Hopp til innhold

Fraråder ungdom å bli i reindrifta

– Hvis den store vindkraftutbyggingen på Fosenhalvøya blir realitet, bør ungdom i reindrifta satse på et annet yrke, mener reineiere i Jämtland og Trøndelag.

Vindmøller
Foto: Johannes Kalvemo / NRK

Sist helg ble Bessaker vindkraftstasjon på Fosen halvøya i Nord-Trøndelag offisielt åpnet. Dette er den nest største vindkraftparken i hele Norge.

Like etter åpningen møttes norske og svenske reindriftsutøvere til befaring på Fosenhalvøya. De frykter at det vil skje ytterligere vindkraftutbygging i dette området, noe som de mener vil føre til slutten for reindrifta.

LES OGSÅ: – Vi er klare til å sloss

GULDAL: Bieggamillut goaridit boazodoalu

Hardt presset

Også på svensk side i Jämland har det blitt bygget ut flere vindkraftanlegg de siste årene og flere er under planlegging.

Derfor har reindriftsinterresser på begge sider av den norsk-svenske grensen slått seg sammen for å utveksle erfaringer.

Sture Åhren

Reineier Arvid Jåma

Foto: Johannes Kalvemo / NRK

Jåma og resten av reindrifta i området føler at de er fanget i en felle etter at de gikk med på de to første vindkraftprosjektene. Der var det satt klare begrensninger som næringen kunne ha levd med. Nå følger det et skred av nye utbygginger, som de neppe makter å stoppe.

Ingen framtid

Jåma mener at smertegrensen for hva reindrifta kan tåle av slike utbygginger er nådd. Også reindriftskollega på svensk side, Sture Åhren, som driver med reindrift i Jämtland, mener at det snart ikke lengre er mulig å fortsette i næringen:

– Hvis disse vindkraftutbyggingene fortsetter både på svensk og norsk side, vil jeg advare ungdom å begynne med reindrift, sier Åhren.

Albert Jåma

Reineier Sture Åhren

Foto: Johannes Kalvemo / NRK

Foreløpig er det ikke bygd vindmøller i hans reinbeitedistrikt som ligger i Strömsund kommune. Nå planlegges det et vindkraftanlegg der som ville bli lokalisert midt i kjerneområdet til Åhren sitt reinbeitedistrikt. Denne utbyggingen vil de svenske reineierne kjempe hardt mot:

– Vi sier blankt nei til denne utbyggingen i våre fjellområder, men dessverre blir det ofte slik at reindriftas interesser ikke veier så tungt når det er snakk om slike utbygginger, sier Åhren.

Forstår frykten

Det var rådgiver i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Dorte Bae Solvang, som sist fredag orienterte reineiere fra Jämtland og Fosenhalvøya om de fremtidige vindkraftplanene i Trøndelag. Hun har forståelse for at planene kan virke skremmende for reineierne:

– Når en ser omfanget av vindkraftutbyggingssøknader, så forstår jeg at reindrifta frykter konsekvensene av nye utbygginger, og det må vi ta hensyn til, sier Bae Solvang. – Heldigvis er det slik at ikke alt dette vil bli utbygd, sier hun.

Det vil totalt bli over 1000 vindmøller i Fosen-området, hvis alle vindkraftplanene gjennomføres.

– Etter hardt press gikk vi med på byggingen av Bessaker vindkraftstasjon, sier reineier i Fosen reinbeitedistrikt, Arvid Jåma. – Vårt råd til reineiere i Sverige er at de bør stoppe denne type utbygginger på et tidlig stadium, sier han.

Korte nyheter

 • Utbetaler to milliarder til fiskerne

  Denne uken utbetaler Norges Råfisklag to milliarder kroner til sine fiskere.

  Dette er utbetalinger for fangstene som er levert de siste to ukene i områdene fra Finnmark i nord til Nordmøre i sør.

  Dette melder råfisklaget på sin hjemmeside.

  Vanligvis mottar fiskerne oppgjør for levert fangst etter 15 dager, men som en ekstra service i forbindelse med påske blir to milliarder kroner forskuddsbetalt.

  En større fiskebåt er på vei ut på Røstbanken.
  Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK
 • Tåke hindrer redningsaksjon i Lyngen

  En kvinne skal være lettere skadd på Rottenvikbreen i Lyngen, skriver Framtid i Nord.

  Ifølge avisa skal et redningshelikopter ha forsøkt å hente ut kvinnen, men tett tåke har stått i veien så langt.

  – Akkurat nå er det ikke forhold for å hente ut med helikopter. Det kan bli aktuelt å bruke bakkemannskaper og da etter all sannsynlighet Røde Kors Hjelpekorps Lyngen, sier Håkon Kjøllmoen i Hovedredningssentralen til avisa.

 • Stor snøskredfare i Troms og Finnmark

  – Store naturlige skred kan løsne av seg selv. Unngå ferdsel i og nært skredterreng, skriver Varsom.no i snøskredvarselet i Vest-Finnmark, Nord-Troms og Lyngen de kommende dagene.

  Det er nå sendt ut et rødt snøskredvarsel, som betyr at det er stor snøskredfare.

  Varselet gjelder foreløpig på torsdag og fredag.

  Mye nedbør og kraftig vind vil gi stor pålagring på et svakt snødekke. Store skred ventes å løsne naturlig, og de kan nå langt ut i flatere terreng.

  De kommende dagene er budskapet at folk bør unngå alt av skredterreng, også utløpsområder.

  Det er stor usikkerhet i nøyaktig hvor nedbøren treffer.

  – Per nå ser det ut som østre delene av regionen er mest utsatt, står det i varselet til Varsom.no.

  I varselet skriver de at skredene kan bli så store at de kan begrave en bil eller ødelegge et lite hus.

  Langs Finnmarkskysten er varselet på nivå 3. Det betyr at et nytt vedvarende svakt lag høyt i snødekket gjør at det er svært lett å løse ut skred. Derfor bør man også her unngå ferdsel i skredterreng.

  Det oransjevarselet gjelder på torsdag.

  Dette er snøskredvarselet som gjelder i Troms og Finnmark de kommende dagene.
  Foto: Norges vassdrags- og energidirektorat