Vurderer om Kautokeino kommune bør starte opp flyktningemottak

Formannskapet i Kautokeino vurderer å fremme til kommunestyret om kommunen selv skal starte opp flyktningemottak. Da vil kommunen ha de samme forpliktelsene, men vil kunne tjene mer penger, enn om private aktører etablerer mottak.

Formannskapet i Kautokeino 2015-2019

Formannskapet i Kautokeino: Klemet Erland Hætta (Samefolkets liste), Inger Marit Bongo (Arbeiderpartiet), Hans Isak Olsen (Fastboendes liste), ordfører Johan Vasara (Arbeiderpartiet) og varaordfører Anders S. Buljo (Flyttsamelista).

Foto: Åse Pulk/NRK

I dag hadde formannskapet i Kautokeino møte hvor de ble orientert om flyktningesituasjonen. Selv om den private aktøren Isak Mathis O. Hætta har lagt planene sine på is om å etablere flyktningemottak i Kautokeino , så er spørsmålet om flyktningemottak fortsatt aktuelt i Kautokeino.

En til privat aktør som har vist interesse

På møtet orienterte rådmann Kent Valio om at en annen privat aktør også har vært i kontakt med kommunen om mulighet for oppstart av akuttmottak.

Ordfører i Kautokeino Johan Vasara sier at selv om én privat aktør har satt planene på is, så må de være forberedt på at det likevel kan etableres akuttmottak i kommunen.

– Det vet vi ikke og beklageligvis får ikke kommunen informasjon om slike planer før avtalen allerede er underskrevet. Fra kommunens side forbereder vi oss nå godt til at det kan komme flyktninger hit.

Rådmann Kent Valio i Kautokeino kommune orienterer om flyktningesituasjonen

Rådmann Kent Valio i Kautokeino kommune orienterer formannskapet om flyktningesituasjonen

Foto: Åse Pulk/NRK

Tre mulige scenarioer

Rådmannen presenterte tre mulige scenarioer for Kautokeino kommune til formannskapet.

Det første scenarioet er at det ikke kommer flyktninger til kommunen og da endres ikke noe.

Det andre scenarioet er at noen etablerer flytkningemottak og kommunen får flere utgifter enn inntekter (og at den som starter opp tjener).

Det tredje scenarioet er at kommunen selv starter mottak, får økte inntekter ved at de får hele statsstøtten, men trenger da flere ansatte.

– Det er realistiske scenarioer som mange kommuner opplever nå. I noen kommuner er det etablert akuttmottak, noen kommuner vurderer selv å etablere slike og noen kommuner har ikke fått noen flyktninger ennå. Det er bra å få et bilde på hva slags mulige retninger saken kan ta for vår kommune, sier Vasara.

Vurderer forskjellige alternativer

– Hvis kommunen selv starter mottak, så kan kommunen selv styre dette. Da hadde vi visst hvor mange flyktninger vi kan ta imot og hjelpe. Men samtidig utelukker ikke det at også private aktører kan starte opp, og vi får allikevel en uklar situasjon. Vi har ikke konkludert noe i forhold til dette i formannskapet, men skal tenke på dette framover, sier Vasara.

Han vet foreløpig ikke om denne saken fremmes for kommunestyret.

– Vi må se på hvordan dette utvikler seg både på nasjonalt nivå og hva slags forventninger regjeringen kommer med overfor kommuner. Det kan hende at dette blir sak på kommunestyret.

Har beredskapsteam på plass

Vasara forteller at kommunen nå har beredskapsteam på plass og de har vært i kontakt med politiet og UDI.

– Sånn sett er vi klar til å møte utfordringer som kan oppstå, men hvilke økonomiske konsekvenser det kan få i forhold til tjenester og befolkningen i kommunen er veldig vanskelig å forutsi.

Rådmannen orienterte formannskapet at kommunen trenger flere ansatte blant annet i helsesektoren. Man vil blant annet trenge tolketjenester, flere helsesøstre og sykepleiere, flere ansatte i sykestua og i psykiatrien. Kommunen får dekket en del av de økte utgiftene kommunen får, men ikke alt blir dekket. Man må også ansette flere med kompetanse innenfor det som trengs.

– Dette er noe vi må ta med i betraktningen, vi må se på hva dette vil koste og hvordan vi skal klare å dekke de økte utgiftene, sier Vasara.

Formannskapet i Kautokeino i møte

Formannskapet i Kautokeino ble i dag orientert om flyktningesituasjonen

Foto: Åse Pulk/NRK