Vuoittahalai MMA-máilmmimeašttirgilvvuin

Guovdageaidnulaš Ole Johnny Eriksen ii beasa šat gilvvohallat MMA-máilmmimeašttirgilvvuin Las Vegasis Amerihkás.

Ole Johnny Eriksen
Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

MMA-gilvvohalli Ole Johnny Eriksen, vuoitahalai disdaga Stuorrabritannia Shoaib Yousaf vuostá MMA-máilmmimeašttirgilvvuin featherweight- luohkás Las Vegasis Amerihkás. Featherweight-luohkká lea 65,8 gilu luohkká.

Dan dieđiha Norgga MMA-lihttu.

Eriksen birgii bures gitta goalmmát vurrui, muhto de časkkahalai teknihkalaš knock out- mearrádusain. Dat mearkkaša ahte gilvvohalli časkkahallá dahje čievččahallá nu ahte ii šat sáhte joatkit duorrumis.

Eriksen ii šat beasa gilvvohallat máilmmimeašttirgilvvuin, go gilvu čuovvu cup njuolggadusaid.

Eriksen lea ovddastan Norgga riikkajoavkku Las Vegasis, Amerihkás.

– Mun áiggun dušše doarrut, vuoitit ja vuolgit ruoktot. Deaivat iežan olbmáid ja bearraša, geaid in leat oaidnán viđa mánnui , dajai son NRK Sápmái ovdal go máilmmimeašttirgilvvut álge.