NRK Meny
Sørlandet sykehus Kristiansand
Foto: Per-Kåre Sandbakk

Sørlandet sykehus

 • Medisinutgiftene øker

  Sørlandet sykehus må bruke 125 millioner kroner mindre i året på andre områder, fordi medisinutgiftene har økt kraftig de siste årene. – Det kommer stadig nye, og svært dyre medisiner, sier fung. adm. dir. Per Qvarnstrøm til Fædrelandsvennen.

  Sørlandet sykehus Kristiansand
  Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK
 • Mister støtte til pårørende

  Pårørende til rusmisbrukere er i ferd med å miste et tilbud ved Sørlandet sykehus. Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling har i flere år fått støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet til å hjelpe pårørende – men nå er støtten i ferd med å avsluttes.

 • Ukjente skader

  En mann i 20-årene er på sykehus i Arendal etter en snøscooterulykke i Fyresdal i Telemark.

  Laster Twitter-innhold
 • Mener oppsigelsen er ugyldig

  Jan-Roger Olsen mener oppsigelsen av ham er ugyldig. Det er åtte ukers klagefrist og innen den tid vil det bli levert inn stevning til tingretten, sier advokat Trond Stang, som representerer Olsen. Ifølge advokaten er oppsigelsen ugyldig. Les mer.

 • Må gå på dagen

  Sørlandet sykehus HF avslutter arbeidsforholdet med administrerende direktør Jan-Roger Olsen. Olsen skulle slutte til sommeren, men partene har ikke lykkes med å komme til enighet om betingelsene for fratreden. Arbeidsforholdet avsluttes og Per Qvarnstrøm er fra i dag konstituert i stillingen som administrerende direktør, opplyser SSHF i en pressemelding.

  Jan Roger Olsen
  Foto: NRK
Fagdirektør Per Engstrand sa nå i ettermiddagsradioen at de går ut med en anbefaling til alle ansatte ved sykehuset om å vaksinere seg mot meslinger etter meslingutbruddet i Sverige.
Sørlandet sykehus følger samme linje som Oslo universitetssykehus og den anbefalingen de har gitt til sine ansatte
Styrelederen forteller om bakgrunnen for at Jan Roger Olsen går av. Direkte på NRK Sørlandet, tirsdag kl 1510.
Sykehusdirektøren burde trukket seg tidligere, men nå har styret ingen annen mulighet enn å gi ham full støtte. Universitetsprofessor mener sykehusansatte, har valgt feil strategi.