13 bomstasjoner i Kristiansand

Det går mot en økning fra fem til 13 bomstasjoner i Kristiansand, og prisen skal kraftig opp.

13 bomstasjoner presentert

Opplegget med 13 bompunkter i Kristiansand ble presentert i dag.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det er Styringsgruppa for bymiljøavtalen i Kristiansandsområdet som nå går inn for dette. En av bomstasjonene blir ved Sørlandsparken.

Mest mulig rettferdig

Bompunkter

Plasseringene av de 13 bompunktene i Kristiansand. Fra prosjektledelsens presentasjon.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Prosjektleder Jo Viljam Drivdal sier at prinsippet har vært å lage et system som skal være mest mulig rettferdig.

– De som bor i Kristiansand, skal kunne kjøre til et handelssenter eller butikk av en viss størrelse uten å passere et bomsnitt.

– Slipper noen områder billigere unna enn andre?

– Vi kan ikke skape et system som er 100 prosent rettferdig. Bompunktene må stå et sted, og de som bor innenfor eller utenfor, blir behandlet forskjellig. Men slik er det, sier Drivdal.

Balansert

Harald Furre

Ordfører Harald Furre, Kristiansand (H).

Foto: Høyre
Torhild Brandsdal

Ordfører Torhild Bransdal, Vennesla (KrF).

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Terje Damman

Fylkesordfører Terje Damman (H).

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre (H), synes administrasjonen har kommet fram til et balansert forslag.

– Byrden skal fordeles rettferdig, og det ser ut som vi nærmer oss et godt opplegg.

Jeg venter mer debatt om satsene enn plassering.

Ordfører i Vennesla, Torhild Bransdal er opptatt av at plasseringen må oppleves mest mulig rettferdig.

– Skal vi klare miljømålene, må vi ha bomstasjoner. Det må bomstasjoner rundt Sørlandsparken også, sier Bransdal.

Pris

I dag er full-prisen for å kjøre gjennom bomstasjonene om morgenen og ettermiddagen 21 kroner. Nå varsles en kraftig økning..

Styringsgruppa skal utrede null økning, 50 prosents økning, 75 prosents økning og en dobling av satsene.

– Vi må belage oss på høyere satser, sier Harald Furre.

– Men jeg har ikke sans for å doble satsene. Jeg tror at flertallet i bystyret kan samles om en 50 prosents økning. Beregninger viser at vi da kan gjennomførte veldig mye av det vi ønsker å realisere i bymiljøavtalen.

Viktig å få aksept

Fylkesordfører Terje Damman (H) sier det er viktig å lytte til kommunestyrene. Ikke minst til hva den største kommunen signaliserer.

Thorhild Bransdal sier det er viktig å velge tiltak som får aksept.

– Vi klarer aldri å skape kjempebegeistring. Om satsens skal ligge på 50 prosent eller 75 prosent, kan jeg ikke svare på i dag. Men det er viktig å ha flesteparten med oss.

Miljødifferensiering

Bomstasjon E39 Vesterveien Kristiansand

Bomstasjonen på E39 Vesterveien. Ett av fem steder det kreves bompenger i Kristiansand i dag.

Foto: Statens Vegvesen

I dag er det rushtidsavgift som innebærer at det betales mer om morgenen og om ettermiddagen. Administrasjonen ønsker å videreføre dette.

Harald Furre synes det er vel så interessant med miljødifferensierte satser. Også Terje Damman støtter tanken. At biler som forurenser mye, betaler mer enn biler som forurenser lite. Det skal utredes fremover. Men det trengs et nytt regelverk. Foreløpig er det ikke lov å innføre den type satser.

Forslagene som foreligger sendes om kort tid ut til debatt.