kysten kan være fullført i 2025.

Merking av skjær

Båtfører Kristian Lillemark tror den nye merkingen vil være til hjelp om kvelden.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK