Hopp til innhold

Slik blir den nye rushtidsavgiften

Mandag 16. september klokken 12 innføres nye tidsdifferensierte bomsatser i Kristiansand. Nå skal det koste mer å passere bomstasjonene i rushtiden på morgenen og ettermiddagen enn på andre tider av døgnet. Prisene i rushtiden er de samme som dagens priser, men rabattsystemet endres slik at det blir dyrere å passere.

Bomringen Kristiansand

Nå innføres rushtidsavgift i bomringen i Kristiansand. Rabattordningen endres og det vil bli over 6 kroner dyrere for personbiler å passere bommene morgen og ettermiddag enn nåværende priser med full rabatt.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Takst- og rabattsystemet i bomanleggene i Kristiansand blir nå endret.

Bomringen Kristiansand

Det vil koste 21 kroner for personbiler å passere bommene i rushtiden og 14 kroner utenom rushtiden. Bilister som forskuddsbetaler 2100 kroner får rabatt.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Fra mandag til fredag mellom klokken 06.30-0900 og klokken 14.30-17.00 vil det koste 21 kroner å passere for personbiler og 42 kroner per passering for tunge kjøretøy over 3500 kg.

Resten av døgnet, lørdager og søndager, samt helligdager og offentlige fridager vil det koste 14 kroner for personbiler og 28 kroner for tyngre kjøretøy.

Rabattordningene endres

Bomringen Kristiansand

Tyngre kjøretøy må betale 42 kroner for en passering i rushtiden. De som forskuddsbetaler 4200 kroner får 20 prosent rabatt.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Hittil har bilistene fått prisrabatt på passeringene i forhold til hvor stort beløp man har forskuddsbetalt inn på sin bombrikke.

Bilister med maksimal rabatt (50%) har betalt 10,50 kroner for hver passering. Nå stiger prisen fordi rabattordningen endres.

Med AutoPASS-avtale i Nye Kristiansand Bompengeselskap gis det nå kun 20 prosent rabatt på bomavgiften ved forskuddsbetaling på 2.100 kroner for lette kjøretøy og 4.200 kroner for tunge kjøretøy.

Prisen i rushtiden for bilistene som forskuddsbetaler 2100/4200 kroner blir dermed 16,80 kroner per passering for personbiler og 33,60 kroner for tyngre kjøretøy.

Utenom rushtiden, lørdager og søndager, samt helligdager blir den rabatterte passeringsprisen 11,20 kroner for personbiler og 22,40 kroner for tyngre kjøretøy.

Dersom du har bombrikke tilknyttet andre bomselskaper i landet får du 10 prosent rabatt på passeringstaksten.

Reglene om at du fritt kan passere bommene "gratis" i en time etter at man har betalt for en bompassering, og at bilistene maks betaler for 50 passeringer hver måned, videreføres i den nye betalingsordningen, opplyser bomselskapet.

– Rushtidsavgift er en uting

Hans Otto Lund

Gruppeleder i Høyre, Hans Otto Lund, tror rushtidsavgiften i Kristiansand får kort levetid med Høyre i regjering.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

De borgerlige partiene i byen har kjempet med nebb og klør mot innføring av rushtidsavgift for bilistene, og Høyre og det borgerlige flertallet i bystyret følte seg i fjor tvunget av staten til å innføre en slik rushtidsavgift for å få over 60 millioner kroner i statlige belønningsmidler til kollektivtrafikken.

Den nåværende "rødgrønne" regjering truet med å holde tilbake pengene dersom ikke Kristiansand vedtok å innføre rushtidsavgift for å redusere biltrafikken.

Gruppeleder i Høyre i Kristiansand, Hans Otto Lund, tror at en ny "blå" regjering etter valget fører til at rushtidsavgiften i Kristiansand får kort levetid og blir fjernet igjen i løpet av meget kort tid.

– Det som vi har fått tilbakemelding på fra den kommende regjering, som vi håper blir blå-blå eller blågrønn, og med Høyre som en viktig medspiller, er at rushtidsavgift er et "ikke-ønske" og vi vil prøve å avvikle det. Rushtidsavgift er en uting, sa Hans Otto Lund i et intervju med NRK nylig.

Høyres gruppeleder tolker signalene fra sentralt hold i partiet som ganske klare.

– De aller fleste av dem som vi snakker med og som kan dette med samferdsel, sier det er en problemstilling dette med rushtidsavgift. Det er den berømmelige pisken og Høyre ønsker gulrot. Rushtidsavgift er ikke bare en vond sak, det er en sak som vi ble pålagt. Det var nesten "skutt blir den som ...". Hvis ikke vi hadde sagt ja til den, så hadde vi gått glipp av over 60 millioner kroner den gang, sier Lund.

Tror ikke avgiften fjernes

Jørgen Kristiansen

KrFs Jørgen Kristiansen tror ikke rushtidsavgiften blir fjernet i løpet av kort tid.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

Men Kristiansands varaordfører, Jørgen Kristiansen (KrF), er ikke like sikker på at det er mulig å fjerne rushtidsavgiften som nå innføres.

– Jeg skulle gjerne sett at den forsvant og vi har programfestet at vi ikke skal ha den i Kristiansand. Men når det er sagt så har fylkestinget og bystyret i Kristiansand sagt ja til denne rushavgiften basert på at vi skulle få ut de siste 65 millioner kroner av de 285 millioner kroner som var forrige belønningsmiddelpakke, sier Kristiansen.

Han tror derfor ikke at rushtidsavgiften blir fjernet med det første.

– Selv om det kommer en ny regjering, så er det ikke helt sikkert at vi kan få fjernet rushtidsavgiften, sier Kristiansen.

Mandag 16. september klokken 12 innføres det nye takstsystemet i bomringen i Kristiansand.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
Trolig landets blideste bussjåfør 00:59
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 23 1,21 kr
Dyrest kl. 09 1,4 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 5,2 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,6 kr En vask
  • Varmeovn 1,3 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jan 2023 – jan 2024
    + 8,7 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5 %