NRK Meny
Sørlandet sykehus Kristiansand
Foto: Per-Kåre Sandbakk

Sørlandet sykehus

 • Skal fortsatt ha tre sykehus

  Sørlandet sykehus vil videreutvikle en driftsmodell med store akuttsykehus i Arendal og Kristiansand og et akuttsykehus i Flekkefjord. Det er klart etter at styret i dag enstemmig har vedtatt utviklingsplanen frem mot år 2035.

  Kvinne- og barneavdelingen ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand
  Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK
 • Vil kjempe for universitetssykehus

  Sørlandet sykehus må få status som et universitetssykehus. Det kan nå bli opprettet en egen komite som skal kjempe gjennom dette prosjektet. Det kom fram i Sørlandsrådet i dag, der mange av Agders ordførere og varaordfører deltar.

  Harald Furre, ordfører i Kristiansand (H)
  Foto: Svein Sundsdal / NRK
 • Økning i pasientskader

  Antall pasienter som har blitt skadet ved kirurgisk avdeling på Sørlandet sykehus har økt hvert år siden 2014, viser en oversikt fra Helsedirektoratet. Ved medisinsk klinikk har antall pasientskader gått nedover siden 2012, ifølge sykehuset.

 • Vil forebygge fedme tidlig

  Ekspertise på Sørlandet sykehus har utviklet et arbeidsverktøy for helsesøstre som oppdager overvektige barn. Det kan være vrient å ta den første samtalen med foreldre om barnets vekt, sier Camilla Bæck Hennig og Unni Mette Köpp.

  Ekspertise på Sørlandet sykehus har utviklet et arbeidsverktøy for helsesøstre som oppdager overvektige barn. Det kan være vrient å ta den første samtalen med foreldre om barnets vekt. Forskning viser at tidlig fedme gir økt risiko for varig og senere overvekt og fedme. Sykehuset legger nå til rette for tettere kontakt med helsesøstrene.
Ekspertise på Sørlandet sykehus har utviklet et arbeidsverktøy for helsesøstre som oppdager overvektige barn. Det kan være vrient å ta den første samtalen med foreldre om barnets vekt. Forskning viser at tidlig fedme gir økt risiko for varig og senere overvekt og fedme. Sykehuset legger nå til rette for tettere kontakt med helsesøstrene.
Fagdirektør Per Engstrand sa nå i ettermiddagsradioen at de går ut med en anbefaling til alle ansatte ved sykehuset om å vaksinere seg mot meslinger etter meslingutbruddet i Sverige.
Sørlandet sykehus følger samme linje som Oslo universitetssykehus og den anbefalingen de har gitt til sine ansatte