Ingen kjører så mye bil som kristiansandere. Den nye reisevane-undersøkelsen fra Transportøkonomisk institutt viser at Kristiansand er Norges bilhovedstad.

Ingen kjører mer bil enn kristiansanderne

Kristiansand er Norges bilhovedstad. I ingen andre byer kjører folk så mye bil i forhold til innbyggertall. Nå må det tas grep, mener leder i Naturvernforbundet.