Hopp til innhold

Flekkefjord-lege frifunnet i retten

Lege Jerlan Omarchanov er frifunnet fordi rammene rundt han på Sørlandet sykehus var for dårlige. – Et slag i ansiktet, sier pasienten som ble feiloperert.

Jerlan Omarchanov

Jerlan Omarchanov jobbet ved Sørlandet sykehus i tolv år. Han har vært involvert i en rekke feiloperasjoner.

Foto: montasje

Det var de to meddommerne i saken som mente at Omarchanov skulle frifinnes. Rettens administrator var uenig.

– Retten kan ikke se at tiltalte med viten og vilje utførte sitt arbeid i strid med kravene til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp, heter det i dommen fra Agder tingrett.

Legen, som aldri var ortoped, har feiloperert flere titalls pasienter. Men bare én sak var ikke foreldet, og endte opp i retten.

Omarchanov var tiltalt for brudd på helsepersonelloven etter en feiloperasjon i Kristiansand i 2019. Han har senere mistet autorisasjonen som lege.

Under rettssaken i Kristiansand i forrige uke ba aktor Hans Olav Røyr om at legen straffes med fengsel i 18 dager. Forsvarer Carl Henning Leknesund ba om frifinnelse.

– Jeg er tilfreds med dommen, sier Leknesund til NRK.

Carl Henning Leknesund

Forsvarer Carl Henning Leknesund er fornøyd med dommen.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Glad og lettet

Omarchanov har de siste to årene bodd i Tyskland. Leknesund har ikke snakket med han direkte, verken før eller etter rettssaken.

Legen er lettet over frifinnelsen, ifølge Leknesund, som har vært i kontakt med den tyske advokaten.

– Det har vært en ekstremt stor belastning for min klient. Han har blitt rammet personlig og mistet en jobb i Tyskland på grunn av denne saken. Men han er svært glad og lettet over tingrettens resultat.

Politiadvokat Hans Olav Røyr sier de ennå ikke har tatt stilling til om de vil anke dommen.

– Agder politidistrikt tar dommen fra tingretten til etterretning, skriver Røyr i en e-post til NRK.

Svein Are Auestad

Svein Are Auestad ble feiloperert av Omarchanov i 2019. Det var hans sak som var oppe for retten i forrige uke.

Foto: Privat

– Et slag i ansiktet

Legen har vært involvert i en rekke feiloperasjoner på Sørlandet de siste årene.

Hittil har rundt 60 pasienter fått innvilget erstatning, og 160 pasienter har klaget til Norsk pasientskadeerstatning. Omarchanov er også fratatt autorisasjonen som lege.

Svein Are Auestad
Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Svein Are Auestad ble feiloperert av Omarchanov i 2019. Det var hans sak som gikk for retten i forrige uke.

– Dette er et slag i ansiktet. Jeg er veldig skuffet, sier Auestad om dommen.

Han sier at han håper at politiet vil anke.

Uenige om straff

Det var ifølge dommen uenighet om hvorvidt Omarchanov skulle dømmes til straff.

Dommerfullmektig Clara Chang mente det var bevist at han hadde opptrådt grovt uaktsomt, mens de to meddommerne mente det ikke var bevist.

Sørlandet sykehus får sterk kritikk i dommen.

– Meddommerne finner å kunne sterkt kritisere sykehuset for den vedvarende rutinesvikt med mangelfulle rutinebeskrivelse som ledet til at tiltalte i stor grad fikk arbeide uten klare rammer og tydelige begrensninger.

Tingrettsdommer Clara Chang

Dommerfullmektig Clara Chang i Agder tingrett.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Sykehuset ønsker ikke å kommentere dommen.

– Vi har blitt informert om frifinnelse. Ut over det har vi ingen kommentar. Sørlandet sykehus er ikke part i saken, og vi har dermed ikke sett selve dommen, sier kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen.

Pasientombud: – Har satt en støkk

Pasientombud i Agder Hanne Damsgaard har fulgt saken tett de to siste årene. Hun sier hun var spent på utfallet av rettssaken.

– Jeg tror dette har satt en støkk i flere helseforetak og jeg vil tro at flere har gjennomgått sine kvalitetssystemer. Sørlandet sykehus har jobbet systematisk med kvalitetsarbeid de siste årene, sier hun.

Damsgaard er nå spent på om dommen står seg eller om den blir anket av politiet.

Hanne Damsgaard, pasient- og brukerombud i Agder.

Pasient- og brukerombud i Agder Hanne Damsgaard mener kritikken mot sykehuset i dommen er på sin plass.

Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK
null
Spiller nå
Er bunaden din klar til 17. mai? 01:30
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 13 0,62 kr
Dyrest kl. 08 1,11 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
  • Dusje 4,3 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,5 kr En vask
  • Varmeovn 1,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Apr 2023 – apr 2024
    + 6,8 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %