Jublet for kongen og Sørlandsbanen

21. juni 1938 åpnet Kong Haakon Sørlandsbanen til Kristiansand. Fredag markerer NSB 75-åringen på Kristiansand stasjon og om bord i togene.


På Herefoss stasjon

Stor stas med besøk av konge og kronprins på Herefoss stasjon i 1938.

Foto: Norsk Film

Kong Haakon og kronprins Olav på Kristiansand stasjon

Kong Haakon og Kronprins Olav på Kristiansand stasjon i 1938.

Foto: Norsk Film
Kristiansand jernbanestasjon

Her på Kristiansand stasjon skal Jernbaneforum Sør avduke et informasjonsskilt om fremtidens Sørvestbane.

Foto: NSB
Sørlandsbanen bygget med håndkraft

Sørlandsbanen ble bygget med håndkraft - på tradisjonell rallar-maner - med trillebår, spade, spett og dynamitt. Anleggsmaskinene som fantes, var små og primitive. Det lå blodslit i hver kilometer av banen, ikke minst i de store tunnelene og skjæringene.

Foto: Norsk Film
Kong Haakon på Herefoss stasjon i 1938

Folk møtte tallrike frem for å feire Kongen og Sørlandsbanen i 1938.

Foto: Norsk Film

Det var flagg i hele byen da åpningstoget rullet inn til stasjonen i Kristiansand i 1938. Toget ble trukket av to damplokomotiver, og om bord var både Kong Haakon og Kronprins Olav.

20.000 mennesker var til stede da Kong Haakon foretok den høytidelige åpning av den nye stambanen.

Og folk møtte tallrikt frem langs hele banestrekningen.

Like mange vil neppe feire fredag, men dagen skal markeres.

Milepæl

Markedsansvalig på Sørlandsbanen, Dag Brekkan, karakteriserer 75-årsjubileet som en milepæl for Sørlandsbanen.

– Denne jernbanestrekningen har vært svært viktig for bosettingen i bygdene. Banen har spilt en vesentlig rolle for effektiv persontransport og gods, og jubileet må selvsagt feires, sier Brekkan.

Leder i Jernbaneforum Sør, Thore Westermoen, skal holde appell på Kristiansand stasjon. I tillegg utfører Naturvernforbundet aktiviteter i utvalgte tog på Sørlandsbanen og på Arendalsbanen.

– Før neste jubileum ser vi blant annet fram til at Sørlandsbanen er koblet sammen med Vestfoldbanen, sier Brekkan.

– Dette vil forkorte kjøretiden drastisk mellom Kristiansand og Oslo til beste for kundene våre, befolkningen og næringslivet. Mer informasjon om dette vil publikum få om bord i togene, sier Brekkan.

Vestlandsbanen

Det begynte med strekningen Oslo-Kongsberg som var ferdig i 1872. Banestrekningen Egersund–Stavanger ble bygget i 1878. Strekningen Kongsberg-Kristiansand ble sluttført i 1972, og det er det som skal feires fredag. Hele strekningen Stavanger – Oslo ble åpnet for normal drift i 1944.

Opprinnelig ble den kalt Vestlandsbanen. Men i 1913, altså for 100 år siden, vedtok Stortinget at Vestlandsbanen skulle skifte navn til Sørlandsbanen. I følge lokalhistoriker Jostein Andreassen var det Vilhelm Krag som i Morgenbladet foreslo å kalle den for Sørlandsbanen – til store protester i Rogaland. Navnet Sørlandsbanen ble vedtatt av Stortinget med 83 mot 40 stemmer.

Innlandsbane

Trasé for banen ble diskutert heftig. Til slutt vant innlandslinjen over kystlinjen – av forsvarsmessige hensyn. Dermed ble den lagt utenom kystbyene.

I den senere tid har flere og flere passasjerer gått over til å bruke buss. Men en sammenkopling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vil kunne gi jernbanen et nytt løft og korte ned reisetiden. Det skal blant annet markeres på jubileumsfeiringen fredag.

I 1938 stod strekningen Oslo-Kristiansand på Sørlandsbanen ferdig.Til stede på åpningen var kong Håkon og kronprins Olav.

SE VIDEO: Åpning av Sørlandsbanen i 1938