Fraråder ungdom å bli i reindrifta

– Hvis den store vindkraftutbyggingen på Fosenhalvøya blir realitet, bør ungdom i reindrifta satse på et annet yrke, mener reineiere i Jämtland og Trøndelag.

Vindmøller
Foto: Johannes Kalvemo / NRK

Sist helg ble Bessaker vindkraftstasjon på Fosen halvøya i Nord-Trøndelag offisielt åpnet. Dette er den nest største vindkraftparken i hele Norge.

Like etter åpningen møttes norske og svenske reindriftsutøvere til befaring på Fosenhalvøya. De frykter at det vil skje ytterligere vindkraftutbygging i dette området, noe som de mener vil føre til slutten for reindrifta.

LES OGSÅ: – Vi er klare til å sloss

GULDAL: Bieggamillut goaridit boazodoalu

Hardt presset

Også på svensk side i Jämland har det blitt bygget ut flere vindkraftanlegg de siste årene og flere er under planlegging.

Derfor har reindriftsinterresser på begge sider av den norsk-svenske grensen slått seg sammen for å utveksle erfaringer.

Sture Åhren

Reineier Arvid Jåma

Foto: Johannes Kalvemo / NRK

Jåma og resten av reindrifta i området føler at de er fanget i en felle etter at de gikk med på de to første vindkraftprosjektene. Der var det satt klare begrensninger som næringen kunne ha levd med. Nå følger det et skred av nye utbygginger, som de neppe makter å stoppe.

Ingen framtid

Jåma mener at smertegrensen for hva reindrifta kan tåle av slike utbygginger er nådd. Også reindriftskollega på svensk side, Sture Åhren, som driver med reindrift i Jämtland, mener at det snart ikke lengre er mulig å fortsette i næringen:

– Hvis disse vindkraftutbyggingene fortsetter både på svensk og norsk side, vil jeg advare ungdom å begynne med reindrift, sier Åhren.

Albert Jåma

Reineier Sture Åhren

Foto: Johannes Kalvemo / NRK

Foreløpig er det ikke bygd vindmøller i hans reinbeitedistrikt som ligger i Strömsund kommune. Nå planlegges det et vindkraftanlegg der som ville bli lokalisert midt i kjerneområdet til Åhren sitt reinbeitedistrikt. Denne utbyggingen vil de svenske reineierne kjempe hardt mot:

– Vi sier blankt nei til denne utbyggingen i våre fjellområder, men dessverre blir det ofte slik at reindriftas interesser ikke veier så tungt når det er snakk om slike utbygginger, sier Åhren.

Forstår frykten

Det var rådgiver i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Dorte Bae Solvang, som sist fredag orienterte reineiere fra Jämtland og Fosenhalvøya om de fremtidige vindkraftplanene i Trøndelag. Hun har forståelse for at planene kan virke skremmende for reineierne:

– Når en ser omfanget av vindkraftutbyggingssøknader, så forstår jeg at reindrifta frykter konsekvensene av nye utbygginger, og det må vi ta hensyn til, sier Bae Solvang. – Heldigvis er det slik at ikke alt dette vil bli utbygd, sier hun.

Det vil totalt bli over 1000 vindmøller i Fosen-området, hvis alle vindkraftplanene gjennomføres.

– Etter hardt press gikk vi med på byggingen av Bessaker vindkraftstasjon, sier reineier i Fosen reinbeitedistrikt, Arvid Jåma. – Vårt råd til reineiere i Sverige er at de bør stoppe denne type utbygginger på et tidlig stadium, sier han.