Hopp til innhold

Mindre trafikk i rushtiden

Biltrafikken i Kristiansand har gått ytterligere ned etter endringene av bomprisene i rushtiden.

Rushtidsavgift i Kristiansand

Bomstasjonen på E39 Vesterveien i Kristiansand.

Foto: Odd Rømteland/NRK

Biltrafikken i rushtiden i Kristiansand har gått ned med 3,2 prosent, ifølge en pressemelding fra Kristiansand kommune.

Dette gjelder personbiltrafikken i perioden fra 1. september 2013 til 1. august 2014. Sammenlikningsgrunnlaget er samme periode i 2012–2013.

Johan Mjaaland

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Johan Mjaaland.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

– Dette virker

Tidsdifferensierte bomsatser ble innført 16. september 2013.

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Johan Mjaaland er fornøyd med resultatene.

– Disse tallene bekrefter at rushtidsavgiften har virket, sier Mjaaland.

Statistikken viser at reduksjonen har ligget ganske stabilt så lenge den nye avgiftsordningen har eksistert.

Reduksjonen er størst ved Grim og Presteheia med henholdsvis 8,5 prosent og 8,8 prosent.

Også på E18 og E39 har det vært reduksjon, med henholdsvis 1,2 og 3,1 prosent. Ved bomstasjonen på Sødal var nedgangen 3,2.

Flere sykler og elbiler

Andelen elbiler i bommene har økt jevnlig de siste månedene. I august 2014 lå den på 2,06 prosent av den totale personbiltrafikken.

Sykkeltrafikken ved tellepunkt i Hannevika har økt med 19 prosent i perioden.

Det var hele 42.568 flere enkeltpasseringer med sykkel, sammenliknet med samme periode i 2012 og 2013.