Vil likevel ikke etablere flyktningemottak i Kautokeino

Isak Mathis O. Hætta vurderte å etablere flyktningemottak i Kautokeino, men nå settes planene på vent. Han ser heller på muligheter i andre steder i Finnmark og i Trøndelag.

Isak Mathis O. Hætta driver Villmarkssenteret i Kautokeino

Isak Mathis O. Hætta driver Villmarkssenteret i Kautokeino, men har nå satt flyktningemottak i Kautokeino på vent.

Foto: Fotomontasje: NRK

Isak Mathis O. Hætta, som driver Villmarkssenteret i Kautokeino, er i samtale med UDI om å ta imot flyktninger.

Utelukker ikke Kautokeino helt

– Jeg har vurdert Kautokeino, men fra kommunens side har det vært litt bekymring fordi de ikke har tilbud på plass, så nå ser jeg i stedet på andre områder hvor jeg kan etablere mottak.

Isak Mathis O. Hætta sier at han ikke helt utelukker Kautokeino i framtiden, men at han foreløpig venter.

Kautokeinos ordfører Johan Vasara har tidligere sagt at det blir en utfordring å ta imot flyktninger , fordi det er dårlig stilt økonomisk med kommunen og kommunen har heller ikke så store menneskelige ressurser.

Ser på andre muligheter i Finnmark og Trøndelag

Hætta har tidligere sagt til Altaposten at han vurderer å kjøpe Jansnes i Alta for å drive flyktningemottak der.

Jansnes har tidligere vært psykiatrisk døgnavdeling, men er nå nedlagt og til salgs.

– Det er noen muligheter jeg vurderer nå i Finnmark, pluss at jeg også vurderer å etablere mottak utenfor Trondheim, hvor det også er hus til salgs. Her i Finnmark ser jeg på hus som har plass til 200 flyktninger og kanskje også flere.