Hopp til innhold

Så effektivt har køprising vært

Minst et halvt dusin byer i Norge og Europa har høstet erfaringer med tidsdifferensierte bompengetakster. Effekten er svært varierende.

Bomstasjon

FIKK RESULTATER: Etter innføring av tidsdifferensierte bompengetakster i Kristiansand, gikk trafikken i rushtiden ned med 3,2 prosent. I Stockholm ble trafikken redusert med 15 prosent innenfor bomringen.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Her hjemme har Trondheim og Kristiansand allerede innført tidsdifferensierte takster, og har noen års erfaring med denne innkrevingsmodellen.

Nå er køprising på full fart inn i Bergen.

Kristiansand

Innførte tidsdifferensierte bompengetakster i september 2013. I rushtiden koster det 21 kroner for lette kjøretøyer og 42 kroner for tunge kjøretøyer. Resten av døgnet er taksten 14 og 28 kroner.

Etter innføring av tidsdifferensierte bompengetakster, gikk trafikken i rushtiden ned med 3,2 prosent, sammenlignet med året før. Totalt over hele døgnet ble trafikken redusert med 1,1 prosent.

Trondheim

I Trondheim koster passeringer i rushtiden 20 kroner, mens passeringer utenfor rushtiden koster 10 kroner. Biler med autopassbrikke får 10–20 prosent rabatt.

Trondheim reduserte biltrafikken med ti prosent, etter først å ha bygget opp kollektivtrafikken, skrev Aftenposten i 2012.

Jæren

Rogaland fylkesting behandlet «Bypakke Nord-Jæren» i desember 2014, og har blant annet vedtatt at det skal innføres tidsdifferensierte bompengetakster med høyere takst i tidsrommet fra 07.00 til 09.00 og 15.00 til 17.00. Grunntaksten er 20 kroner (2014) for lette kjøretøy og 40 kroner (2014) i perioden med høyere takst.

London

Når det gjelder internasjonale erfaringer med tidsdifferensierte takster, ble det i 2003 innført en avgift for å kjøre inn til sentrum av London.

Fra 2002 til 2007 ble det registret en nedgang i trafikken på 21 prosent.

Stockholm

I Stockholm ble det i 2006 innført en avgift som varierte mellom 10 og 20 svenske kroner (SEK) for å kjøre inn til sentrum av byen. Målene var trafikkreduksjon, økt fremkommelighet og bedre miljø.

Trafikken ble redusert med 15 prosent innenfor bomringen.

Göteborg

I Göteborg ble det innført trengselsskatt fra 1. januar 2013 for å redusere køproblemene. På dagtid varierer satsene mellom 8,13 og 18 SEK.

I en lokal folkeavstemning i september 2014 ble det flertall mot fortsatt trengselsskatt. Det er uklart hva som videre vil skje med trengselsskatten i Göteborg.

Milano

I Milano ble det i 2008–2009 gjennomført et forsøk der utslippsfrie biler kunne kjøre gratis, mens de med høyest utslipp betalte mest.

Innenfor bomringen ble trafikken redusert med 12 prosent.

Milano har etter hvert gått over til et system der alle betaler 5 euro uavhengig av bilens utslippsnivå. Ordningen ble gjort permanent fra mars 2013.

LES OGSÅ: – Køprising vil nesten ikkje redusera trafikken